Gårdar och platser i Norrköpings Borg församling

NamnBeskrivning
Albrektstorp Torp under Resebro nr 1 Östergård.
Almgatan Gata under Kneippen.
Almgatan 13D Gatuadress under Almgatan.
Alsätter By.
Baggetorp Gård.
Borg Herrgård.
Borgs kvarn Kvarn under Borg.
Brogetorp Gård.
Carl Bergstens gata Gata under Klockaretorpet.
Carl Bergstens gata 89 Gatuadress under Carl Bergstens gata.
Djupsund Torp under Borg.
Duvkullen Torp under Alsätter.
Eda Gård.
Edaskogen Torp under Eda.
Edatorp Torp under Eda.
Eksund Samhälle.
Eksunds gård Herrgård.
Ektorp Stadsdel.
Ektorpsgatan Gata.
Ektorpsgatan 118 Gatuadress under Ektorp.
Eldstorp Torp under Borg.
Eriksberg Torp under Skälv.
Finnstad Gård.
Finnstadtorp Torp under Finnstad.
Fiskaretorpet Torp under Stora Trostad.
Fotbollsgatan Gata under Kneippen.
Fotbollsgatan 11 Gatuadress under Fotbollsgatan.
Fotbollsgatan 37B Gatuadress under Fotbollsgatan.
Fransdal Lägenhet under Skarphagen.
Gatan Torp under Borg.
Gatkullen Torp under Skälv.
Gråbergsgatan Gata under Vilbergen.
Gråbergsgatan 17 Gatuadress under Gråbergsgatan.
Gråbergsgatan 25 Gatuadress under Gråbergsgatan.
Gråbergsgatan 55 Gatuadress under Gråbergsgatan.
Gråbergsgatan 81 Gatuadress under Gråbergsgatan.
Gröndal Torp under Leverstad.
Grönhult Torp under Leverstad.
Grönlund Backstuga under Heljetorp.
Gäddvägen Gata under Eksund.
Gäverstad By.
Gäverstadstugan Torp under Gäverstad.
Gösgången Gata under Eksund.
Hagen Torp under Alsätter.
Hagetorp Torp under Borg.
Hagsätter Gård.
Hedenlunda Gård.
Hejan Torp under Vi.
Heljetorp Gård.
Hjälmarstorp Torp under Resebro.
Häradsudden Gård.
Högby Gård.
Idrottsgatan Gata under Kneippen.
Idrottsgatan 49 Gatuadress under Idrottsgatan.
Ingeltorp Gård.
Jonsberg Torp under Finnstad.
Klinga Gård.
Klingagatan Gata under Skarphagen.
Klingagatan 2 Gatuadress under Klingagatan.
Klockaretorpet Stadsdel.
Klockaretorpet Torp.
Kneippen Stadsdel.
Kneippgatan Gata under Kneippen.
Kneippgatan 16 Gatuadress under Kneippgatan.
Kneippgatan 26A Gatuadress under Kneippgatan.
Kneippgatan 28B Gatuadress under Kneippgatan.
Knutstorp Gård.
Krogen Torp under Vi.
Kroken Torp under Borg.
Krokstorp Gård.
Kullen Lägenhet under Resebro.
Källtorp Torp under Borg.
Kärrhagsgatan Gata under Skarphagen.
Kärrhagsgatan 51 Gatuadress under Kärrhagsgatan.
Kärrhagsgatan 53 Gatuadress under Kärrhagsgatan.
Kättsätter Gård.
Laxgången Gata under Eksund.
Laxgången 5 Gatuadress under Laxgången.
Leverstad Gård.
Lilla Alsätter Gård i byn Alsätter.
Lilla Trostad Gård i byn Trostad.
Lilla Väsentorp Gård i byn Väsentorp.
Ljunggatan Gata under Kneippen.
Loby Torp under Leverstad.
Lokegatan Gata under Kneippen.
Löten Torp under Borg.
Mörtvägen Gata under Eksund.
Nybygget Backstuga under Vi.
Nytorp Torp under Borg.
Odensgatan Gata under Kneippen.
Oskarsgatan Gata under Kneippen.
Oskarsgatan 26 Gatuadress under Oskarsgatan.
Oxen Kvarter.
Oxen 6 Fastighet under Oxen.
Perstorp Backstuga under Vi.
Pinnmogatan Gata under Vilbergen.
Pinnmogatan 12 Gatuadress under Pinnmogatan.
Pinnmogatan 14 Gatuadress under Pinnmogatan.
Prästbacken Torp under Borg.
Resebro By.
Resebro nr 1 Östergård Gård i byn Resebro.
Resebro nr 2 Mellangård Gård i byn Resebro.
Resebro nr 3 Västergård Gård i byn Resebro.
Rosendal Torp under Resebro.
Rättaretorpet Senare kallat Gatan.
Sikgången Gata under Eksund.
Skarpetorp Torp under Skälv.
Skarphagen Bostadsområde.
Skvalbäcken Gård.
Skälv By.
Skärlunda Gård.
Skärlunda soldattorp Torp under Skärlunda.
Solbergatorp Torp under Resebro nr 3 Västergård.
Stjärntorp Torp under Borg.
Stora Alsätter Gård i byn Alsätter.
Stora Herrebro Gård.
Stora Sandtorp Torp under Skälv.
Stora Torlunda Gård i byn Torlunda.
Stora Trostad Gård i byn Trostad.
Stora Väsentorp Gård i byn Väsentorp.
Syttorp By.
Torlunda By.
Torp Gård.
Torsten Fogelqvists gata Gata under Klockaretorpet.
Torsten Fogelqvists gata 141 Gatuadress under Torsten Fogelqvists gata.
Trostad By.
Udden Torp under Skälv.
Udden Torp under Vi.
Vallstugan Backstuga under Gäverstad.
Vi Herrgård.
Vilbergen Stadsdel.
Vilbergsgatan Gata under Vilbergen.
Vilbergsgatan 18 Gatuadress under Vilbergsgatan.
Vilbergsgatan 20 Gatuadress under Vilbergsgatan.
Vinkelgatan Gata under Kneippen.
Vinkelgatan 10 Gatuadress under Vinkelgatan.
Vinkelgatan 30 Gatuadress under Vinkelgatan.
Väsentorp By.
Västgötatorp Torp under Resebro nr 3 Västergård.
Wilhelm Wibergs gata Gata under Klockaretorpet.
Wilhelm Wibergs gata 133 Gatuadress under Wilhelm Wibergs gata.
Åkemossen Gård.
Åkertorp Torp under Borg.
Ålderdomshemmet Fastighet.
Ålstigen Gata under Eksund.
Åsen Backstuga under Heljetorp.

Karta

Släkt i Norrköpings Borg församling?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Norrköpings Borg församling. Vill du veta mer om din egen släkt i Norrköpings Borg församling eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning