Gamla mått

Att kunna mäta olika företeelser har varit viktigt för oss människor i flera tusen år. Runt om i vårt land kan vi längs vägarna fortfarande hitta många så kallade milstenar vilka användes i äldre tid för att resande lätt skulle veta ungefär hur långt det var mellan olika platser.

Räkna om längdmått

I generalmönsterrullorna för soldater och båtsmän så träffar vi släktforskare ofta på längdangivelser för soldaterna. Dessa är så gott som alltid angivna i fot och tum. Här kan du räkna om detta till dagens meter och centimeter:

Endast siffror och punkt (.) som decimalavskiljare är tillåtna i formuläret. Om du vill omvandla exempelvis 1 1/3 fot måste du därför skriva 1.33.


Vad är en måttenhet?

En måttenhet är en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta något specifikt, till exempel meter för sträcka. Ett mått uttrycks som en mängd av enheten, till exempel 10 meter. Även liter är en måttenhet och denna används för att mäta volymen. En måttenhet kan vara en del av ett enhetssystem, till exempel Internationella måttenhetssystemet (SI) eller det brittiska systemet. Våra omvandlingar använder sig av SI-systemet vilket är det som används i Sverige och större delen av världen.

Vill du veta mer?

Är det några särskilda mått du träffat på som du vill att vi tar upp på den här sidan? Kontakta oss då gärna.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning