Detta är de användarvillkor som gäller för samtliga medlemmar på Släktingar.se. Senaste uppdatering skedde 2021-08-16.
 1. Dessa användarvillkor gäller för medlemskap på webbplatsen Släktingar.se
 2. För att kunna bli medlem på Släktingar.se måste man ha fyllt 18 år. Omyndiga personer får inte teckna medlemskap.
 3. Tjänsten Släktingar.se riktar sig till alla personer med släkt i Sverige eller som har annat intresse av Sverige och svenskarnas historia.
 4. Det är endast tillåtet att använda sitt konto personligen med en vanlig webbläsare. Att sprida information och material från vår tjänst genom scraping eller andra automatiska metoder är ej tillåtet. Det är förbjudet att sprida, sälja eller återpublicera omfattande delar av databasen annat än specifika uppgifter som är relevanta för forskning om din egen släkt. Brott mot denna begränsade användarlicens kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas.
 5. Släktingar kan inte garantera riktigheten i all information som våra medlemmar bidrar med men vi eftersträvar att hela tiden upprätthålla hög kvalitet på våra tjänster. Varje medlem ansvarar själv för det material som laddas upp och att inte bilder som laddas upp är skyddade av upphovsrätten. Otillåtet material kommer att tas bort så snart det upptäcks. Upprepade brott mot våra villkor kan leda till uppsägning av medlemskapet.
 6. Du som medlem är skyldig att ha individernas tillåtelse om du laddar upp information om nu levande personer.
 7. I övrigt gäller svensk lag gäller för samtliga medlemmar på Släktingar.se och vi samarbetar med myndigheterna om det finns misstanke om grov brottslighet.
 8. Vi erbjuder tjänsten i befintligt skick och friskriver oss allt ansvar vad gäller eventuella garantier och tillfälliga tekniska problem som kan uppstå.
 9. Vi tillämpar ingen uppsägningstid. Bindningstiden motsvarar det abonnemang som tecknats.
 10. Som medlem på Släktingar.se ger du tillstånd för Släktingar.se att använda allt det materialsom du själv bidrar med i form av personhistoria, texter och bilder. Medlemmar har ingen rättighet att kräva borttagande av material annat än om det skulle omfattas av personuppgiftslagen eller om det bryter mot annan svensk lag.
 11. Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra skyldigheter och rättigheter enligt dessa användarvillkor till en annan part som accepterar detta övertagande. Medlemmarnas villkorär emellertid personliga och kan inte överlåtas.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning