Sveriges församlingar - T

Nedan hittar du information som är relevant för släktforskare om svenska församlingar som börjar med T. Informationen kommer huvudsakligen från Skatteverket som den 1 juli 1991 övertog ansvaret för den svenska folkbokföringen från Svenska kyrkan. I vissa fall har vi på Släktingar.se också kompletterat informationen.

Sveriges församlingar som börjar med T

Namn Församlingskod Information
Tannåker 078119   Pastoratskod: 060304 Län: -1970 Jönköpings län, 1971- Kronobergs län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Bolmsö, 1962-1973 Forsheda, 1974- Berga. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1688-. Arkiv: 1691-1692 katekisationslängder i Växjö domkapitels arkiv.  

Gårdar och platser i Tannåker
Tanum 143572   Pastoratskod: 080902 Indelning: 1893 indelad i Tanums och Grebbestads kyrkoområden. Pastorat: Tanum och Lur. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1719-.  

Gårdar och platser i Tanum
Tanums kyrkoområde 143502   Pastoratskod: 080902 Indelning: 1893 bildat inom Tanums församling.  
Tavelsjö 248003   Pastoratskod: 110201 Indelning: 1963 utbruten ur Umeå landsförsamling. Pastorat: Umeå landsförsamling.  
Taxinge 018109 Taxinge 018109 Pastoratskod: 040608 Län: -1970 Södermanlands län, 1971- Stockholms län. Pastorat: -1529 Kärnbo, 1592-1532 eget, 1532-1605 Kärnbo, 1605-1971 Mariefred, 1972- Turinge. Husförhörslängd: 1693-. Födelsebok: (1734), 1748-.  

Gårdar och platser i Taxinge
Teda 038103   Pastoratskod: 010704 Län: 1950-01-01 överfört Kurön från Teda i Uppsala län till Angsö i Västmanlands län. Pastorat: -1936 eget, 1937(beslut 1917-07-13 och 1936-04-30)-1961 Svinnegarn, 1962- Tillinge. Husförhörslängd: 1762-. Födelsebok: 1682-.  

Gårdar och platser i Teda
Teg 248004   Pastoratskod: 110208 Indelning: 1963 utbruten ur Umeå landsförsamling. Pastorat: eget.  
Tegelsmora 036004 Tegelsmora 036004   Pastoratskod: 011006 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1712-. Födelsebok: 1741-.  

Gårdar och platser i Tegelsmora
Tegneby 142101   Pastoratskod: 080705 Pastorat: -1631 Tegneby, Röra, Stala och Morlanda; 1631- Tegneby, Röra och Stala. Husförhörslängd: 1841. Födelsebok: (1860 1 avskrift), 1870-. Arkiv: 1870-06-05 brand, större delen förstörd.  

Gårdar och platser i Tegneby
Tengene 160209   Pastoratskod: 030304 Pastorat: -1646 Tengene, Trökörna, Hyringa, Malma, Längnum, Främmestad och Bäreberg, 1646- Tengene, Trökörna, Hyringa, Malma och Längnum. Husförhörslängd: (1721), 1812-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: 1929-1982 särskild kyrkobokföring för Grästorp i Tengene.

Gårdar och platser i Tengene
Tensta 038023   Pastoratskod: 010903 Pastorat: -1925 eget, 1925-05-01-1961 Tensta, Lena och Viksta, 1962- Tensta, Lena och Ärentuna. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1671-.  

Gårdar och platser i Tensta
Tiarp 168622   Pastoratskod: 030601 Indelning: 1700-talet införlivat Flittorp. Pastorat: - 1922 Åsle, 1922-05-01 - Slöta. Husförhörslängd: - 1796-. Födelsebok: 1687-. Övrigt: förväxla ej med Tierp.  

Gårdar och platser i Tiarp
Tibro 166201   Pastoratskod: 030804 Namn: -1946 Kyrkefalla, 1947- Tibro. Pastorat: omkring 1550 möjligen Kyrkefalla, Mofalla och Brevik, annars -1961 Tibro och Mofalla, 1962- eget. Husförhörslängd: (1771), 1801-. Födelsebok: 1704-.  
Tidavad 168006 Tidavad 168006   Pastoratskod: 031003 Pastorat: -1961 Odensåker, 1962- Ullervad. Husförhörslängd: 1789 -. Födelsebok: 1693.

Gårdar och platser i Tidavad
Tidersrum 051301 Tidersrum   Pastoratskod: 020704 Namn: Tidersrum och ej Tirserum enligt KMt 1921-04-29 (enligt SCB 1910 hette församlingen Tirserum och jordebokssocknen Tidersrum). Pastorat: -1961 Norra VI, 1962- Kisa. Husförhörsjäligd: 1789- Födelsebok: 1667-.  

Gårdar och platser i Tidersrum
Tierp 036005   Pastoratskod: 011001 Län: 1863-07-22 överfört Ingeborgsbo (Östervålas del i Uppsala län) till Tierp, 1890 överfört Ingeborgsbo från Tierp i Uppsala län till Östervåla i Västmanlands län. Indelning: 1699-11-02 utbrutet Söderfors. Pastorat: -1641 Tierp och Älvkarleby, 1641 eget. Husförhörslängd: 1174-. Födelsebok: 1723-. Arkiv: omkring 1720 brand; typarkiv. Övrigt: 1962 Tierps tätoft överförd till Tolfta, födelser vid G Tillmans förlossningshem, från 1930 Tierps förlossningshem, 1929-1945 införda i församlingens födelsebok; förväxla ej med Tiarp.  

Gårdar och platser i Tierp
Tillberga 198017   Pastoratskod: 050108 Pastorat: tidigare eget, sedan -1643 Tillberga och Sevalla, 1643-1874 eget, 1875(beslut 1867-03-08)-1961 Tillberga och Hubbo, 1962- Hubbo. Husförhörslängd: 1662-. Födelsebok: (1470), 1668- Övfigt: Tillberga tätort ligger huvudsakligen i Hubbo.  

Gårdar och platser i Tillberga
Tillinge 038105   Pastoratskod: 010704 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1936 Tillinge och Svinnegarn, 1937(beslut 1917-0713 och 1936-04-30)-1961 eget, 1962- Tillinge, Svinnegarn, Enköpings-Näs, Teda, Sparrsätra och Bred. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1613-.  

Gårdar och platser i Tillinge
Timmele 158429 Timmele 158429   Pastoratskod: 031203 Namn: -1907 Timmelhed, 1907-02-01- Timmele. Indelning: efter 1546 införlivat Bjättlunda, efter 1554 införlivat Västervånga. Pastorat: åtminstone tilll 1546 Timmele, Brunn, Vist, Bjättlunda och Västervånga, därefter åtminstone till 1554 Timmele, Brunn, Vist och Västervånga, sedan -1684 Timmele, Brunn och Vist, 1684-1733 Timmele, Brunn, Vist och Bogesund (Ulricehamn), 1733- Ulricehamn. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Timmele
Timmersdala 168324   Pastoratskod: 031104 Pastorat: åtminstone sedan 1400-talet Berg. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Timmersdala
Timrå 226201   Pastoratskod: 100703 Indelning: 1400-talet utbruten ur Skön. Pastorat: -1892 Skön, 1892-06-01- eget. Hus- förhörslängd: 1803- (lucka 1853-1864). Födelsebok: 1783-. Arkiv: husförhörslängden 1853-1864 uppbrunnen 1889.  

Gårdar och platser i Timrå
Tingstad 058108   Pastoratskod: 020804 Pastorat: -1927 eget, 1927-05-01(beslut 1919-05-23 och 1926-03-26)-1961 Styrstad, 1962- Norrköpings Sankt Johannes. Husförhörslängd: 1796-. Födelsebok: 1633-.  

Gårdar och platser i Tingstad
Tingstäde 098014   Pastoratskod: 120103 Pastorat: medeltiden eget, sedan Stenkyrka. Husförhörslängd: (1721), 1786-. Födelsebok: 1682-.  

Gårdar och platser i Tingstäde
Tingsås 076301   Pastoratskod: 060402 Indelning: 1590 utbrutet ur Väckelsång som kapellag, 1636 (eller tidigare) församling. Pastorat: -1877 Väckelsång, 1877-06-15- (beslut 1870-05-10) eget. Husförhörslängd: (1729), 1785-. Födelsebok: 1697.

Gårdar och platser i Tingsås
Tirup 121401   Pastoratskod: 070905 Pastorat: -1961 Billeberga, 1962- Svalöv. Husförhörslängd: (1687), 1830-. Födelsebok: (1703), 1780-.  

Gårdar och platser i Tirup
Tisselskog 156007   Pastoratskod: 09 1001 Pastorat: Steneby. Husförhörslängd: 1798-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Tisselskog
Tived 186003   Pastoratskod: 030902 Län: -1966 Skaraborgs län, 1967- Örebro län. Indelning: 1842 utbruten ur Undenäs som kapellförsamling. Pastorat: 1842-1856 Undenäs, 1856-1961 eget, 1962- Finnerödja. Husförhörslängd: 1847-. Födelsebok: 1848-.  

Gårdar och platser i Tived
Tjureda 078019   Pastoratskod: 060106 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1559 Tjureda och Norra Rottne, 1559-09-19-1961 Tolg, 1962- Söraby. Husförhörslängd: (1718), 1778- Födelsebok: (1718), 1823-.  

Gårdar och platser i Tjureda
Tjällmo 058322 Pastoratskod: 021004 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1793- Födelsebok: 1687-.

Gårdar och platser i Tjällmo
Tjärby 138110   Pastoratskod: 081703 Pastorat: Veinge. Husförhörslängd: (1790), 1829- (lucka 1847). Födelsebok: (1685), 1696- (lucka 1716).  

Gårdar och platser i Tjärby
Tjärnö 148607   Pastoratskod: 080903 Pastorat: Skee. Husförhörslängd: 1812- Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Tjärnö
Tjärstad 051309   Pastoratskod: 020702 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1961 Kättilstad, 1962- Tjärstad, Kättilstad, Hägerstad och Oppeby. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: (1636), 1683-.  

Gårdar och platser i Tjärstad
Tjörnarp 126708 Tjörnarp 126708   Pastoratskod: 070605 Län: förr huvuddelen i Kristianstads län och del (Karlarp, Prästorp/Perstorp, Torup och Svenstorp) i Malmöhus län, delen i Malmöhus län överförd till Kristianstads län och därefter -1968 helt i Kristianstads län, 1969- Malmöhus län. Pastorat: -1972 Norra Mellby, 1973- Höör. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1784-. Övrigt: 1783 brand.  

Gårdar och platser i Tjörnarp
Toarp 158306   Pastoratskod: 031304 Pastorat: -1936 Rångedala, 1937-1961 Toarp, Rångedala, Äspered, Tärby och Varnum, 1962- Toarp, Rångedala och Äspered. Husförhörslängd: (1749), 1767- (luckor 1779-1788 och 1793-1798). Födelsebok: 1688- (lucka 1712-1725). Övrigt: födelser vid Dalsjöfors förlossningshem 1933-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Toarp
Tofta 098054   Pastoratskod: 120202 Pastorat: 1300-talet eget, sedan Eskelhem. Husförhörslängd: 1720- (lucka 1779-1784). Födelsebok: 1730-. 

Gårdar och platser i Tofta
Tofta 128205   Pastoratskod: 070902 Pastorat: Asmundtorp. Husförhörslängd: (1696), 1791-. Födelsebok: 1736- (lucka 1813). Övrigt: 1681-1873 prebende (ej egentligt annex) till Landskrona.  

Gårdar och platser i Tofta
Tofteryd 066503   Pastoratskod: 060804 Pastorat: medeltiden eget, sedan Tofteryd, Byarum och Bondstorp, därefter -1629 Tofteryd och Byarum, 1629-03-21-1651 Tofteryd, Byarum och Bondstorp, 1651-1030-1712 Tofteryd och Byarum, 1712-1922 Tofteryd, Byarum och Bondstorp, 1922-0501 - 1972 eget, 1973- Tofteryd, Åker och Hagshult. Husförhörslängd: 1717- (?). Födelsebok: 1698-. Övrigt: redan 1648-12-29 särskild kyrkoherde för Bondstorp.  

Gårdar och platser i Tofteryd
Tolfta 036001   Pastoratskod: 011005 Indelning: 1962 införlivat Tierps tätort (från Tierp). Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1918 Västland, 1918-05-01- eget. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Tolfta
Tolg 078022   Pastoratskod: 060106 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1559 Toig och Asa, 1559-09-19-1961 Tolg, Asa och Tjureda, 1962- Söraby. Husförhörslängd: 1719-. Födelsebok: 1718-.  

Gårdar och platser i Tolg
Tolånga 126507   Pastoratskod: 070702 Pastorat: -1961 Vanstad, 1962- Lövestad. Husförhörslängd: (1683), 1799- Födelsebok: (1695), 1738-.  

Gårdar och platser i Tolånga
Tomelilla 116005   Pastoratskod: 071209 Indelning: 1926-01-01 utbruten ur Tryde (och Ullstorp). Pastorat: 1926-01-01-1939 Tryde, 1940-1961 Tomelilla, Tryde och Spjutstorp, 1962-1976 Tomelilla, Tryde, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad, 1976-10-01-1985 Tryde, 1985-04-25- Tomelilla, Tryde, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad.  

Gårdar och platser i Tomelilla
Torbjörntorp 168640   Pastoratskod: 030501 Pastorat: till 1400-talet Friggeråker, sedan Falköping. Husförhörslängd: 1798- Födelsebok: 1726-.  

Gårdar och platser i Torbjörntorp
Torekov 116806   Pastoratskod: 071401 Pastorat: åtminstone 1560-1860 Båstad, 1860-05-01 - Västra Karup. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1707-. Arkiv: 1737 brand.  

Gårdar och platser i Torekov
Torestorp 156317   Pastoratskod: 081109 Pastorat: Torestorp, Öxabäck och Älekulla. Husförhörslängd: 1784- Födelsebok: 1.785-. Arkiv: 1784 förstört vid brand.  

Gårdar och platser i Torestorp
Toresund 048607   Pastoratskod: 040104 Pastorat: -1961 eget, 1962 Ytterselö. Husförhörslängd: 1694-. Födelsebok: 1675-.  

Gårdar och platser i Toresund
Torhamn 108010   Pastoratskod: 071907 Namn: -1898 Torrum, 1898- Torhamn. Pastorat: -1692 eget, 1693(beslut 1632-06-18)- 1888 Törhamn och Sturkö, 1888-05-01-1923 Torhamn, Sturkö och Tjurkö, 1923-05- 01- eget. Husförhörslängd: (1683), 1803-. Födelsebok: 1701- (lucka 1749).

Gårdar och platser i Torhamn
Torp 142106   Pastoratskod: 080706 Pastorat: Myckleby. Husförhörslängd: 1791- Födelsebok: 1688.

Gårdar och platser i Torp
Torp 226004   Pastoratskod: 100801 Län: 1930-11-28 gränsreglering mellan Torp i Västernorrlands län och Hällesjö i Jämtlands län. Pastorat: 1300-talet eget, 1400-talet-1562 Torp, Borgsjö och Haverö, 1562-02-28-1667 Torp och Borgsjö, 1667-1669 eget, 1669-1879 Torp och Borgsjö, 1879-05-01- eget. Husförhörslängd: (1706), 1742-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Torp
Torpa 051201   Pastoratskod: 021401 Pastorat: -1938 eget, 1939- (beslut 1917-11-09 och 1937-07-30) Asby. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1665-.  

Gårdar och platser i Torpa
Torpa 078114   Pastoratskod: 060307 Pastorat: Annerstad. Husförhörslängd: (1717), 1784-. Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Torpa
Torpa 138314   Pastoratskod: 081402 Pastorat: -1616 Lindberg, 1616-1881 Varberg, 1882- Lindberg. Husförhörslängd: 1806-. Födelsebok: (1691), 1793-.  

Gårdar och platser i Torpa
Torpa 196003   Pastoratskod: 050304 Län: en mindre del lär ha hört till Södermanlands län ännu på 1860-talet, 1950-01-01 överfört Broby från Torpa i Västmanlands län till Tumbo i Södermanlands län. Indelning: 1700-09-09 utbrutet Karlskyrka (Kung Karl). Pastorat: -1700 eget, 1700-09- 09-1700-11-10 Torpa och Karlskyrka, 1700-11-10- Kung Karl. Husförhörslängd: 1694- Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Torpa
Torrlösa 121415   Pastoratskod: 070905 Pastorat: -1961 Torrlösa och Norra Skrävlinge, 1962-1973 Reslöv, 1974- Svalöv. Husförhörslängd: (1696), 1855Födelsebok: 1689- (lucka 1860-1861).  

Gårdar och platser i Torrlösa
Torrskog 156005 Torrskog 156005   Pastoratskod: 091002 Pastorat: -1961 Blomskog, 1962- Ärtemark. Husförhörslängd: 1758-. Födelsebok: 1707-.  

Gårdar och platser i Torrskog
Torsby 148205   Pastoratskod: 080503 Pastorat: -1961 Torsby, Harestad och Lycke, 1962- Torsby, Harestad, Lycke och Marstrand. Husförhörslängd: 1785 Födelsebok: 1760- Arkiv: 1760-04-05 brandskadat. Övrigt: förväxla ej med tätorten Torsby i Fryksände.  

Gårdar och platser i Torsby
Torshälla 048403   Pastoratskod: 040703 Namn: -1970 Torshälla stadsförsamling, 1970-01-23- Torshälla. Pastorat: -1961 Torshälla stadsförsamling och Torshälla landsförsamling (se Hällby), 1962- eget. Husförhörslängd: 1716-. Födelsebok: 1674- Övrigt: förväxla ej med Forshälla.  

Gårdar och platser i Torshälla
Torskinge 068307   Pastoratskod: 060901 Län: 1971-01-01 överfört Toftnäsdelen från Bolmsö i Jönköpings län till Torskinge i samma län, varvid återstoden av Bolmsö delades mellan Kronobergs och Jönköpings län. Pastorat: Forsheda. Husförhörslängd: (1757), 1772, Födelsebok: 1700-. Övrigt: Torskinge hade egen kyrkoherde 1678-1699, men tillhörde egentligen Forsheda pastorat.  

Gårdar och platser i Torskinge
Torslanda 148028   Pastoratskod: 080408 Pastorat: -1664 Björlanda, 1664-1928 Torslanda och Öckerö, 1928-05-01(beslut 1922-11-03 och 1927-07-08)-1978 Säve, 1979- Torslanda och Björlanda. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1684-.  

Gårdar och platser i Torslanda
Torslunda 084015   Pastoratskod: 061701 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1588 Torslunda och Vickleby, 1588- eget. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1681-.  

Gårdar och platser i Torslunda
Torstuna 038134   Pastoratskod: 010601 Län: -1970 Västmanlands län, 1971- Uppsala län. Pastorat: -1923 eget, 1923-05-01 - 1945 Torstuna, Österunda och Härnevi, 1946-1961 Torstuna, Österunda, Härnevi och Nysätra, 1962- Simtuna. Husförhörslängd: 1710-. Födelsebok: 1710-. Övrigt: förväxla ej med Tortuna.  

Gårdar och platser i Torstuna
Torsvi 038113   Pastoratskod: 010701 Pastorat: medeltiden eget, sedan Veckholm. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1719-.  

Gårdar och platser i Torsvi
Torsåker 228210 Torsåker   Pastoratskod: 100206 Pastorat: 1300-talet eget, senare -1902 Torsåker, Ytterlännäs och Dal, 1902-05-01(beslut 1869-03-19)-1961 Torsåker och Dal, 1962- Ytterlännäs. Husförhörslängd: (1741), 1778-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Torsåker
Torsåker 210402   Pastoratskod: 011202 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1911-01-01 utbrutet Hofors. Pastorat: -1910 eget, 1911-1943 Torsåker och Hoförs, 1944- eget. Husförhörslängd: 1702-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Torsåker
Torsång 208103 Torsång 208103   Pastoratskod: 051101 Indelning: omkring 1357 utbrutet (Stora) Kopparberg. Pastorat: -1746 eget, 1746-1210-1881 Torsång och Aspeboda, 1882(beslut 1870-11-18)-1961 eget, 1962- Stora Tuna. Husförhörslängd: 1712-. Födelsebok: (1629), 1677-.  

Gårdar och platser i Torsång
Torsö 168013   Pastoratskod: 031002 Namn: medeltiden Viksala. Indelning: Fågelö inom nuvarande Torsö församling har en tid betraktats som särskild kapellförsamling. Pastorat: -1961 eget, 1962- Hassle. Husförhörslängd: 1796-. Födelsebok: 1690 -.

Gårdar och platser i Torsö
Tortuna 198018 Tortuna 198018   Pastoratskod: 050108 Pastorat: tidigare Tortuna och Sevalla, sedan oklart, 1643-1922 eget, 1922-05-01-1961 Tortuna och Sevalla, 1962- Hubbo. Husförhörslängd: 1734-. Födelsebok: 1638-. Övrigt: förväxla ej med Torstuna.  

Gårdar och platser i Tortuna
Torup 131501   Pastoratskod: 081508 Pastorat: -1961 Torup och Kinnared, 1962- Torup, Kinnared och Drängsered. Husförhörslängd: (1799), 1841-. Födelsebok: 1668- (lucka 1735-1742).  

Gårdar och platser i Torup
Torö 019203   Pastoratskod: 041305 Indelning: 1600-talet utbruten ur Sorunda, förr stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-04-28 av KMt förklarad annexförsamling. Pastorat: -1961 Sorunda, 1962- Ösmo. Husförhörslängd: (1706), 1808-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Torö
Tossene 142706   Pastoratskod: 080805 Indelning: tidigt införlivat Åby, 1909-01-01 utbrutet Hunnebostrand. Pastorat: -1771 Tossene, Askum och Berfendal, 1772-1908 Tossene, Askum, Berfendal och Kungshamn, 1909-1917 Tossene, Askum, Bärfendal, Kungshamn, Hunnebostrand och Malmön, 1917-05-01-1961 Tossene, Bärfendal och Hunnebostrand, 1962- Tossene och Hunnebostrand. Husförhörslängd: 1705-1721, 1898-. Födelsebok: 1664-1685, 1898-. Arkiv: 1898-01-12 helt förstört vid brand.  

Gårdar och platser i Tossene
Tostared 156311 Tostared 156311   Pastoratskod: 081106 Pastorat: -1693 Sätila, 1693- Surteby-Kattunga. Husförhörslängd: 1858-. Födelsebok: 1859-. Arkiv: 1858-03-05 förstört vid brand.  

Gårdar och platser i Tostared
Tosterup 116017 Tosterup 116017   Pastoratskod: 071208 Namn: förr även, möjligen oriktigt, Tostarp. Indelning: senare delen av 1500-talet införlivat huvuddelen av Gärarp. Pastorat: -1632 Stora Köpinge, 1632-12-23-1688 Tosterup och Glemminge, 1688-03-29-1971 Glemminge, 1972- Smedstorp. Husförhörslängd: (1686), 1818-. Födelsebok: 1756- (lucka 1807-1825). Övrigt: förväxla ej med Tåstarp, 1826 brand.  

Gårdar och platser i Tosterup
Tottarp 123012   Pastoratskod: 070405 Pastorat: förr eget, omkring 1560-1961 Knästorp, 1962- Uppåkra. Husförhörslängd: (1705), 1791-. Födelsebok: 1661- (lucka 1707).  

Gårdar och platser i Tottarp
Tranemo 155201   Pastoratskod: 081207 Indelning: efter 1546 införlivat Limmared och Tyggestorp. Pastorat: åtminstone 1546 Tranemo, Limmared, Tyggestorp, Mossebo, Ambjörnarp och Sjötofta, sedan Tranemo, Mossebo, Ambjörnarp och Sjötofta. Husförhörslängd: 1795- Födelsebok: (1663), 1697-. Arkiv: typarkiv. Övrigt: födelser vid Olga Jonssons förlossningshem 1936-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Tranemo
Trankil 176506   Pastoratskod: 090703 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: Blomskog. Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: 1760-.  

Gårdar och platser i Trankil
Transtrand 202305   Pastoratskod: 050707 Indelning: 1500-talet bildat som kapellag under Lima, sedan kapellförsamling. Pastorat: -1867 Lima, 1867-05-01(beslut 1859-08-06 och 1867-04-20) eget. Husförhörslängd: (1670), 1753- Födelsebok: 1775-.  

Gårdar och platser i Transtrand
Tranum 168127   Pastoratskod: 030703 Pastorat: -1339 (Norra) Kedum, 1339-1961 Tådene, 1962- Örslösa. Husförhörslängd: (1738), 1812-. Födelsebok: 1695-.  

Gårdar och platser i Tranum
Tranås 116007   Pastoratskod: 071210 Län: -1890 Malmöhus län, 1891- Kristianstads län. Pastorat: -1961 Tranås och Onslunda, 1962- Tranås, Onslunda och Spjutstorp. Husförhörslängd: (1683), 1793- Födelsebok: (1692), 1795-. Arkiv: 1795 brandskadat. Övrigt: förväxla ej med tätorten (staden) Tranås i Säby församling.  

Gårdar och platser i Tranås
Traryd 076703   Pastoratskod: 060302 Namn: förr Traheryd, 1927-10-22 enligt KMt Traryd. Pastorat: -1879 Göteryd, 1879- 05-01(beslut 1869-03-16)-1961 eget, 1962- Traryd och Hinneryd. Husförhörslängd: 1769- Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Traryd
Trehörna 050907   Pastoratskod: 020406 Namn: förr även Sankt Johannis. Län: huvuddelen sedan gammalt Östergötlands län, mindre del (Stubben, Rönnestad m m) Jönköpings län, 1862-09-04 och 1865-07-14 delen i Jönköpings län utökad genom överföring från Säby församling (Bråmålen, Bärtilstugan, Jägersholm, Lärkemålen, Skärpan, Sävsjön, Boshem, Rödje, Lillfall och Ödebjörnarp), 1895 överfört det mesta av delen i Jönköpings län (Drottningstorp, Fliseryd, Flugebo, Haddemålen, Lorsändan, Skruvhult, Lillfall, Rödje, Svärdsfall, Ödebjörnarp m m) till Östergötlands län, resten av länsdelen överförd till Säby församling. Indelning: 1652 utbruten ur Stora Åby (samt Säby och Linderås). Pastorat: -1961 eget, 1962- Rök. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1652-.  

Gårdar och platser i Trehörna
Trehörningsjö 228413   Pastoratskod: 100604 Indelning: 1872 utbruten ur Gideå. Pastorat: 1872-1922 Gideå, 1922-05-01-1961 eget, 1962- Gideå. Husförhörslängd: 1865-. Födelsebok: 1865-.  

Gårdar och platser i Trehörningsjö
Trelleborg 128701   Pastoratskod: 070303 Namn: -1909 Trelleborg, 1910-1937 Trälleborg, 1938- Trelleborg. Indelning: 1867-0701 utbruten ur Trelleborgs landsförsamling, 1908-01-01 införlivat Trelleborgs landsförsamling. Pastorat: 1867-07-01-1907 Trelleborgs stadsförsamling, Trelleborgs landsförsamling och Maglarp, 1908-1961 Trelleborg och Maglarp, 1962- eget. Övrigt: födelser vid Trelleborgs lasarett 1927-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; Trelleborg före 1867, se nedan.  

Gårdar och platser i Trelleborg
Trolle-Ljungby 118021   Pastoratskod: 071704 Namn: -1883 Ljungby eller Västra Ljungby (i Villands härad), 1883-11-16- TrolleLjungby. Pastorat: -1961 Trolle-Ljungby och Gualöv, 1962- Trolle-Ljungby, Ivö och Kiaby. Husförhörslängd: (1683), 1825-. Födelsebok: 1818-. Arkiv: 1825 brandskadat.  

Gårdar och platser i Trolle-Ljungby
Trollenäs 128504   Pastoratskod: 070801 Namn: -1899 Näs (i Onsjö härad), 1899- Trollenäs. Indelning: 1857-01-10 införlivat Gullarp. Pastorat: förr eget, 1500-talet-1857 Gullarp, 1857-01-10-1946 eget, 19471961 Trollenäs, Bosarp och Västra Strö, 1962- Stehag. Husförhörslängd: (1696), 1799-. Födelsebok: 1647- (lucka 1678-1681).  

Gårdar och platser i Trollenäs
Trollhättan 158101   Pastoratskod: 030303 Indelning: 1860-05-01 utbruten ur Gärdhem, 1989-01-01 utbrutet Lextorp och Göta- lunden. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1860-. Födelsebok: 1860-. Övrigt: födelser vid Maria Alberts stiftelses sjukstugas BB (Trollhättans sjukstuga) 1912-1946 samt vid Hedeskogs förlossningshem 1930-talet införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Trollhättan
Trosa stadsförsamling 048028   Pastoratskod: 040503 Indelning: 1610-04-19 utbruten ur Trosa (se Trosa-Vagnhärad). Pastorat: omkring 1612-1924 eget, 1924-05-01-(beslut 1916-06-09 och 1923-02-02) Trosa-Vagnhärad. Husförhörslängd: 1766-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: födelser vid Trosa sjukstuga 19391943 av barn från andra församlingar införda i särskild längd som förkommit, 19441946 i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; journaler 1938-1946 bevarade på Trosa vårdcentral.  

Gårdar och platser i Trosa stadsförsamling
Trosa-Vagnhärad 048031   Pastoratskod: 040503 Namn: -1925 Trosa landsförsamling, 1926- Trosa-Vagnhärad. Indelning: 1610-04-19 utbrutet Trosa stadsförsamling, 1926-01-01 införlivat Vagnhärad. Pastorat: -1924 Trosa landsförsamling och Vagnhärad, 1924-05-01(beslut 1916-06-09 och 1923-02-02)-1925 Trosa landsförsamling, Trosa stadsförsamling och Vagnhärad, 1926-01-01-1961 Trosa-Vagnhärad och Trosa stadsförsamling, 1962- Trosa-Vagnhärad, Trosa stadsförsamling och Västerljung. Husförhörslängd: 1701- Födelsebok: 1701-.  
Tryde 116004 Tryde 116004   Pastoratskod: 071209 Län: -1890 huvuddelen i Kristianstads län, del (Everöd) i Malmöhus län, 1891 överfört Everöd från Malmöhus till Kristianstads län, 1891- helt i Kristianstads län. Indelning: 1926 utbrutet Tomelilla. Pastorat: -1925 Tryde och Spjutstorp, 1926-1939 Tryde, Tomelilla och Spjutstorp, 1940-1976 Tomelilla, 1976-10-01-1985 Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad, 1985-04-25- Tomelilla. Husförhörslängd: (1,687), 1791-. Födelsebok: (1688), 1701-.  

Gårdar och platser i Tryde
Tryserum 056305   Pastoratskod: 021107 Län: 1914-01-01 överfört Grännäs till Ringarums församling i Östergötlands län (nu l Valdemarsvik), Tryserums församling -1970 Kalmar län, 1971- Östergötlands län. Pastorat: -1971 Tryserum och Hannäs, 1972- Tryserum och Östra Ed. Husförhörslängd: 1809-. Födelsebok: 1634  

Gårdar och platser i Tryserum
Tråvad 166026   Pastoratskod: 030206 Pastorat: Larv. Husförhörslängd: 1805- Födelsebok: 1688 -.  

Gårdar och platser i Tråvad
Träkumla 098049 Träkumla 098049   Pastoratskod: 120203 Pastorat: åtminstone från 1500-talet Stenkumla. Husförhörslängd: 1749- Födelsebok: 1677-.  

Gårdar och platser i Träkumla
Träne 118005 Träne 118005   Pastoratskod: 071805 Pastorat: tidigt möjligen Träne och Önnestad, åtminstone 1560-talet-1961 Träne och Djurröd, 1962-1974 Träne, Djurröd och Äsphult, 1975- Vä. Husförhörslängd: (1697), 1813-. Födelsebok: (1692), 1768  

Gårdar och platser i Träne
Träslöv 138302 Träslöv 138302   Pastoratskod: 081403 Indelning: början av 1840-talet införlivat Varbergs slottsförsamling, 1848-1880 Varbergs straffängelses församling inom Träslövs gränser. Pastorat: -1693 eget, 1693-1840-talet Träslöv och Varbergs slottsförsamling, därefter eget. Husförhörslängd: 1755-. Födelsebok: 1686-.  

Gårdar och platser i Träslöv
Trässberg 168115 Trässberg 168115   Pastoratskod: 030706 Indelning: efter 1546 införlivat Rycka. Pastorat: -1988 Saleby, 1989- Sävare. Husförhörslängd: (1735), 1775-. Födelsebok: 1692.

Gårdar och platser i Trässberg
Trästena 166306 Pastoratskod: 031004 Indelning: omkring 1545 införlivat Säckestad. Pastorat: Fägre. Husförhörslängd: 1810- Födelsebok: (1695), 1732.  

Gårdar och platser i Trästena
Trävattna 168603 Trävattna 168603   Pastoratskod: 030506 Pastorat: Floby. Husförhörslängd: 1816- Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Trävattna
Trökörna 160210   Pastoratskod: 030304 Pastorat: Tengene. Husförhörslängd: (1721), 1812- Födelsebok: 1688 -.  

Gårdar och platser i Trökörna
Trönninge 138008   Pastoratskod: 081701 Pastorat: -1961 Snöstorp, 1962- Eldsberga. Husförhörslängd: (1813), 1819- (lucka 1827). Födelsebok: 1702- (lucka 1726).  

Gårdar och platser i Trönninge
Trönö 218208   Pastoratskod: 011305 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: Norrala. Husförhörslängd: 1730-. Födelsebok: 1671-.  

Gårdar och platser i Trönö
Tullstorp 128726   Pastoratskod: 070308 Pastorat: -1542 eget, 1542-1929 Tullstorp och Svenstorp, 1929-05-01-1961 Östra Vemmenhög, 1962- Klagstorp. Husförhörslängd: (1683), 1799, Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Tullstorp
Tumba 012703   Pastoratskod: 130910 Indelning: 1974-01-01 utbruten ur Botkyrka. Pastorat: eget.  
Tumbo 048411   Pastoratskod: 040704 Län: 1950-01-01 överfört Broby från Torpa i Västmanlands län till Tumbo i Södermanlands län. Pastorat: -1961 Tumbo och Råby-Rekarne, 1962-1983 Tumbo, Råby-Rekarne och Hällby, 1983-07-01- Hällby. Husförhörslängd: 1696-. Födelsebok: 1697-.  

Gårdar och platser i Tumbo
Tun 168118   Pastoratskod: 030705 Pastorat: Tun, Friel och Karaby. Husförhörslängd: (1744), 1807- Födelsebok: (1672), 1716-. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem -1932 införda i församlingens födelsebok.

Gårdar och platser i Tun
Tuna 038040   Pastoratskod: 010905 Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1961 Tuna och Stavby, 1962-1971 Alunda, 1972- Rasbo. Husförhörslängd: 1693-. Födelsebok: 1661-.  

Gårdar och platser i Tuna
Tuna 048007   Pastoratskod: 040402 Indelning: 1538 utbrutet Tunaberg. Pastorat: -1538 Tuna och Bergshammar, 1538- Tuna, Bergshammar och Tunaberg, slutet av 1580-talet- 1626 Tuna och Bergshammar, 1626-1920 Tuna, Bergshammar och Tunaberg, 1920-05-01-1961 Tuna och Bergshammar, 1962-1976 Lunda, 1976-10-01- Tuna, Bergshammar, Lunda och Kila. Husförhörslängd: 1746-. Födelsebok: 1710-.  

Gårdar och platser i Tuna
Tuna 088409   Pastoratskod: 021301 Län: 1860-12-11 överfört Ingevallshytta och 1887-12-12 Häradstorp från Kvarsebo i Östergötlands län till Tunaberg i Södermanlands län. Pastorat: mycket tidigt Kristdala, sedan -1984 eget, 1985- Vimmerby. Husförhörslängd: 1788Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Tuna
Tuna 228108   Pastoratskod: 100804 Pastorat: 1300-talet Mina och Attmar, omkring 1400-1858 Tuna, Attmar och Stöde, 1858-03-01(beslut 1852-11-09)-1892 Tuna och Attmar, 1892- eget. Husförhörslängd: (1688), 1745-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Tuna
Tunaberg 048005   Pastoratskod: 040407 Län: 1860-12-11 överfört Ingevallshytta och 1887-12-12 Häradstorp från Kvarsebo i Östergötlands län till Tunaberg i Södermanlands län. Indelning: 1538 utbruten ur Tuna som kapellförsamling. Pastorat: först Tuna, slutet av 1580-talet-1626 eget, 1626-1920 Tuna, 1920-05-01- eget. Husförhörslängd: (1688), 1748-. Födelsebok: 1680-.  

Gårdar och platser i Tunaberg
Tunge 156203   Pastoratskod: 081006 Pastorat: förr Sankt Peder, omkring 1545- Skepplanda, omkring 1575- Sankt Peder, omkring 1660- Skepplanda. Husförhörslängd: 1822.Födelsebok: 1694 -.  

Gårdar och platser i Tunge
Turinge 018105   Pastoratskod: 040608 Pastorat: -1971 eget, 1972- Turinge och Taxinge. Husförhörslängd: 1779, Födelsebok: 1702-.  

Gårdar och platser i Turinge
Tutaryd 078104   Pastoratskod: 060305 Pastorat: Ryssby. Husförhörslängd: 1717- Födelsebok: 1676-.  

Gårdar och platser i Tutaryd
Tuve 148030   Pastoratskod: 080405 Pastorat: -1638 Tuve och Lundby, 1639-1928 Lundby, 1928-05-01(beslut 1922-11-03 och 1927-07-08) - 1961 Backa, 1962- eget. Husförhörslängd: (1753), 1797, Födelsebok: (1693), 1724-.  

Gårdar och platser i Tuve
Tveta 018103   Pastoratskod: 040607 Pastorat: Södertälje. Husförhörslängd: 1689, Födelsebok: 1691-.  

Gårdar och platser i Tveta
Tveta 086007   Pastoratskod: 021307 Pastorat: Mörlunda. Husförhörslängd: 1787-. Födelsebok: (1683), 1694-.  

Gårdar och platser i Tveta
Tveta 178502   Pastoratskod: 090904 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1961 Kila, 1962- Säffle. Husförhörslängd: (1747), 1770, Födelsebok: 1687-. 

Gårdar och platser i Tveta
Tving 108017   Pastoratskod: 071910 Indelning: 1870 utbrutet Eringsboda. Pastorat: -1870 eget, 1870-1920 Tving och Eringsboda, 1920-05-01-1961 eget, 1962-1970 Tving och Eringsboda, 1971-1974 eget, 1975- Fridlevstad. Husförhörslängd: (1683), 1786Födelsebok: 1711-.  

Gårdar och platser i Tving
Två systrar 088018   Pastoratskod: 061301 Indelning: 1989-01-01 utbruten ur Kalmar. Pastorat: Kalmar domkyrkoförsamling.  
Tvååker 138311   Pastoratskod: 081405 Pastorat: -1961 Tvååker och Spannarp, 1962- Tvååker, Spannarp, Sibbarp och Dagsås. Husförhörslängd: (1768), 1790- (lucka 1847-1848). Födelsebok: 1766- Arkiv: 1766 förstört av brand.  

Gårdar och platser i Tvååker
Tvärred 158414 Tvärred 158414   Pastoratskod: 081205 Pastorat: åtminstone till 1300-talet moderförsamling, sedan -1921 Gällstad, 1921-0501-1961 Tvärred, Marbäck och Finnekumla, 1962- Gällstad. Husförhörslängd: (1811), 1826-. Födelsebok: 1724-.  

Gårdar och platser i Tvärred
Tygelsjö 128021   Pastoratskod: 070216 Pastorat: Tygelsjö och Västra Klagstorp. Husförhörslängd: 1816-. Födelsebok: 1694-. Arkiv: 1920 brandskadat, flyttningsböckerna förstörda.  

Gårdar och platser i Tygelsjö
Tynderö 226204   Pastoratskod: 100106 Pastorat: åtminstone -1316 Hässjö, senare -1920 Ljustorp, 1920-05-01-(beslut 190705-31 och 1919-12-19) Hässjö. Husförhörslängd: (1745), 1769-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Tynderö
Tynnered 148024   Pastoratskod: 080205 Indelning: 1967-01-01 utbruten ur Västra Frölunda, motsvarande Tynnereds kbfd. Husförhörslängd: 1965-. Födelsebok: 1965-.  
Tyresö 013801   Pastoratskod: 130905 Indelning: 1636-03-31 utbruten ur Österhaninge, omkring 1650 utbrutet Dalarö. Pastorat: 1636- eget, omkring 1650-1923 Tyresö och Dalarö, 1923-05-01-1943 Saltsjöbaden, 1944- eget. Husförhörslängd: 1688- Födelsebok: 1634-.  

Gårdar och platser i Tyresö
Tyska Sankta Gertrud 018092   Pastoratskod: 130107 Indelning: 1558-05-03 utbruten ur Storkyrkoförsamlingen, 1839 införlivat Holländskreformerta. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1878-1941. Födelsebok: 1639- Övrigt: 1801-1817 var Bromma prebende (ej annex).  
Tysslinge 188008   Pastoratskod: 041004 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: Vintrosa. Husförhörslängd: 1725-. Födelsebok: 1700-.  

Gårdar och platser i Tysslinge
Tystberga 048020   Pastoratskod: 040506 Pastorat: -1940 Bälinge, 1941- Tystberga och Bälinge. Husförhörslängd: (1705), 1794-. Födelsebok: 1666-  

Gårdar och platser i Tystberga
Tåby 058121   Pastoratskod: 020902 Pastorat: -1917 eget, 1917-05-01- Kuddby. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1665-.  

Gårdar och platser i Tåby
Tådene 168128   Pastoratskod: 030703 Pastorat: -1339 (Norra) Kedum, 1339-1961 Tådene, Lavad, Norra Kedum och Tranum, 1962- Örslösa. Husförhörslängd: (1738), 1813-. Födelsebok: 1695-. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1926-1928 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten.  

Gårdar och platser i Tådene
Tångeråsa 188024   Pastoratskod: 041201 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: före 1647 utbrutet Skagershult. Pastorat: 1335 eget, 1500-talet-1985 Viby, 1986- Edsberg. Husförhörslängd: 1694-. Födelsebok: 1695-.  

Gårdar och platser i Tångeråsa
Tånnö 068309 Tånnö 068309   Pastoratskod: 060802 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Värnamo, 1962-1986 Gällaryd, 1986-08-01- Voxtorp. Husförhörslängd: 1861-. Födelsebok: 1869, Arkiv: 1869 större delen förstörd vid brand.  

Gårdar och platser i Tånnö
Tåsjö 231308   Pastoratskod: 100307 Län: 1846-01-21 överfört Norrby från Dorotea till Tåsjö utan länsändring, 1864 överfört delar av Jämtlands län (Granön och Rotnäset) samt Västerbottens län (Norrby) till Västernorrlands län, 1864-1973 helt i Västernorrlands län, 1974- Jämtlands län. Indelning: 1772 (beslut 1759-11-28 och 1772-10-06) utbruten ur Fjällsjö som kapellförsamling. Pastorat: 1772-10-06-1837 Ramsele, 1838-1902 Bodum, 1902- (beslut 1891-09-25) eget. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: 1773-.  

Gårdar och platser i Tåsjö
Tåssjö 118204   Pastoratskod: 071406 Namn: förr Tosjö, 1940 enligt SCB ändrat till Tåssjö efter jordeboken. Pastorat: 1555-1961 Össjö, 1962- Munka-Ljungby. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Tåssjö
Tåstarp 118210   Pastoratskod: 071404 Namn: förr Tostarp, 1940 enligt SCB ändrat till Tåstarp efter jordeboken. Pastorat: Hjärnarp. Husförhörslängd: (1683), 1822, Födelsebok: 1763-. Övrigt: förväxla ej med Tosterup.  

Gårdar och platser i Tåstarp
Täby 016001   Pastoratskod: 130701 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1652 Täby och Danderyd, 1653- eget. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1711-Övrigt: födelser vid Täby förlossningsrum 1942-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Täby
Täby 188006   Pastoratskod: 040805 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: Mosjö. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1672-.  

Gårdar och platser i Täby
Tämta 158313   Pastoratskod: 031303 Pastorat: förr troligen Vänga, omkring 1500-1947 Bredared, 1948-1961 Sandhult, 1962- Fristad. Husförhörslängd: (1736), 1767-. Födelsebok: (1688), 1704-.  

Gårdar och platser i Tämta
Täng 160201   Pastoratskod: 030305 Pastorat: Särestad. Husförhörslängd: 1788- Födelsebok: (1700), 1761- Övrigt: 1927 februari brand, födelseboken 1861-1875 förstörd.  

Gårdar och platser i Täng
Tännäs 236107   Pastoratskod: 101403 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: senast omkring 1550 utbruten ur Hede, 1680-talet utbrutet Mässlinge (se Ljusnedal). Pastorat: -1925 Hede, 1925-05-01-1941 Tännäs, Ljusnedal och Tännäs lappförsamling, 1942- Tännäs och Ljusnedal. Husförhörslängd: 1805-. Födelsebok: 1749-. Arkiv: 1917 brandskadat. Övrigt: -1941 vissa kyrkobokförda i Tännäs och tidvis i Undersåkers lappförsamlingar.  

Gårdar och platser i Tännäs
Tärby 158310   Pastoratskod: 031303 Pastorat: -1936 Rångedala, 1937-1961 Toarp, 1962- Fristad. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Tärby
Tärendö 252105 Tärendö 252105   Pastoratskod: 110804 Indelning: 1882 (beslut 1877-03-23) utbruten ur Pajala som kapellförsamling. Pastorat: 1882-1916 Pajala, 1916-05-01- eget. Husförhörslängd: 1882-. Födelsebok: 1882- Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningsavdelning på Tärendö ålderdomshem -1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Tärendö
Tärna 198105   Pastoratskod: 051403 Pastorat: -1930 eget, 1930-05-01- (beslut 1920-11-19 och 1929-03-22) Kumla. Husför- hörslängd: 1765- Födelsebok: 1717-.  

Gårdar och platser i Tärna
Tärna 242103   Pastoratskod: 111003 Indelning: 1780 utbruten ur Lycksele som kapellförsamling. Pastorat: -1822 Lycksele, 1822-10-03-1903 Stensele, 1903-05-01- eget. Husförhörslängd: 1854- Födelsebok: 1853- Övrigt: födelser vid Tärna Sjukstuga 1937- införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Tärna
Tävelsås 078013 Tävelsås 078013   Pastoratskod: 060105 Namn: -1785 Tävelsås, 1785-1835 Tävelsås med Tofta, 1835- Tävelsås. Indelning: 1785 införlivat Tofta. Pastorat: -1935 eget, 1935-05-01- (beslut 1920-07-24 och 1933-11-24) Vederslöv. Husförhörslängd: 1750- Födelsebok: 1705-. 

Gårdar och platser i Tävelsås
Töcksmark 176508   Pastoratskod: 090702 Namn: -1914 Tyksmark, 1914-10-23- Töcksmark. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1918 Holmedal, 1918-05-01- Töcksmark, Östervallskog och Västra Fågelvik. Husförhörslängd: (1754), 1797- Födelsebok: 1717-.  

Gårdar och platser i Töcksmark
Töftedal 150404   Pastoratskod: 091204 Pastorat: -1961 Dals-Ed, 1962- Rölanda. Husförhörslängd: 1791- Födelsebok: 1706-.  

Gårdar och platser i Töftedal
Töllsjö 158317   Pastoratskod: 081110 Namn: till 1500-talet Tölsred, -1908 Töllesjö, 1908-02-02- Töllsjö. Pastorat: Bollebygd. Husförhörslängd: (1746), 1748- Födelsebok: 1681-.  

Gårdar och platser i Töllsjö
Tölö 138402   Pastoratskod: 081301 Pastorat: -1967 Tölö, Lindome och Älvsåker, 1968- Tölö och Älvsåker. Husförhörslängd: 1.762-. Födelsebok: 1687-.  

Gårdar och platser i Tölö
Tönnersjö 138006   Pastoratskod: 081701 Pastorat: Eldsberga. Husförhörslängd: (1760), 1765- (luckor 1771 och 1800). Födelsebok: 1765-.  

Gårdar och platser i Tönnersjö
Töre 251471   Pastoratskod: 110703 Indelning: 1909-05-01 (beslut 1899-04-07 och 1909-03-26) utbruten ur Nederkalix; 1929-01-01 indelad i två kbfd: Töre kbfd och Morjärvs kbfd. Pastorat: eget.  

Gårdar och platser i Töre
Törnevalla 058025   Pastoratskod: 020108 Pastorat: åtminstone -1540 Törnevalla och Lillkyrka, sedan -1924 eget, 1924-05-01(beslut 1918-05-16 och 1923-05-17)-1932 Törnevalla, Östra Skrukeby och Lillkyrka, 1932-05-01-1961 Törnevalla, Östra Skrukeby, Lillkyrka och Gistad, 1962- Rystad. Husförhörslängd: - 1793-. Födelsebok: 1633-.  

Gårdar och platser i Törnevalla
Törnsfall 088302 Törnsfall 088302   Pastoratskod: 021205 Namn: -1940 Törnsfall, 1940-1945 Törnesfalla, 1945-01-12- Törnsfall. Indelning: 1433 utbrutet (Ny-)Västervik. Pastorat: -1653 eget, 1653-1910 Västervik, 1910-05-01(beslut 1866-04-20)-1961 eget, 1962- Gladhammar. Husförhörslängd: 1802-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Törnsfall
Törringe 126304 Törringe 126304   Pastoratskod: 070402 Pastorat: -1598 Törringe och Skabersjö, 1598-07-29-1961 Skabersjö, 1962-1979 Västra Ingelstad, 1980- Svedala. Husförhörslängd: (1705), 1786-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Törringe
Tösse med Tydje 158504   Pastoratskod: 091005 Namn: -1910 Tössö, 1910-12-30 enligt KMt Tösse (med Tydje). Indelning: mellan 1867 och 1870 införlivat Tydje. Pastorat: förr Tösse, Tydje och Ånimskog, 1885(beslut 1867-12-20)-1961 eget, 1962- Tösse med Tydje och Ånimskog. Husförhörslängd: (1757), 1773-. Födelsebok: 1695-.  
Beställ abonnemang Beställ släktutredning