OM SLÄKTINGAR.se

Släktingar erbjuder direkt och komplett tillgång till en av de största och snabbast växande databaserna i Sverige med information om hundratusentals personer som levt och verkat i vårt land.

Släktingar erbjuder forskningshjälp som passar både den som kan själv, den som vill forska själv men ibland ta hjälp liksom de som vill hjälpa andra. Vi har också tjänster för dem som överhuvudtaget inte vill eller kan forska själva och bara vill köpa tillgång till färdiga släktutredningar.

För oss är kvalitet viktigt. Våra duktiga och erfarna släktforskare arbetar dagligen med att kvalitetsgranska databasen samt verifiera och fylla på existerande poster med mer information och bilder som finns att tillgå. Vi arbetar aktivt med att ta bort dubbletter och gör det lätt för våra kunder att kvalitetssäkra sin egen och andras data. Vi belönar dessutom kunder som arbetar med att hålla höjd i sin kvalitet och som samarbetar med andra. All forskning som utförs av Släktingar.se eller av andra medlemmar kommer samtliga medlemmar till gagn och vi har ett poängsystem som erbjuder medlemmar som vill hjälpa till att källgranska att samla poäng vilka sedan kan växlas in mot forskningshjälp på egna anor.

All information i släktträden och i bildbanken sparas på servrar som ligger i Sverige och säkerhetskopieras kontinuerligt. Vi lyder självklart under svensk lagstiftning. Detta innebär att du som kund och medlem kan känna dig trygg med att vår gemensamma data inte kommer på vift och att du inte heller löper risk att bli av med informationen.

Vår fotograf som arbetar med att dokumentera byar, gårdar samt miljöer och vi har en bilddatabas som medlemmarna kan hjälpa till att populera. Allt för att berika vår historia med mer visuell data.

Vi lyfter kontinuerligt in gamla tryckta släktböcker och pappersforskning för att säkerställa att vår gemensamma historia sparas och finns tillgänglig för kommande generationer.

Vi samarbetar med många släktforskare i resten av världen och kan hjälpa dig att hitta rätt därute.

Så här ser det ut

Vår enkla grafiska vy med kort information om förfäderna till en person ger en snabb översikt.

Varje person har en egen sida med information om denne, källhänvisningar och mycket annat.

Alla platser i vår databas har egna sidor och finns utmärkta på kartor.

Vad händer med mitt konto om jag inte längre vill vara medlem?

Ditt konto kommer bara att ligga vilande. Ingen information i vår databas försvinner (såvida den inte är felaktig eller bryter mot svensk lag) utan du kan återaktivera ditt konto vid ett senare tillfälle om du önskar.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning