Gårdar och platser i Nederluleå socken

NamnBeskrivning
Ale By.
Ale nr 1 Gård i byn Ale.
Ale nr 2 Gård i byn Ale.
Ale nr 3 Gård i byn Ale.
Ale nr 4 Gård i byn Ale.
Ale nr 5 Gård i byn Ale.
Altappen Ö.
Alvik By.
Alvik 2:6 Fastighet under Alvik nr 2.
Alvik nr 1 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 2 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 3 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 4 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 5 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 6 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 7 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 8 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 9 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 10 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 11 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 12 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 13 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 14 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 15 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 16 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 17 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 18 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 19 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 20 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 21 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 22 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 23 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 24 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 25 Gård i byn Alvik.
Alvik nr 26 Gård i byn Alvik.
Alviksträsk By.
Alviksträsk nr 1 Gård i byn Alviksträsk.
Alviksträsk nr 2 Gård i byn Alviksträsk.
Antnäs By.
Antnäs nr 1 Gård i byn Antnäs.
Antnäs nr 2 Gård i byn Antnäs.
Avan By.
Avan 1:33 Fastighet under Avan nr 1.
Avan nr 1 Gård i byn Avan.
Avan nr 2 Gård i byn Avan.
Avan nr 3 Gård i byn Avan.
Avan nr 4 Gård i byn Avan.
Avan nr 5 Gård i byn Avan.
Avan nr 6 Gård i byn Avan.
Avan nr 7 Gård i byn Avan.
Avan nr 8 Gård i byn Avan.
Avan nr 9 Gård i byn Avan.
Avan nr 10 Gård i byn Avan.
Avan nr 11 Gård i byn Avan.
Avan nr 12 Gård i byn Avan.
Avan nr 13 Gård i byn Avan.
Bensbyn By.
Bensbyn 6:5 (JanPers) Fastighet under Bensbyn nr 6.
Bensbyn nr 1 Gård i byn Bensbyn.
Bensbyn nr 2 Gård i byn Bensbyn.
Bensbyn nr 3 Gård i byn Bensbyn.
Bensbyn nr 4 Gård i byn Bensbyn.
Bensbyn nr 5 Gård i byn Bensbyn.
Bensbyn nr 6 Gård i byn Bensbyn.
Bensbyn nr 7 Gård i byn Bensbyn.
Bensbyn nr 8 Gård i byn Bensbyn.
Bergnäset Samhälle.
Bjursträsk By.
Björkelund Lägenhet under Gammelstaden.
Björkön Halvö.
Björsbyn By.
Bredträskheden By.
Bredängshemmet Fastighet under Gammelstaden.
Brändkölen Gård.
Bälinge By.
Börjelslandet By.
Börjelslandet nr 1 Gård i byn Börjelslandet.
Börjelslandet nr 2 Gård i byn Börjelslandet.
Börjelslandet nr 3 Gård i byn Börjelslandet.
Börjelslandet nr 4 Gård i byn Börjelslandet.
Börjelslandet nr 5 Gård i byn Börjelslandet.
Börjelslandet nr 6 Gård i byn Börjelslandet.
Börjelslandet nr 7 Gård i byn Börjelslandet.
Dammtorpet Torp under Selets bruk.
Dvärggränd Gata under Marieberg.
Dvärggränd 10C Gatuadress under Dvärggränd.
Ersnäs By.
Ersnäs nr 1 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 2 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 3 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 4 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 5 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 6 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 7 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 8 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 9 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 10 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 11 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 12 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 13 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 14 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 15 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 16 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 17 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 18 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 19 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 20 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 21 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 22 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäs nr 23 Gård i byn Ersnäs.
Ersnäskammen Gata.
Ersnäskammen 43 Gatuadress under Ersnäskammen.
Flottningsvägen Gata under Bergnäset.
Flottningsvägen 19 Gatuadress under Flottningsvägen.
Gammelstaden Samhälle.
Gäddvik By.
Gäddviksvägen Gata under Öhemmanet.
Gäddviksvägen 11 Gatuadress under Gäddviksvägen.
Gäddviksvägen 14 Gatuadress under Gäddviksvägen.
Hindersön Ö.
Hindersöns by By under Hindersön.
Holfjärden By.
Hollsvattnet By.
Hollsvattnet nr 1 Gård i byn Hollsvattnet.
Hollsvattnet nr 2 Gård i byn Hollsvattnet.
Holmarvägen Gata under Börjelslandet.
Holmarvägen 9 Gatuadress under Holmarvägen.
Hässjestigen Gata under Stadsön.
Hässjestigen 3 Gatuadress under Hässjestigen.
Kallax By.
Kyrkoherdebostället Gård i byn Gammelstaden.
Landshövdingevägen Gata under Södra Sunderbyn.
Landshövdingevägen 22 Gatuadress under Landshövdingevägen.
Lergärdanvägen Gata under Södra Sunderbyn.
Lergärdanvägen 7 Gatuadress under Lergärdanvägen.
Likskäret Ö.
Ljuså By.
Långnäs By.
Lövskärsvägen Gata.
Lövskärsvägen 638 Gatuadress under Lövskärsvägen.
Marieberg Område under Gammelstaden.
Mårdstigen Gata.
Mårdstigen 14 Gatuadress under Mårdstigen.
Måttsund By.
Måttsund nr 1 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 2 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 3 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 4 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 5 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 6 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 7 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 8 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 9 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 10 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 11 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 12 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 13 Gård i byn Måttsund.
Måttsund nr 14 Gård i byn Måttsund.
Nickbyn By.
Norra Sunderbyn Del av by under Sunderbyn.
Persön Samhälle.
Persön nr 1 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 2 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 3 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 4 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 5 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 6 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 7 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 8 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 9 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 10 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 11 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 12 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 13 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 14 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 15 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 16 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 17 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 18 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 19 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 20 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 21 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 22 Gård i byn Persöns by.
Persön nr 23 Gård i byn Persöns by.
Persöns by By.
Rutvik By.
Rutvik nr 1 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 2 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 3 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 4 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 5 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 6 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 7 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 8 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 9 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 10 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 11 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 12 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 13 Gård i byn Rutvik.
Rutvik nr 14 Gård i byn Rutvik.
Selet By.
Selet nr 1 Gård i byn Selet.
Selets bruk Järnbruk.
Smedsbyn By.
Smedsbyn 6:18 Fastighet under Smedsbyn nr 6.
Smedsbyn 6:20 Fastighet under Smedsbyn nr 6.
Smedsbyn nr 1 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 2 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 3 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 4 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 5 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 6 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 7 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 8 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 9 Gård i byn Smedsbyn.
Smedsbyn nr 10 Gård i byn Smedsbyn.
Solberg By.
Stadsön Område under Gammelstaden.
Sunderbyn By.
Sunderbyn nr 6 Gård i byn Norra Sunderbyn.
Sunderbyn nr 14 Gård i byn Södra Sunderbyn.
Sunderbyn nr 18 Gård i byn Södra Sunderbyn.
Sunderbyn nr 19 Gård i byn Södra Sunderbyn.
Sunderbyn nr 21 Gård i byn Sunderbyn.
Sunderbyn nr 24 Gård i byn Södra Sunderbyn.
Sundom By.
Sundom nr 1 Gård i byn Sundom.
Sundom nr 2 Gård i byn Sundom.
Sundom nr 3 Gård i byn Sundom.
Sundom nr 4 Gård i byn Sundom.
Sundom nr 5 Gård i byn Sundom.
Södra Sunderbyn Del av by under Sunderbyn.
Trollebergsvägen Gata under Bergnäset.
Trollebergsvägen 23 Gatuadress under Trollebergsvägen.
Västmark By.
Västmark nr 1 Gård i byn Västmark.
Västmark nr 2 Gård i byn Västmark.
Älvsborg Gård.
Ängesbyn By.
Ängesbyn 3:16 Fastighet under Ängesbyn nr 3.
Ängesbyn 9:25 Fastighet under Ängesbyn nr 9.
Ängesbyn 9:26 Fastighet under Ängesbyn nr 9.
Ängesbyn nr 1 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 2 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 3 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 4 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 5 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 6 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 7 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 8 Gård i byn Ängesbyn.
Ängesbyn nr 9 Gård i byn Ängesbyn.
Öhemmanet Bostadsområde under Gammelstaden.
Ön By.
Ön nr 1 Gård i byn Ön.
Ön nr 2 Gård i byn Ön.
Ön nr 3 Gård i byn Ön.
Ön nr 4 Gård i byn Ön.
Ön nr 5 Gård i byn Ön.
Ön nr 6 Gård i byn Ön.
Ön nr 7 Gård i byn Ön.
Ön nr 8 Gård i byn Ön.
Ön nr 9 Gård i byn Ön.

Karta

Släkt i Nederluleå socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Nederluleå socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Nederluleå socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning