Gårdar och platser i Norra Ny socken

NamnBeskrivning
Ambjörby By.
Ambjörby 1:5 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:8 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:17 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:34 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:51 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:52 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:59 Marielund Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:82 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:134 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:178 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:186 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:247 Gärdet Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:250 Väststugan Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby 1:335 Fastighet under Ambjörby nr 1.
Ambjörby Gamlestuga Gård i byn Ambjörby.
Ambjörby Larsstuga Gård i byn Ambjörby.
Ambjörby nr 1 Gård i byn Ambjörby.
Ambjörbytorp By.
Backa By.
Backa 1:3 Vallby Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:9 Nygård Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:17 Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:37 Lindås Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:38 Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:41 Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:42 Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:44 Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:45 Fastighet under Backa nr 1.
Backa 1:72 Fastighet under Backa nr 1.
Backa Kroken Gård i byn Backa.
Backa nr 1 Gård i byn Backa.
Bengtsheden Torp under Ambjörby.
Björby By.
Björby 1:2 Dysselberget Fastighet under Björby.
Björby 1:5 Björbyholm Fastighet under Björby.
Björby 1:29 Backen Fastighet under Björby.
Björby 1:63 Fastighet under Björby.
Björby 1:77 Fastighet under Björby.
Björbysätern Del av by under Björby.
Björkenäs By.
Björkenäs 1:2 Eriksstugan Fastighet under Björkenäs.
Björkenäs 1:16 Nilsstugan Fastighet under Björkenäs.
Björkenäs 1:26 Halvarsstugan Fastighet under Björkenäs.
Björkenäs 1:31 Finnstugan Fastighet under Björkenäs.
Björkenäs 1:65 Fastighet under Björkenäs.
Degerberget By.
Elindebol By.
Elindebol 1:13 Lindby Fastighet under Elindebol.
Elindebol 1:18 Fastighet under Elindebol.
Elindebol 1:23 Högby Fastighet under Elindebol.
Elindebol 1:39 Fastighet under Elindebol.
Ennarbol By.
Ennarbol 1:8 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:18 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:19 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:23 Matsstugan Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:24 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:29 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:30 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:31 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:35 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:40 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:52 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:61 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:63 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:73 Fastighet under Ennarbol.
Ennarbol 1:89 Månsgården Fastighet under Ennarbol.
Fastnäs By.
Fastnäs 1:6 Loken Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:7 Klaralund Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:16 Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:19 Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:23 Framgården Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:31 Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:42 Bergvik Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:46 Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:51 Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:76 Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:80 Västgården Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:84 Väst Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:98 Norrby Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs 1:99 Täppa Fastighet under Fastnäs.
Fastnäs Rönningen Gård i byn Fastnäs.
Femtå bruk Järnbruk.
Fisknäs Torp under Elindebol.
Furuhöjden Område under Ruskåsen.
Gravol By.
Gravol 1:17 Gravolsmon Fastighet under Gravol.
Gravol 1:26 Fridhem Fastighet under Gravol.
Gravol 1:27 Fastighet under Gravol.
Gravol 1:33 Fastighet under Gravol.
Gravol 1:34 Mellangården Fastighet under Gravol.
Gravol 1:36 Fastighet under Gravol.
Gravol 1:38 Hogsgården Fastighet under Gravol.
Gravol 1:40 Fastighet under Gravol.
Gravol 1:43 Bondgården Fastighet under Gravol.
Gravol 1:46 Fastighet under Gravol.
Gravol 1:54 Fastighet under Gravol.
Gravol 1:72 Fastighet under Gravol.
Gravol 1:79 Lyckebo Fastighet under Gravol.
Gravol 1:94 Fastighet under Gravol.
Gravol Bengtsgården Gård i byn Gravol.
Gravol Halvardsgården Gård i byn Gravol.
Gravolsmon Torp under Gravol.
Gärdstugan Torp under Ljusnäs.
Gårdsjöberg Gård.
Holmberg Torp under Björby.
Hultheden Torp under Ambjörby.
Kolfuruhöjden Torp under Ruskåsen.
Kyrkebol Gård.
Kärnberget By.
Kårebol By.
Kårebol 1:7 Gubbgården Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:17 Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:20 Gärdet Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:22 Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:23 Olasgården Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:27 Olasgården Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:28 Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:32 Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:33 Fastighet under Kårebol.
Kårebol 1:57 Fastighet under Kårebol.
Ljusnäs By.
Ljusnäs 1:6 Nilsgården Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:16 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:17 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:18 Nytomta Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:22 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:24 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:25 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:33 Nygård Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:47 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:52 Hedås Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:61 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:73 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:87 Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnäs 1:99 Bondgården Fastighet under Ljusnäs.
Ljusnästorp By.
Lugnet Lägenhet under Backa.
Lundberget Torp under Ambjörby.
Långbacken Torp under Ljusnäs.
Lövåsen Torp under Ambjörby.
Mellan Kolfuruhöjden Torp under Ruskåsen.
Mjönäs By.
Mon Torp under Ljusnäs.
Mon Torp under Elindebol.
Munkebol By.
Munkebol 1:4 Krusmon Fastighet under Munkebol.
Munkebol 1:19 Fastighet under Munkebol.
Munkebol 1:35 Fastighet under Munkebol.
Månäs By.
Månäs 1:21 Norra Lyckan Fastighet under Månäs.
Månäs 1:30 Fastighet under Månäs.
Månäs 1:37 Fastighet under Månäs.
Månäs 1:91 Fastighet under Månäs.
Nedre Blekheden Torp under Ambjörby.
Nedre Värnäs Del av by under Värnäs.
Nedre Värnäs 1:10 Nybacka Fastighet under Nedre Värnäs.
Nedre Värnäs 1:21 Glavsgården Fastighet under Nedre Värnäs.
Nedre Värnäs 1:28 Jangården Fastighet under Nedre Värnäs.
Nedre Värnäs 1:29 Fastighet under Nedre Värnäs.
Nedre Värnäs 1:41 Fastighet under Nedre Värnäs.
Nedre Värnäs 1:65 Lundby Fastighet under Nedre Värnäs.
Norra Källdalen Fastighet under Backa.
Norra Stöllet Del av by under Stöllet.
Norra Stöllet 1:7 Myra Fastighet under Norra Stöllet.
Norra Stöllet 1:13 Fastighet under Norra Stöllet.
Norra Stöllet 1:25 Fastighet under Norra Stöllet.
Norra Stöllet 1:37 Täby Fastighet under Norra Stöllet.
Norra Torp By.
Norra Torp 1:6 Fastighet under Norra Torp.
Norra Torp 1:9 Fastighet under Norra Torp.
Norra Viggen By.
Ny-Backa 1:41 Allby Fastighet under Backa.
Näsberget By.
Osebol By.
Osebol 1:4 Hemgården Fastighet under Osebol.
Osebol 1:5 Fastighet under Osebol.
Osebol 1:23 Byggninga Fastighet under Osebol.
Osebol 1:35 Nystugan Fastighet under Osebol.
Osebol 1:43 Fastighet under Osebol.
Osebol 1:51 Halvardsgården Fastighet under Osebol.
Osebol 1:70 Karlslund Fastighet under Osebol.
Pensionärshemmet Fastighet under Stöllet.
Prästtjärnsberg Torp under Ruskåsen.
Ruskåsen Gård.
Ruskåsen 1:1 Fastighet under Ruskåsen.
Rösberg Torp under Elindebol.
Sand Gård i byn Gravol.
Segenäs By.
Segenäs 1:24 Hjorsgården Fastighet under Segenäs.
Sjöfallet Torp under Ruskåsen.
Skräddartorpet Torp under Ambjörby.
Smedjebacken Torp under Ambjörby.
Speckebol By.
Stöllet By.
Sundsberg Torp under Ambjörby.
Södra Blekheden Torp under Övre Blekheden.
Södra Stöllet Del av by under Stöllet.
Södra Stöllet 1:6 Noragården Fastighet under Södra Stöllet.
Södra Stöllet 1:7 Fastighet under Södra Stöllet.
Södra Stöllet 1:50 Fastighet under Södra Stöllet.
Södra Torp By.
Södra Torp 1:9 Jangården Fastighet under Södra Torp.
Södra Torp 1:21 Fastighet under Södra Torp.
Södra Viggen By.
Viggen By.
Värnäs By.
Västra Näsberget Senare kallat Näsberget.
Vålberget Torp under Ruskåsen.
Åstrand By.
Åstrand 1:8 Carlgården Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:16 Bäckegården Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:43 Norrby Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:44 Per-Nilsagården Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:45 Nirsgården Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:46 Hedenskog Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:47 Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:54 Fastighet under Åstrand.
Åstrand 1:55 Fastighet under Åstrand.
Övre Blekheden Torp under Ambjörby.
Övre Värnäs Del av by under Värnäs.
Övre Värnäs 1:9 Länsmansgården Fastighet under Övre Värnäs.
Övre Värnäs 1:10 Näs Fastighet under Övre Värnäs.
Övre Värnäs 1:16 Sonedgården Fastighet under Övre Värnäs.
Övre Värnäs 1:17 Fastighet under Övre Värnäs.

Karta

Släkt i Norra Ny socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Norra Ny socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Norra Ny socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning