Sveriges församlingar - N

Nedan hittar du information som är relevant för släktforskare om svenska församlingar som börjar med N. Informationen kommer huvudsakligen från Skatteverket som den 1 juli 1991 övertog ansvaret för den svenska folkbokföringen från Svenska kyrkan. I vissa fall har vi på Släktingar.se också kompletterat informationen.

Sveriges församlingar som börjar med N

Namn Församlingskod Information
Nacka 018201 Nacka 018201  Pastoratskod: 130903 Indelning: 1640-talet utbruten ur Brännkyrka som kapellförsamling, 1887-05-01 (beslut 1873-01-24) införlivat Sicklaö (från upplösta Danviks hospital och Sicklaö) och Erstavik och ändrad till annexförsamling, 1913-05-01 utbrutet Saltsjöbaden. Pastorat: -1898 Huddinge, 1899- eget. Husförhörslängd: 1702-. Födelsebok: 1698-.  

Gårdar och platser i Nacka
Nattavaara kbfd 252302   Pastoratskod: 111204 Indelning: 1951-01-01 utbrutet ur Gällivare kbfd inom Gällivare församling, 1972-03- 01 införlivat Vitträsks kbfd. Pastorat: Gällivare.  
Naum 166009   Pastoratskod: 030204 Pastorat: Ryda. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1712-.  

Gårdar och platser i Naum
Naverstad 143504   Pastoratskod: 080906 Pastorat: -1658 Naverstad, Mo och Enningdal (i Norge), 1658- Naverstad och Mo. Husförhörslängd: 1759- (lucka 1821-1823). Födelsebok: 1688- Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1929-1938 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Naverstad
Nederkalix 251401   Pastoratskod: 110701 Namn: -1644 Kalix, 1644-1909 Neder-Kalix, 1910- Nederkalix. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1400-talet utbruten ur Luleå (nu Nederluleå), 1637 utbrutet Överkalix, 1909-05-01 (beslut 1899-04-07 och 1909-03-26) utbrutet Töre. Pastorat: -1637 eget, 1637-1644 Kalix och Överkalix, 1644-04-18- eget. Husförhörslängd: (1732), 1770-. Födelsebok: 1682- Övrigt: födelser vid Kalix lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Gårdar och platser i Nederkalix
Nederluleå 258003   Pastoratskod: 110601 Namn: -1831 Luleå (landsförsamling), 1831(beslut 1823-09-17)-1909 Neder-Luleå, 1910- Nederluleå. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: omkring 1330 utbruten ur Piteå, omkring 1340 utbrutet Torneå (Nedertorneå), 1400-talet utbrutet Kalix (Nederkalix), 1607 utbrutet Jokkmokk, 1642-03-25 utbrutet Råneå, 1667-08-18 utbrutet Luleå (nu domkyrko), 1831 (beslut 1823-09-17 och 1826-06-08) utbrutet Överluleå. Pastorat: omkring 1330-1340 Piteå (landsförsamling), 1340- början av 1400-talet Luleå, Piteå och Torneå (Nedertorneå), sedan -1413 Luleå och Torneå, 1413-1617 eget, 1617-02-11-1642 Luleå och Jokkmokk, 1642-1655 Luleå, Råneå och Jokkmokk, 1655-1667 Luleå och Jokkmokk, 1667-08-18-1693 Luleå landsförsamling, Luleå stad och Jokkmokk, 1693(beslut 1673-09-27 och 1675-10-02)-1888 Nederluleå och Luleå, 1888-05-01- (beslut 1868-04-24) eget. Husförhörslängd: 1732-. Födelsebok: 1696-.  

Gårdar och platser i Nederluleå
Nedertorneå 258301 Nedertorneå Namn: förut Torneå. Län: -1809 Västerbottens län. Indelning: omkring 1340 utbruten ur Luleå (Nederluleå) som kapell, 1482-08-20 utbrutet Särkilax (Övertorneå), 1647 utbrutet Torneå (nu i Finland), 1745 utbrutet Karungi (nu Karl Gustav), 1809-09-05 överförd till Finland och utbrutet Nedertorneå (-Haparanda). Pastorat: 1340-1413 Luleå (Nederluleå), 1413-1482 eget, 1482-08-20-1530 Torneå och Särkilax, 1530-1120- omkring 1538 eget, omkring 1538-1606 Torneå (Nedertorneå) och Särkilax (Övertorneå), 1606-10-20-1614 eget, 1614-1647 Nedertorneå, Enontekis och Simojärvi (Jukkasjärvi), 1647-1673 Nedertorneå, Enontekis, Simojärvi och Torneå, 16741745 Nedertorneå och Torneå, 1745-1785 Nedertorneå, Torneå och Karungi (nu Karl Gustav), 1785-1809 Nedertorneå och Torneå, 1809-1859 Nedertorneå, Torneå och Karungi (ny församling i Finland), 1859-1896 Nedertorneå och Torneå, 1896- eget. Husförhörslängd: 1750-. Födelsebok: (1707), 1717-. Arkiv: allt hos kyrkoherdeämbetet (adress: Parasniemi, SF-95450 Torneå, Finland), mikrofilmer på landsarkivet i Uleåborg. Övrigt: förväxla ej med Torneå stadsförsamling i Finland, se även Nedertorneå- Haparanda.  

Gårdar och platser i Nedertorneå
Nedre Ullerud 176302   Pastoratskod: 090104 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1595 utbrutet Nyed. Pastorat: -1882 (Stora) Kil, 1882-05-01-1926 Övre Ullerud, 1926-05-01-1961 eget. 1962- Nedre Ullerud och Övre Ullerud. Husförhörslängd: (1733), 1751 -. Födelsebok: 1677.  

Gårdar och platser i Nedre Ullerud
Nilivaara 252305   Pastoratskod: 111207 Indelning: 1962 utbruten ur Gällivare, motsvarande Nillivaara kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1940- Födelsebok: 1940. Övrigt: observera annan stavning på kbfd.  
Nittorp 155208   Pastoratskod: 081206 Pastorat: Dalstorp. Husförhörslängd: (1750), 1808-. Födelsebok: 1699-.  

Gårdar och platser i Nittorp
Njurunda 228110   Pastoratskod: 100707 Indelning: 1680 utbrutet Galtströms bruksförsamling, 1853 utbrutet Svartvik, 1868 införlivat Galtström, 1906 införlivat Svartvik. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1758Födelsebok: 1650-. Övrigt: till 1912-12-31 särskild kyrkobokföring för Galtström.  

Gårdar och platser i Njurunda
Njutånger 218405   Pastoratskod: 011605 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1798-06-12 utbrutet Nianfors, 1985-01-01 införlivat Nianfors. Pastorat: -1915 Enånger, 1915-0501 - 1984 Njutånger och Nianfors, 1985- eget. Husförhörslängd: (1712), 1760- Födelsebok: 1688  

Gårdar och platser i Njutånger
Nol-Alafors kbfd 152100   Pastoratskod: 081004 Indelning: 1956 bildat inom Starrkärrs församling, 1983-12-31 upplöst.  
Nor 178009   Pastoratskod: 090901 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: medeltiden möjligen Nor och Segerstad, senast 1500-talet-1716 Nor, Grums, Ed och Segerstad, 1716-01-11 - 1921 Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgvik, 1921-05-01 - (beslut 190906-18 och 1920-11-19) Nor och Segerstad. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1779 Arkiv: 1779 brand.  

Gårdar och platser i Nor
Nora 191705   Pastoratskod: 010605 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1738-. Födelsebok: 1679-  

Gårdar och platser i Nora
Nora 228202   Pastoratskod: 100203 Indelning: tidigt införlivat Frök, medeltiden utbrutet Skog. Pastorat: 1300-talet eget, senare Nora och Skog, 1500-talet-1891 Nora, Skog och Bjärtrå, 1891- (beslut 186904-28 och 1870-04-16) Nora och Skog. Husförhörslängd: (1701), 1751-. Födelsebok: 1728.  

Gårdar och platser i Nora
Nora bergsförsamling 188404   Pastoratskod: 050501 Namn: förr Noraskoga, Nora landsförsamling. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1633 utbrutet Grythyttan, omkring 1640 utbrutet Hjulsjö, 1643 utbrutet Nora stadsförsamling, 1660 utbrutet Järnboås, 1871 (beslut 1868-0306) utbrutet Viker, 1974-01-01 införlivat Nora stadsförsamling. Pastorat: -1640 eget, 1640-1659 Nora bergsförsamling och Hjulsjö, 1660-1823 Nora bergsförsamling, HjulSjö och Järnboås, 18.24-1973 Nora stadsförsamling, 1974-1982 Nora bergsförsamling och Viker, 1983- Nora bergsförsamling, Viker och Järnboås. Husförhörslängd: 1707-. Födelsebok: 1737- Ovrigt: förväxla ej med Noraberg - Norberg.  

Gårdar och platser i Nora bergsförsamling
Norberg 196201   Pastoratskod: 051501 Län: 1940-01-01 överfört Årnebodelen av Kottarstäkten från Norberg i Västmanlands län till Söderbärke i Kopparbergs län. Indelning: senast 1661 utbrutet Västanfors. Pastorat: -1810 Norberg och Västanfors, 1811- eget. Husförhörslängd: 1705Födelsebok: 1643-. Övrigt: födelser vid Norbergs lasarett 1932-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; invånarna i Bjurfors, Fröbenbenning och Myrsjö har av ålder felaktigt kyrkoskrivits i Avesta, rättat genom KBr 1907-08-30.  

Gårdar och platser i Norberg
Norderö 238011   Pastoratskod: 10 1201 Namn: förr Norderön, 1940 enligt SCB ändrat efter jordeboken till Norderö. Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: Sunne. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1692-.  

Gårdar och platser i Norderö
Nordingrå 228204   Pastoratskod: 100201 Pastorat: -1315 Nordingrå och Ullånger, 1315- mitten av 1300-talet eget, sedan -1836 Nordingrå, Vibyggerå och Ullånger, 1836-1916 Nordingrå och Ullånger, 1916-05-01 - (beslut 1891-03-20) eget. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Nordingrå
Nordmaling 240171   Pastoratskod: 110 10 1 Namn: först Nykyrka. Län: 1766 genom riksdagsbeslut fastställd gräns mellan Nordmaling i Västernorrlands län och Umeå landsförsamling i Västerbottens län, -1810 Västernorrlands län, 1810-05-21- Västerbottens län, 1863 (beslut 1853-12-20) överfört Grundsunda sockendel i Västerbottens län (Ava, Rönnholm och Öresund) till Nordmaling i samma län. Indelning: omkring 1480 utbruten ur Grundsunda, 1808-0817 utbrutet Bjurholm, 1913-05-01 del till Hörnefors vid dess bildande, 1939-01-01 indelad i två kbfd: Nordmalings kbfd och Norrförs kbfd. Pastorat: -1808 eget, 1808-0817-1815 Nordmaling och Bjurholm, 1815-04-26- eget. Husförhörslängd: (1704), 1775-. Födelsebok: 1701-.  

Gårdar och platser i Nordmaling
Nordmalings kbfd 240102   Pastoratskod: 110 10 1 Indelning: 1939-01-01 bildat inom Nordmalings församling. Övrigt: födelser vid Nordmalings sjukstuga 1940-talet införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.  
Nordmark 178204 Nordmark 178204   Pastoratskod: 090401 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1731 utbruten ur Färnebo som kapellförsamling, 1777-06-18 faktisk annexförsamling. Pastorat: 1731-1887 Filipstad, 1887-05-01(beslut 1872-10-04)-1961 eget, 1962-1975 Nordmark och Gåsborn, 1976- Filipstad. Husförhörslängd: 1733- Födelsebok: 1727-.  

Gårdar och platser i Nordmark
Normlösa 058607   Pastoratskod: 020401 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1934 Normlösa och Herrberga, 1934-05-01(beslut 1919-05-23 och 1933-07-07)-1961 Normlösa, Herrberga, Vallerstad och Järstad, 1962-1973 Normlösa, Vallerstad, Skeppsås och Älvestad, 1974- Skänninge. Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: 1633-.  

Gårdar och platser i Normlösa
Norra Björke 158102   Pastoratskod: 030302  Namn: -1885 Björke (i Väne härad), 1885-04-17- Norra Björke. Pastorat: Västra Tunhem. Husförhörslängd: 1813Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Norra Björke
Norra Finnskoga 173706   Pastoratskod: 090205 Indelning: 1831 (beslut 1826-02-24) utbruten ur Dalby som kapellförsamling, 1849-08-09 faktisk och 1922-02-17 till namnet annexförsamling. Pastorat: 1831-1873 Älvdal (Norra Ny), 1873-05-01-1923 Södra Finnskoga, 1923-05-01-1988 eget, 1989- Dalby. Husförhörslängd: 1829-. Födelsebok: 1831-.  

Gårdar och platser i Norra Finnskoga
Norra Fågelås 168406   Pastoratskod: 030802 Namn: -1902 Fågelås, 1902-03-14- Norra Fågelås. Indelning: 1902-03-14 utbrutet Södra Fågelås. Pastorat: förr eget, omkring 1400-1550 Fågelås och Hjo, omkring 1550-1568 möjligen eget, omkring 1568-1626 Fågelås, Hjo stadsförsamling och HJO landsförsamling, 1626-1629 Fågelås, Hjo stadsförsamling, Hjo landsförsamling och Brandstorp, 1629-1873 Fågelås, Hjo stadsförsamling och Hjo landsförsamling, 187305-01-1902 eget, 1902-03-14-1961 Norra Fågelås och Södra Fågelås, 1962-1988 Norra Fågelås, Södra Fågelås och Brandstorp, 1989- Hjo. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Norra Fågelås
Norra Hestra 066208   Pastoratskod: 031204 Namn: -1885 Hestra (i Mo härad), 1885-04-17- Norra Hestra. Län: -1886 huvuddelen i Jönköpings län, del (Bönabo) i Älvsborgs län, 1887 överfört Bönabo till Jönköpings län, 1887- helt i Jönköpings län. Pastorat: -1961 Stengårdshult, 1962- Norra Hestra, Stengårdshult, Norra Unnaryd, Öreryd och Valdshult. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1735.  

Gårdar och platser i Norra Hestra
Norra Härene 168121   Pastoratskod: 030706 Namn: -1776 Härene, 1776-1885 Härene med Skofteby, 1885-04-17-1889 Norra Härene med Skofteby, 1889-04-12- Norra Härene. Indelning: efter 1546 införlivat Resville, 1776 införlivat Skofteby. Pastorat: till 1500-talet Härene, Hovby, Östby, Skofteby och Resville, därefter -1677 Härene, Skofteby och Hovby, 1677-1860 Lidköping, 1861-1961 Norra Härene och Hovby, 1962- Sävare. Husförhörslängd: 1792. Födelsebok: 1699.  

Gårdar och platser i Norra Härene
Norra Kedum 168129   Pastoratskod: 030703 Namn: medeltiden även Fiskekedim, -1885 Kedum (i Kållands härad), 1885-04-17-Norra Kedum. Pastorat: -1339 Kedum, Tådene, Lavad och Tranum, 1339-1961 Tådene, 1962- Örslösa. Husförhörslängd: (1738), 1813-. Födelsebok: 1695.  

Gårdar och platser i Norra Kedum
Norra Kyrketorp 168308   Pastoratskod: 031102. Namn: medeltiden Hene, därefter -1885 Kyrketorp (i Kåkinds härad), 1885-04-17Norra Kyrketorp. Pastorat: -1961 Skövde, 1962- Norra Kyrketorp, Hagelberg, Sjogerstad, Rådene och Häggum. Husförhörslängd: (1702), 1770- Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Norra Kyrketorp
Norra Lundby 168206   Pastoratskod: 031103 Namn: -1885 Lundby (i Valle härad), 1885-04-17- Norra Lundby. Pastorat: -1436 Lundby och Skärv, 1436-1540 Eggby, 1540- Varnhem. Husförhörslängd: 1778- Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Norra Lundby
Norra Mellby 118315   Pastoratskod: 071502 Namn: förr även Mälby, -1885 Mellby (i Västra Göinge), 1885-04-17- Norra Mellby. Pastorat: -1961 Norra Mellby och Tjörnarp, 1962-1972 Norra Mellby, Tjörnarp, Håglinge och Brönnestad, 1973- Norra Mellby, Häglinge och Brönnestad. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1690-1726, 1783-. Arkiv: 1783 brand.  

Gårdar och platser i Norra Mellby
Norra Möckleby 084016   Pastoratskod: 061702 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1588 Möckleby, Sandby och Gårdby, 1588-1926 eget, 1926-05-01(beslut 1916-06-17 och 1924-11-28)-1961 Sandby, 1962- Glömminge. Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1666-.  

Gårdar och platser i Norra Möckleby
Norra Ny 173709 Norra Ny 173709   Pastoratskod: 090204 Namn: -1885 Ny (i Älvdals härad), 1885-04-17- Norra Ny. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1873 utbrutet Nyskoga. Pastorat: -1636 Älvdals pastorat (se Ekshärad), 1636-1685 Ny och Dalby, 1686-1820 Ekshärad, 1820-05-01(beslut 1814-04-20)-1830 Ny och Dalby, 1831(beslut 1826-02-24)-1873 Ny, Dalby, Norra Finnskoga och Södra Finnskoga, 1873-05-01 - Norra Ny och Nyskoga. Husförhörslängd: 1745- Födelsebok: 1686- (lucka 1775-1778). Övrigt: pastoratet kallades Övre Älvdal 1636-1685 och Älvdal 1820-1873.  

Gårdar och platser i Norra Ny
Norra Nöbbelöv 128105   Pastoratskod: 070103 Namn: -1885 Nöbbelöv (i Torna härad), 1885-04-17- Norra Nöbbelöv. Pastorat: Sankt Peters kloster. Husförhörslängd: (1683), 1794-. Födelsebok: 1680-.  

Gårdar och platser i Norra Nöbbelöv
Norra Råda 178304   Pastoratskod: 090202 Namn: -1885 Råda (i Älvdals härad), 1885-04-17- Norra Råda. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1653 utbrutet Sunnemo, 1789 (beslut 1765-12-10) del till Deglunden (Gustav Adolf) vid dess bildande, 1907 utbrutet Hagfors. Pastorat: -1901- Ekshärad, 1901-05-01(beslut 1883-04-13 och 1901-02-08) - 1906 Norra Råda, Sunnemo och Gustav Adolf, 1907-1950 Norra Råda, Sunnemo, Gustav Adolf och Hagfors, 1951- Norra Råda och Sunnemo. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1725.  

Gårdar och platser i Norra Råda
Norra Rörum 126707   Pastoratskod: 070605 Län: av församlingen har Toftaröd, Hjellaröd, Hagstad, Skudderup och Stenestad tillhört Kristianstads län, annars (och nu helt i) Malmöhus län. Pastorat: -1961 Norra Rörum och Hallaröd, 1962- Höör. Husförhörslängd: (1683), 1809-. Födelsebok: 1695-.  

Gårdar och platser i Norra Rörum
Norra Sandby 118304   Pastoratskod: 071507 Namn: -1885 Sandby (i Västra Göinge), 1885-04-17- Norra Sandby. Pastorat: Stoby. Husförhörslängd: (1683), 1827-. Födelsebok: 1778-. Arkiv: 1778 brand.  

Gårdar och platser i Norra Sandby
Norra Sandsjö 068271   Pastoratskod: 061104 Namn: -1885 Sandsjö (i Västra härad), 1885-04-17- Norra Sandsjö. Indelning: 1940-01-01 indelad i två kbfd: Norra Sandsjö kbfd och Bodafors kbfd. Pastorat: -1633 Sandsjö och Vallsjö, 1633-1640 eget, 1640-1939 Norra Sandsjö och Vallsjö, 1940-1961 eget, 1962- Norra Sandsjö och Bringetofta. Husförhörslängd: 1717- (luckor, särskilt 1876-1896). Födelsebok: 1690-1797 (luckor), 1897-. Arkiv: 1897-03-19 delvis förstört vid brand.  

Gårdar och platser i Norra Sandsjö
Norra Sandsjö kbfd 068203   Pastoratskod: 061104 Indelning: 1940-01-01 bildat inom Norra Sandsjö församling.  
Norra Skrävlinge 121410   Pastoratskod: 070802 Namn: -1885 Skrävlinge (i Onsjö härad), 1885-04-17- Norra Skrävlinge. Pastorat: -1961 Torrlösa, 1962- Norra Skrävlinge, Södervidinge, Norrvidinge och Källs-Nöbbelöv. Husförhörslängd: (1696), 1822- (lucka 1828). Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Norra Skrävlinge
Norra Solberga 068205   Pastoratskod: 021406 Namn: -1885 Solberga (i Södra Vedbo), 1885-04-17- Norra Solberga. Pastorat: -1961 Flisby, 1962- Norra Solberga och Flisby. Husförhörslängd: (1783), 1807- Födelsebok: (1635), 1701-. Övrigt: eventuella födelser vid Röda korsets förlossningshem, Smålands Anneberg, av barn från andra församlingar troligen införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Norra Solberga
Norra Strö 118012 Norra Strö 118012   Pastoratskod: 071806 Namn: -1885 Strö (i Östra Göinge), 1885-04-17- Norra Strö. Pastorat: Färlöv. Husförhörslängd: (1696), 1771-. Födelsebok: 1690- (lucka 1734).  

Gårdar och platser i Norra Strö
Norra Unnaryd 068024 Norra Unnaryd 068024   Pastoratskod: 031204 Namn: -1885 Unnaryd (i Mo härad), 1885-04-17- Norra Unnaryd. Län: -1886 huvuddelen i Jönköpings län, del (Kindbogårdarna) i Älvsborgs län, 1887 överfört Kindbogårdarna till Jönköpings län, därefter helt i samma län. Indelning: omkring 1545 införlivat Vallgårda. Pastorat: -1961 Stengårdshult, 1962- Norra Hestra. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1663-.  

Gårdar och platser i Norra Unnaryd
Norra Vi 051206   Pastoratskod: 021401 Namn: förr Vi (i Ydre), åtminstone från 1700-talets början Norra Vi. Pastorat: -1961 Norra Vi och Tidersrum, 1962Asby. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1666.  

Gårdar och platser i Norra Vi
Norra Ving 168208   Pastoratskod: 030103 Namn: -1885 Ving (i Valle härad), 1885-04-17- Norra Ving. Pastorat: -1549 Norra Ving och Stenum, 1549- Stenum, omkring 1575- Skärv, omkring 1600-1922 Norra Ying, Stenum och Skärv, 1922-05-01- Norra Ving, Stenum, Skärv och Skånings-Åsaka. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Norra Ving
Norra Vram 126003   Pastoratskod: 071008 Namn: förr Vram. Län: -1889 huvuddelen i Kristianstads län, del (Södra Vram) i Malmöhus län, 1890 överfört delen delen i Kristianstads län till Malmöhus län, 1890helt i Malmöhus län. Pastorat: -1961 Norra Vram och Bjuv, 1962-1966 Norra Vram, Bjuv och Risekatslösa, 1966-07-07- Bjuv. Husförhörslängd: (1692), 1806- Födelsebok: (1690), 1711.

Gårdar och platser i Norra Vram
Norra Vånga 166031   Pastoratskod: 030104 Namn: -1885 Vånga (i Skånings härad), 1885-04-17- Norra Vånga. Indelning: medeltiden införlivat Stacketorp. Pastorat: -1552 Vånga, Edsvära, Kvänum, Badene, Borga och Balltorp, sedan en kort tid Vånga, Edsvära, Kvänum och Balltorp, därefter -1961 Norra Vånga, Edsvära och Kvänum, 1962- Kvänum. Husförhörslängd: (1737), 1789-. Födelsebok: (1688), 1730-.  

Gårdar och platser i Norra Vånga
Norra Åkarp 118313   Pastoratskod: 071505 Namn: -1885 Åkarp (i Västra Göinge), 1885-04-17- Norra Åkarp. Pastorat: -1961 Norra Åkarp och Vittsjö, 1962- Norra Åkarp och Vankiva. Husförhörslängd: (1683), 1806, Födelsebok: 1690.

Gårdar och platser i Norra Åkarp
Norra Åsarp 168651   Pastoratskod: 031207 Namn: -1885 Åsarp (i Redvägs härad), 1885-04-17- Norra Åsarp. Län: -1890 huvuddelen i Älvsborgs län, del (Hög) i Skaraborgs län, 1891 överfört Hög till Älvsborgs län, 1891-1973 helt i Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län. Pastorat: -1961 Norra Åsarp, Smula, Kölaby och Solberga, 1962-1982 Norra Åsarp, Smula, Kölaby, Solberga, 1983- Norra Åsarp, Smula, Solberga och Fivlered. Husförhörslängd: 1774- Födelsebok: 1687-.  

Gårdar och platser i Norra Åsarp
Norra Åsum 118002   Pastoratskod: 071702 Namn: -1885 Åsum (i Gärds härad), 1885-04-17- Norra Åsum. Pastorat: -1869 Åsum och Skepparslöv, 1869-01-19-1927 eget, 1927-05-01-1944 Norra Åsum och Vä, 1945- eget. Husförhörslängd: (1697), 1808-. Födelsebok: 1751- (lucka 1812-1814).  

Gårdar och platser i Norra Åsum
Norrala 218209   Pastoratskod: 0 11305 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: Norrala och Trönö. Husförhörslängd: (1747), 1816-. Födelsebok: 1674 -.

Gårdar och platser i Norrala
Norrbo 218410 Norrbo 218410   Pastoratskod: 011607 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1917 Norrbo och Bjuråker, 1917-05-01 Bjuråker. Husförhörslängd: (1748), 1766-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Norrbo
Norrby 198104   Pastoratskod: 051401 Pastorat: -1961 eget, 1962- Sala. Husförhörslängd: 1687-. Födelsebok: 1641- Arkiv: 1985-10-26 brand.  

Gårdar och platser i Norrby
Norrbyås 188017   Pastoratskod: 040905 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: Stora Mellösa. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1667-.  

Gårdar och platser i Norrbyås
Norrbärke 206101   Pastoratskod: 050601 Län: 1941-01-01 överfört ett mycket litet område från Norrbärke i Kopparbergs län till Ljusnarsberg i Örebro län samt ett annat, ej fullt så litet område från Ljusnarsberg och Örebro län till Norrbärke och Kopparbergs län. Indelning: -1646 kapellförsamling till Söderbärke. Pastorat: -1646 Bärke pastorat (se Söderbärke), 1646- eget. Husförhörslängd: 1671-. Födelsebok: 1661- Övrigt: födelser vid Smedjebackens lasarett 1930-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Gårdar och platser i Norrbärke
Norrfjärden 258105   Pastoratskod: 110504 Indelning: 1915-05-01(beslut 1905-03-31 och 1914-12-31) utbruten ur Piteå landsförsamling. Pastorat: eget. Övrigt: födelser vid Norrfjärdens ålderdomshem 1935-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Norrfjärden
Norrfors kbfd 240101   Pastoratskod: 110101 Indelning: 1939-01-01 bildat inom Nordmalings församling.  
Norrköpings Borg 058105   Pastoratskod: 020806 Namn: -1802 Borg, 1803-1886 Borg och Löt, 1887-1935 Borg, 1936- Norrköpings Borg. Indelning: 1803 (beslut 1783-10-12) införlivat Löt. Pastorat: åtminstone till 1540 Löt, sedan -1696 eget, 1696-1802 Borg och Löt, 1803- eget. Husförhörslängd: 1696-. Födelsebok: 1662.  

Gårdar och platser i Norrköpings Borg
Norrköpings Hedvig 058102   Pastoratskod: 020802 Namn: 1613-11-15 - 1661 Tyska, 1661-1864 Tyska eller Hedvig, 1864-02-19 - 1885 Hedvig, 1885- (beslut 1864-02-19) Norrköpings Hedvig. Indelning: 1613-11-15 utbruten ur (Norrköpings) Sankt Olai. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1662-. Övrigt: från 1775-06-12 både tysk och svensk kyrkoherde i samma församling, genom KBr 1864-02-19 territoriell.  

Gårdar och platser i Norrköpings Hedvig
Norrköpings Matteus 058103   Pastoratskod: 020803 Namn: 1885-1938 Norrköpings Norra, 1939- Norrköpings Matteus. Indelning: 188505-01 (beslut 1864-02-19) utbruten ur Norrköpings Sankt Olai. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1885-. Födelsebok: 1885.  

Gårdar och platser i Norrköpings Matteus
Norrköpings Sankt Johannes 058106   Pastoratskod: 020804 Namn: -1922 Sankt Johannes, 1922-05-01- Norrköpings Sankt Johannes. Pastorat: -1544 eget, 1544- omkring 1555 Sankt Olai, omkring 1555-1570 Sankt Johannes och Sankt Olai, 1570-1879 (Norrköpings) Sankt Olai, 1879-05-01(beslut 1872-04-19) -1961 eget, 1962- Norrköpings Sankt Johannes, Styrstad och Tingstad. Husförhörslängd: (1693), 1809-. Födelsebok: 1642.  
Norrköpings Sankt Olai 058101   Pastoratskod: 020801 Namn: -1879 Sankt Olof, 1879-1885 Sankt Olai, 1885-05-01 - Norrköpings Sankt Olai. Indelning: 1613-11-15 utbrutet Norrköpings tyska (nu Norrköpings Hedvig), 1885-0501 (beslut 1864-02-19) utbrutet Norrköpings norra (Norrköpings Matteus). Pastorat: -1544 eget, 1544- omkring 1555 Sankt Olof och Sankt Johannes, därefter -1570 Sankt Johannes, 1570-1879 Sankt Olof och Sankt Johannes, 1879-05-01- (beslut 1872-0419) eget. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1636-. Övrigt: födelser vid Norrköpings lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Gårdar och platser i Norrköpings Sankt Olai
Norrlanda 098027   Pastoratskod: 120108 Pastorat: medeltiden eget, sedan Gothem (en kort tid omkring 1600 Hörsne). Husförhörslängd: 1732-. Födelsebok: (1708), 1725-.  

Gårdar och platser i Norrlanda
Norrsunda 019108 Norrsunda 019108   Pastoratskod: 010804 Pastorat: tidigt eget, därefter -1972 Skånela, 1972-10-01- Norrsunda och Skånela. Husförhörslängd: 1798-. Födelsebok: 1748-.  

Gårdar och platser i Norrsunda
Norrtälje 018801   Pastoratskod: 010403 Indelning: 1622 utbruten ur Frötuna. Pastorat: 1643-1973 eget, 1974- Norrtälje och Malsta. Husförhörslängd: 1735-. Födelsebok: 1690, Övrigt: oklart om införandet av födelser vid Fru Ströms förlossningshem -1930, födelser vid Norrtälje privata för lossningshem 1932-1946 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Norrtälje lasarett 1931-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1859-1923 särskilda kyrkoböcker för kronohäktet, i landsarkivet.  

Gårdar och platser i Norrtälje
Norrvidinge 121411   Pastoratskod: 070802 Namn: 1927-10-22 enligt KMt Norrvidinge, ej Norrhvidinge. Pastorat: -1929 Norrvidinge och Dagstorp, 1-929-05-01-1961 Södervidinge, 1962- Norra Skrävlinge. Husförhörslängd: 1797- Födelsebok: (1742), 1764-.  

Gårdar och platser i Norrvidinge
Norsjö 241771   Pastoratskod: 110402 Län: åtminstone till 1860 liten del i Norrbottens län, huvuddelen i Västerbottens län, nu helt i samma län. Indelning: 1811 utbrutet ur Skellefteå som kapellag, 1834 (beslut 1823-10-08) församling, 1928-01-01 indelad i två kbfd: Norsjö (västra) kbfd och Norsjö östra (Bastuträsks) kbfd. Pastorat: -1833 Skellefteå, 1834(beslut 1823-10-08)1892 Norsjö och Jörn, 1892- (beslut 1871-04-25) eget. Husförhörslängd: (1811), 1831-. Födelsebok: 1811-.  

Gårdar och platser i Norsjö
Norsjö kbfd 241702   Pastoratskod: 110402 Namn: 1928-01-01-1933 Norsjö västra kbfd, 1933-05-12- Norsjö kbfd. Indelning: 1928-01-01 bildat inom Norsjö församling. Övrigt: födelser vid Norsjö sjukstuga 1940-1946 införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.  
Norum 141502   Pastoratskod: 080602 Pastorat: -1845 Spekeröd, 1845-05-01-1972 Ödsmål, 1972-07-01- Norum och Ödsmål. Husförhörslängd: 1795- (lucka 1828-1830). Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Norum
Nosaby 118009   Pastoratskod: 071706 Indelning: omkring 1675 (beslut 1625) införlivat Åraslöv. Pastorat: -1614 eget, 1614- 1618 Nosaby och Åraslöv, 1618-1625 eget, 1625-1643 Nosaby och Åraslöv, 1643-1984 eget, 1985 Nosaby, Österslöv och Fjälkestad. Husförhörslängd: (1689), 1806-. Födelsebok: (1682), 1699- (lucka 1728).  

Gårdar och platser i Nosaby
Nottebäck 076004   Pastoratskod: 060505 Namn: -1837 Nottebäck, 1837-1940 Nottebäck med Granhult, 1940- Nottebäck. Indelning: 1837 (beslut 1829-11-21) införlivat Granhult. Pastorat: -1837 Nottebäck och Granhult, 1837- (beslut 1829-11-21) eget. Husförhörslängd: (1738), 1778- Födelsebok: 1683- (lucka 1694-1696).  

Gårdar och platser i Nottebäck
Ny 178408   Pastoratskod: 090601 Pastorat: Arvika västra. Husförhörslängd: (1711), 1772-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: i Jösse härad.  

Gårdar och platser i Ny
Ny-Huggenäs 178508   Pastoratskod: 090905 Namn: -1885 Ny (i Näs härad), 1885-04-17-1969 Södra Ny, 1970- Ny-Huggenäs. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1970-01-01 införlivat Huggenäs. Pastorat: -1942 By, 1943-1961 Säffle, 1962- Bro. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: (1689), 1823-.  
Nybro 088101   Pastoratskod: 061409 Indelning: 1939-01-01 utbruten ur Madesjö, motsvarande Nybro kbfd. Pastorat: 1939- 01-01 - 1976 eget, 1977- Nybro och Sankt Sigfrid. Husförhörslängd: 1932- Födelsebok: 1932-. Övrigt: födelser vid Röda Korsets förlossningshem (Nybro förlossningshem) 1939-1946 införda i församlingens födelsebok.  
Nydala 068314   Pastoratskod: 060803 Pastorat: -1279 eget, 1279-1570 Nydala och Vrigstad, 1570-01-06-1980 Vrigstad, 1981- Värnamo. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1805-.  

Gårdar och platser i Nydala
Nye 068514   Pastoratskod: 061204 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Skirö, 1962- Nye, Skirö, Näshult och Stenberga. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1696-.  

Gårdar och platser i Nye
Nyed 178006   Pastoratskod: 090405 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1595 utbruten ur Nedre Ullerud (samt Väse, Östra Fågelvik, Alster och Färnebo), 1661 utbrutet Brattfors, 1731 Älvsbacka kapellag med egen kyrkobokföring, 1819-12-16 utbrutet Älvsbacka. Pastorat: 1595 - 1608 (Stora) Kil, 1608-02-15 - 1819 eget, 1819-12-16 - 1961 Nyed och Älvsbacka, 1962- Nyed, Älvsbacka och Alster. Husförhörslängd: 1776, Födelsebok: 1716-.  

Gårdar och platser i Nyed
Nyhem 230502 Nyhem 230502   Pastoratskod: 101101 Indelning: 1851-04-01 bildat som kapellag, utbrutet ur Revsund, 1891 kapellförsamling, 1921-05-01 annexförsamling. Pastorat: -1921 Revsund, 1921-05-01. - Bräcke. Husförhörslängd: - 1858, Födelsebok: 1862-.  

Gårdar och platser i Nyhem
Nykil 058011   Pastoratskod: 020504 Indelning: medeltiden utbruten ur Gammalkil, 1736-01-09 utbrutet Ulrika. Pastorat: -1961 eget, 1962- Nykil, Gammalkil och Ulrika. Husförhörslängd: 1789, Födelsebok: (1634), 1655-.  

Gårdar och platser i Nykil
Nykyrka 048012   Pastoratskod: 040406 Pastorat: Stigtomta. Husförhörslängd: 1794-. Födelsebok: 1795-.  

