Gårdar och platser i Nykils socken

NamnBeskrivning
Alviken Gård.
Alvikstorpet Torp under Alviken.
Aspholmen Torp under Gäckilsbo.
Asplund Torp under Krankebo.
Backen Backstuga under Ullstorp Ödegård.
Bastudalen Torp under Drögshult.
Berget Backstuga under Ullstorp Ödegård.
Bergslund Torp under Ullstorp Ödegård.
Bjärsvik By.
Boarp By.
Boarp Frälsegård Gård i byn Boarp.
Boarp Mellangård Gård i byn Boarp.
Boarp Storgård Gård i byn Boarp.
Brickebo Gård.
Brunneby Gård.
Bäck By.
Bäckholm Torp under Lilla Kolaryd.
Dagstorp Torp under Eksjöhult.
Damsätter Torp under Stora Kolaryd.
Diktarehagen Torp under Gäckilsbo.
Dockebo By.
Drögshult By.
Drögshult Nergård Gård i byn Drögshult.
Drögshult Norrgård Gård i byn Drögshult.
Drögshult Södergård Gård i byn Drögshult.
Dvärstad By.
Dvärstad Nergård Gård i byn Dvärstad.
Dvärstad Skattegård Gård i byn Dvärstad.
Dvärstad Storgård Gård i byn Dvärstad.
Ekero Gatuadress under Visättersvägen.
Eklund Torp under Grimstorp.
Eksjöhult Gård.
Filbacken Backstuga under Alviken.
Fridhem Torp under Ullstorp Ödegård.
Frillesbo By.
Frillesbo Västergård Gård i byn Frillesbo.
Fräsan Torp under Rösätter.
Fågelkulla By.
Gatekulla By.
Gissbo By.
Grebbmåla Torp under Måla.
Grimstorp Gård.
Grindstugan Torp under Kättestad.
Gäckilsbo Gård.
Gårdsätter By.
Hagaberg Torp under Kättestad Frälsegård.
Hagdalen nr 1 Lägenhet under Näs.
Hagdalen nr 2 Lägenhet under Näs.
Hagsäter Torp under Kättestad Kronogård.
Haraldsbo Gård.
Hjorthäll Torp under Åserum.
Hovgård By.
Hultet Torp under Övarp.
Hultsätter Torp under Drögshult.
Humlarp Torp under Häggebo.
Hundkärr Gård.
Hundkärrstugan Torp under Hundkärr.
Häggebo By.
Häggebo Berggård Gård i byn Häggebo.
Häggebo kvarn Kvarn under Häggebo.
Hällerna Torp.
Hällevad Torp under Alviken.
Hästhagen Backstuga under Ullstorp Ödegård.
Hättan Torp under Kättestad.
Hökhult Torp under Drögshult.
Hörna By.
Ingvastebo Gård.
Ingvastebo kvarn Kvarn under Ingvastebo.
Jäbbsätter Torp under Kättestad Kronogård.
Karlsbo Torp under Stora Tobo.
Klasa Gård.
Knoppetorp By.
Kolaryd By.
Kolstugan Torp under Brickebo.
Kongshult By.
Kopparhult By.
Koppetorp Torp under Eksjöhult.
Krankebo By.
Krankebo Fattighus Gård i byn Krankebo.
Krankebostugan Torp under Krankebo.
Kråkelund Torp under Ullstorp Källgård.
Kullen Torp under Kättestad Kronogård.
Kullsätter Torp under Kättestad Kronogård.
Kvarnstugan Torp under Häggebo.
Kyrkomarken Område.
Källarestugan Torp under Skullebo.
Kättestad By.
Kättestad Frälsegård Gård i byn Kättestad.
Kättestad Kronogård Gård i byn Kättestad.
Kättestad Kronogård Gård i byn Kättestad.
Kävarp Torp under Häggebo.
Lasäter Torp under Kättestad Kronogård.
Lilla Alviken Gård i byn Alviken.
Lilla Jäbbsätter Torp under Kättestad Kronogård.
Lilla Kolaryd Del av by under Kolaryd.
Lilla Kolaryd Nygård Gård i byn Lilla Kolaryd.
Lilla Kolaryd Västergård Gård i byn Lilla Kolaryd.
Lilla Rom Backstuga under Alviken.
Lilla Skinnarhagen Torp under Vallsnäs.
Lilla Tobo Del av by under Tobo.
Lillsätter Torp under Åbysätter.
Limmerhult By.
Ljungsberg Torp under Dvärstad.
Ljungstorp Torp under Häggebo.
Lund Torp under Boarp Frälsegård.
Lyckan Torp under Hörna.
Långsätter Torp under Tuna.
Lötaborg Torp under Vittsäter.
Marksätter Torp under Kättestad Kronogård.
Mostugan Torp under Krankebo.
Munketorp Gård.
Måla Gård.
Norranäs Torp under Häggebo.
Nybygget Torp under Ingvastebo.
Nykil Samhälle.
Nykils fattighus Gård.
Nykils prästgård Gård.
Nyland Torp under Hörna.
Nystugan Torp under Stora Kolaryd.
Nysätter Backstuga under Åbysätter.
Näs Gård.
Näverdal Gård.
Nöden Senare kallat Hagaberg.
Oxkullen Torp under Alviken.
Perstorp Torp under Åserum.
Pukeberg Gård.
Päna Torp under Vigelsbo.
Rangelstorp Torp under Vigelsbo.
Rappestad prästgård Gård.
Reddarp Torp under Häggebo.
Ristorpet Torp under Dockebo.
Rundelen Torp under Rappestad prästgård.
Runnebo Gård.
Räcksäter Gård.
Råsna Torp under Näverdal.
Rössla By.
Rösätter By.
Rösätters kvarn Kvarn under Rösätter.
Sandstugan Backstuga under Lilla Tobo.
Sibbenhorva Gård.
Siggeskogen Område.
Sjunkäng By.
Skackebo Gård.
Skarpsätter Torp under Kättestad.
Skogsberg Torp under Drögshult.
Skruvhult Torp under Drögshult.
Skullebo Gård.
Skälsätter Torp under Åserum.
Slättvarva Torp under Gäckilsbo.
Smedhemmet Torp under Kättestad Frälsegård.
Smedstugan Backstuga under Alviken.
Solberget Torp under Gårdsätter.
Solltorp Torp.
Stensjöfall Torp under Näverdal.
Stensätter Torp under Eksjöhult.
Stora Kolaryd Del av by under Kolaryd.
Stora Rom Torp under Alviken.
Stora Rösslebacken Torp under Lilla Alviken.
Stora Skinnarhagen Utjord.
Stora Tobo Del av by under Tobo.
Stora Tobo livgrenadjärtorp nr 121 Torp under Stora Tobo.
Stuglyckan Torp under Krankebo.
Svansäter Torp under Vittsäter.
Sörbo Gård.
Sörhult Torp under Gäckilsbo.
Sörkind Gård.
Sörstugan Torp under Sörbo.
Tjällmo Torp under Tyrsbo.
Tobo By.
Tobotorpet Torp under Stora Tobo.
Tostebo By.
Tribben Torp under Drögshult.
Trollfall Torp under Drögshult.
Träbo Gård.
Tuna Gård.
Tunås Torp under Tuna.
Tyrsbo By.
Tyrsbo såg Sågverk under Tyrsbo.
Uggletorp Gård.
Ullstorp By.
Ullstorp Bränngård Gård i byn Ullstorp.
Ullstorp Fänriksgård Gård i byn Ullstorp.
Ullstorp Källgård Gård i byn Ullstorp.
Ullstorp Ödegård Gård i byn Ullstorp.
Ullstorpsbacken Område under Ullstorp.
Uttersbo Gård.
Utterstorp Gård.
Utterstorp 1:1 Fastighet under Utterstorp.
Utterstorp 1:2 Södergården Fastighet under Utterstorp.
Utterstorp 1:3 Norrgården Fastighet under Utterstorp.
Vadsveden Torp under Lilla Tobo.
Vallsnäs Herrgård.
Vigelsbo Gård.
Visätter By.
Visätters kvarn Kvarn under Visätter.
Visättersvägen Gata under Nykil.
Vittsäter By.
Vägstorp Torp under Visätter.
Vägstorp Backstuga under Boarp Storgård.
Västerängen Torp under Drögshult.
Älgsbo By.
Älvsbo By.
Åbysätter By.
Åbysätters grenadjärtorp Torp.
Ålderdomshemmet Fastighet.
Åserum Gård.
Öna Torp under Dockebo.
Östra Lund Torp under Uggletorp.
Övarp Gård.
Övergård By.

Karta

Släkt i Nykils socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Nykils socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Nykils socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning