SLÄKTINGAR.se

Vad erbjuder Släktingar.se?

Vi erbjuder direkt och komplett tillgång till en av de största och snabbast växande databaserna i Sverige med information om hundratusentals personer som levt och verkat i vårt land. Du får som medlem tillgång till hela vår ständigt växande databas varefter vidare forskning i den egna släkten kan beställas allteftersom.


Vi utför släkt- och hembygdsforskning i alla svenska landskap.


Till skillnad från andra släktforskningsdatabaser så arbetar vi aktivt med att ta bort dubbletter och satsar på att det skall vara lätt för medlemmarna att kvalitetssäkra sin egen och andra medlemmars data. All forskning som utförs av Släktingar.se eller av andra medlemmar kommer samtliga medlemmar till gagn och vi har ett poängsystem som erbjuder medlemmar som vill hjälpa till att källgranska att samla poäng vilka sedan kan växlas in mot forskningshjälp på egna anor.


På så vis kan vi erbjuda en tjänst som passar såväl nybörjare som erfarna forskare och även de som inte vill, kan eller har tiden som krävs att forska på egen hand. Vårt mål är att samla så mycket information som möjligt om hela det svenska folkets historia på ett enda ställe. Vi har redan idag information om hundratusentals personer som levt i Sverige. Hela landet finns representerat i vår databas, från Ystad i söder till Haparanda i norr.


Släktingar.se tillhandahåller inga kyrkböcker eller annat arkivmaterial.

Så här ser det ut

Vår enkla grafiska vy med kort information om förfäderna till en person ger en snabb översikt.

Varje person har en egen sida med information om denne.

Alla platser i vår databas har egna sidor och de flesta finns utmärkta på kartor.

Vad händer med mitt konto om jag inte längre vill vara medlem?

Ditt konto kommer bara att ligga vilande. Ingen information i vår databas försvinner (såvida den inte är felaktig eller bryter mot svensk lag) utan du kan återaktivera ditt konto vid ett senare tillfälle om du önskar.