Gårdar och platser i Nykyrka
Nykyrka 162203   Pastoratskod: 030605 Indelning: 1655 utbruten ur Sandhem. Pastorat: Sandhem. Husförhörslängd: (1759), 1790-. Födelsebok: (1674), 1731  

Gårdar och platser i Nykyrka
Nyköpings Alla Helgona 048002   Pastoratskod: 040404 Namn: -1988 Nyköpings östra, 1989- Nyköpings Alla Helgona. Indelning: 1989-01-01 införlivat Helgona. Pastorat: -1559 Helgona eller Kråkelunds pastorat, 1559-1561 Svärta, 1561-03-11 - Helgona, senare under 1500-talet - 1988 Nyköpings östra, Helgona och Svärta, 1989- Nyköpings Alla Helgona och Svärta. Husförhörslängd: 1769-. Födelsebok: 1735-. Övrigt: 1847-1928 särskilda kyrkoböcker och register för fångvårdsanstalten, på landsarkivet.  
Nyköpings Sankt Nicolai 048001   Pastoratskod: 040403 Namn: -1952 Nyköpings västra, 1953- Nyköpings Sankt Nicolai. Indelning: 1953-01-01 införlivat Nikolai (utom Oxelösund). Pastorat: -1952 Nyköpings västra och Nikolai, 1953- eget. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1725-. Övrigt: födelser vid Nyköpings lasarett 1923-1929 och 1931-1936 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten (journaler 1923- i Nyköpings sjukhus arkiv, 61185 Nyköping), 1930 och 19371946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  
Nylöse 148004   Pastoratskod: 080302 Namn: 1473-08-17-1474 Götaholm, 1474-08-05-1543 Nya Lödöse eller Nylöse, 1543-1571 Älvsborg, 1571-1627 Nylöse, 1627-1883 Göteborgs hospitalsförsamling eller Kronohospitalsförsamlingen, 1883-05-01-1968 Göteborgs Gamlestad, 1969- Nylöse. Län: 1930-01-01 överfört område från Angered i Älvsborgs län till Göteborgs Gamle stad i Göteborgs och Bohus län. Indelning: 1473-08-17 utbruten ur Utby, 1528 införlivat Härlanda, 1951-01-01 åter utbrutet Härlanda samt indelad i två kbfd: Gamlestads kbfd och Nylöse kbfd, 1955 Kortedala kbfd utbrutet ur Nylöse kbfd, 1960 utbrutet Kortedala och motsvarande kbfd upplöst, 1968-01-01 Bergsjöns kbfd utbrutet ur Nylöse kbfd, 1969-01-01 utbrutet Göteborgs Sankt Pauli och Gamlestads kbfd upplöst, 1971-01-01 utbrutet Bergsjön, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: 1473-1528 eget, 1528-1544 Nylöse, Partille, Utby och Örgryte, 1546-1571 eget, 1571-1619 Nylöse och Orgryte, 1619-1712 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, 1712-1883 Örgryte, 1883-05-01- eget. Husförhörslängd: 1821- Födelsebok: 1732-. Arkiv: före 1969 delvis i Göteborgs Sankt Paull. Övrigt: 1547-1563 i Älvsborg genom tillfällig flyttning, detta Älvsborg ligger nu i Göteborgs Karl Johan, förväxla ej med nuvarande Älvsborgs församling; stadsdelen Gamlestaden ligger i Nylöse, men Sankt Pauli kyrka var, först provisoriskt, församlingskyrka i Gamlestadsförsamlingen till 1968, därav den förvirrande benämningen på kbfd; 1904-1947 särskilda kyrkoböcker för Härlanda centralfängelse, i landsarkivet.  
Nymö 118020   Pastoratskod: 071708 Pastorat: Fjälkinge. Husförhörslängd: (1683), 1791-. Födelsebok: 1690- (luckor 1720 och 1738).  

Gårdar och platser i Nymö
Nynäshamn 019201   Pastoratskod: 041302 Indelning: 1947-01-01 utbruten ur Ösmo. Pastorat: eget.  
Nyskoga 173704   Pastoratskod: 090204 Indelning: 1873 utbruten ur (Norra) Ny som kapellförsamling, 1922-05-05 annexförsamling. Pastorat: Norra Ny. Husförhörslängd: 1873 -. Födelsebok: 1873.

Gårdar och platser i Nyskoga
Nysund 186202   Pastoratskod: 090305 Namn: -1686 Sund, 1686- Nysund. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1922 västra delen (med kyrkan) Värmlands län, östra delen Örebro län, 1835 införlivat Rudskogas del i Örebro län, 1923-01-01 överfört delen i Värmlands län till Örebro län, 1923- helt i Örebro län. Indelning: 1638 utbruten ur Rudskoga (och Kvistbro). Pastorat: 1638-1943 Rudskoga, 1944-1961 Nysund och Rudskoga, 1962- eget. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1687.

Gårdar och platser i Nysund
Nysätra 038129   Pastoratskod: 010502 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1923 Nysätra och Österunda, 1923-05-01-1945 eget, 1946-1961 Torstuna, 1962-1982 Långtora, 1983- Gryta. Husförhörslängd: 1689-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Nysätra
Nysätra 240904   Pastoratskod: 110302 Indelning: 1624 utbruten ur Bygdeå som kapellag. Pastorat: 1624-1820 Bygdeå, 1821- eget. Husförhörslängd: (1639), 1720-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Nysätra
Nårunga 152708   Pastoratskod: 031403 Namn: stavning på SCB: 1860 Norunga, 1870 Nårunga. Pastorat: Nårunga, Skogsbygden, Ljur, Ornunga, Kvinnestad och Asklanda. Husförhörslängd: (1763), 1823-. Födelsebok: 1713-.  

Gårdar och platser i Nårunga
Nås 202103   Pastoratskod: 050702 Indelning: 1748 utbrutet Säfsnäs. Pastorat: 1605-1612 Nås, Järna, Floda och Äppelbo, 1612-1747 Nås, Järna och Äppelbo, 1748-1798 Nås, Järna, Äppelbo och Säfsnäs, 1798-03-30-1822 Nås, Järna och Äppelbo, 1822-05-01- eget. Husförhörslängd: 1690- Födelsebok: 1674- Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet i Nås.  

Gårdar och platser i Nås
Nämdö 012004   Pastoratskod: 130803 Namn: förr även Nämndö. Indelning: tidigt utbruten ur Österhaninge, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-04-28 förklarad annexförsamling. Pastorat: -1607 Österhaninge, 1607-08-15-1636 Ornö, 1636-03-31(beslut 1619-12-09)-1923 Österhaninge, 1923-05-01-1929 Dalarö, 1929-05-01- Djurö. Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1772-.  

Gårdar och platser i Nämdö
När 098071   Pastoratskod: 120303 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 När och Lau, 1962- Burs. Husförhörslängd: (1747), 1788-. Födelsebok: (1688), 1715-.  

Gårdar och platser i När
Närtuna 018815 Närtuna 018815   Pastoratskod: 010401 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Närtuna och Gottröra, 1962-1971 Skepptuna, 1972- Rimbo. Husförhörslängd: 1744-. Födelsebok: 1699-.  

Gårdar och platser i Närtuna
Näs 098087   Pastoratskod: 120305 Pastorat: Havdhem. Husförhörslängd: (1737), 1786-. Födelsebok: 1675-.  

Gårdar och platser i Näs
Näs 168626   Pastoratskod: 030604 Pastorat: Yllestad. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1721-. Övrigt: i Vartofta härad.  

Gårdar och platser i Näs
Näs 238004   Pastoratskod: 101201 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: -1315 Hackås, 1315-1532 Näs och Hackås, 1532-07-29-1864 Brunflo, 1864(beslut 1856-06-27 och 1857-12-01)-1940 Näs, Hackås och Gillhov, 1940-1961 Näs och Hackås, 1962- Sunne. Husförhörslängd: 1817- Födelsebok.- (1704), 1809-.  

Gårdar och platser i Näs
Näsby 068504   Pastoratskod: 061203 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1604 Bäckseda, 1604-1685 eget, 1686-1961 Bäckseda, 1962- Vetlanda. Husförhörslängd: (1717), 1749-. Födelsebok: 1679-.  

Gårdar och platser i Näsby
Näsby 188504   Pastoratskod: 050404 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1961 Näsby och Ervalla, 1962- eget. Husförhörslängd: 1694-. Födelsebok: 1674- Arkiv: dispensarkiv, allt i Näsby, filmer på landsarkivet.  

Gårdar och platser i Näsby
Näshult 068511   Pastoratskod: 061204 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Näshult och Stenberga, 1962- Nye. Husförhörslängd: (1691), 1749-. Födelsebok: 1682- Övrigt: Stenberga hade egen kyrkoherde omkring 1630-1713, men tillhörde egentligen Näshults pastorat.  

Gårdar och platser i Näshult
Näshulta 048417   Pastoratskod: 040706 Pastorat: -1961 eget, 1962- Husby-Rekarne. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1691-.  

Gårdar och platser i Näshulta
Näsinge 148604   Pastoratskod: 080905 Pastorat: Näsinge, Hogdal och Lommeland. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1708-. Övrigt: Hogdal har ansetts som moderkyrka, fast pastoratet hetat Näsinge.  

Gårdar och platser i Näsinge
Näskott 230902   Pastoratskod: 101007 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: Rödön. Husförhörslängd: (1717), 1735Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Näskott
Nässja 058404   Pastoratskod: 020304 Pastorat: -1961 Örberga, 1962- Rogslösa. Husförhörslängd: (1779), 1790-. Födelsebok: 1641-.  

Gårdar och platser i Nässja
Nässjö 068201   Pastoratskod: 060704 Pastorat: -1919 Barkeryd, 1919-05-01- eget. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1680-. Övrigt: födelser vid Anna Hassels förlossningshem 1930-1934 samt Ingsbergs Spädbarns-och Mödrahem 1935-1942 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Nässjö lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; har ej varit delad på stads- och landsförsamling, vilket stundom felaktigt uppges; dock har skilda böcker förts för staden och landskommunen 1914-1947.  

Gårdar och platser i Nässjö
Näsum 116203   Pastoratskod: 071710 Pastorat: tidigt Näsum och Jämshög, -1863 Jämshög, 1864- (beslut 1857-05-12) eget. Husförhörslängd: (1689), 1815- (lucka 1821). Födelsebok: 1700- (lucka 1749). Arkiv: 1803 brandskadat.  

Gårdar och platser i Näsum
Nätra 228407   Pastoratskod: 100501 Indelning: 1300-talet utbrutet Sidensjö. Pastorat: till 1500-talet Nätra och Sidensjö, från 1500-talet eget. Husförhörslängd: 1810-. Födelsebok: 1809-. Arkiv: 1809 förstört vid brand.  

Gårdar och platser i Nätra
Nättraby 108018 Nättraby 108018   Pastoratskod: 071909 Indelning: 1888-05-01 utbrutet Aspö. Pastorat: -1888 eget, 1888-05-01-1961 Nättraby, Aspö och Hasslö, 1962Nättraby och Hasslö. Husförhörslängd: (1683), 1814-. Födelsebok: 1729-.  

Gårdar och platser i Nättraby
Nävelsjö 068520   Pastoratskod: 061205 Pastorat: medeltiden eget, sedan Björkö. Husförhörslängd: 1753-. Födelsebok: 1695-. Övrigt: Nävelsjö hade egen kyrkoherde 1618-1696, men tillhörde egentligen Björkö pastorat.  

Gårdar och platser i Nävelsjö
Nävlinge 118308   Pastoratskod: 071501 Namn: 1913-10-31 enligt KMt ej Neflinge. Pastorat: Vinslöv. Husförhörslängd: (1683), 1801- (lucka 1831). Födelsebok: 1691- (luckor 1696 och 1704).  

Gårdar och platser i Nävlinge
Nöbbele 078009   Pastoratskod: 060403 Namn: 1919-10-03 av KMt fastställt Nöbbele, ej Nöbbeled. Pastorat: -1961 Nöbbele och Östra Torsås, 1962- Linneryd. Husförhörslängd: (1688), 1740-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Nöbbele
Nödinge 152101   Pastoratskod: 081005 Län: -1888 huvuddelen i Älvsborgs län och del (Skårdal mm) i Göteborgs och Bohus län, 1889 överfört delen i Göteborgs och Bohus län till Älvsborgs län, 1889- helt i Älvsborgs län. Pastorat: -1937 Starrkärr, 1938- eget. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: en del (Skårdal) låg åtminstone till 1640 i Norge, men hörde alltså i kyrkligt avseende till Sverige.  

Gårdar och platser i Nödinge
Nössemark 150402   Pastoratskod: 091202 Pastorat: Dals-Ed. Husförhörslängd: 1805- Födelsebok: (1748), 1817-.  

Gårdar och platser i Nössemark
Nösslinge 138303   Pastoratskod: 081404 Pastorat: -1961 Valinge, 1962- Grimeton. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1712-.  

Gårdar och platser i Nösslinge
Nöttja 078113 Nöttja 078113  Pastoratskod: 060307 Pastorat: Annerstad. Husförhörslängd: 1747-. Födelsebok: 1689-. 

Gårdar och platser i Nöttja
Beställ abonnemang Beställ släktutredning