Gårdar och platser i Tjällmo socken

NamnBeskrivning
Andersberg Torp under Ervestorp.
Anderstorp Torp under Stora Yxhult.
Annelund Torp under Öna.
Ansebo By.
Avundsjukan Senare kallat .
Backgården Torp under Klovstena.
Backgårdsvägen Gata under Tjällmo.
Baggetorp By.
Baggetorp 1:3 Fastighet under Baggetorp.
Berget Torp under Ugglebol.
Berget Torp under Labbetorp.
Bergsätter Torp under Spiksborg.
Bergtunavägen Gata under Tjällmo.
Björkelund Torp under Håltorp.
Björkvik Torp under Vik.
Björnäs Gård.
Bohyttan Gård.
Bolingstorpet Torp under Kopparfall.
Borretorpet Torp under Stora Yxhult.
Brasket Torp under Ubbetorp.
Brostugan Torp under Stora Holma.
Brotorpet Torp under Kopparfall.
Brännebro Torp under Baggetorp.
Brömshus Torp under Markebo.
Brötkullen Gård.
Bäcketorp Torp under Kopparfall.
Bågvägen Gata under Tjällmo.
Dalskogen Torp under Tidingshyttan.
Dammetorp Torp under Markebo.
Dammsjötorp Torp under Bohyttan.
Dammängen Torp under Håltorp.
Danmark Torp under Å.
Don Torp under Und.
Dråsa By.
Dråsa Mellangård Gård i byn Dråsa.
Dråsa Norrgård Gård i byn Dråsa.
Dråsa Norrgård 1:4 Fastighet under Dråsa Norrgård.
Dråsa Södergård Gård i byn Dråsa.
Dråsa Västergård Gård i byn Dråsa.
Egelstorp Gård.
Egelstorpsvägen Gata under Tjällmo.
Ekenberg Torp under Klovstena.
Ekhagen Torp under Svalnäs.
Ekholmen Torp under Lund.
Eliebygget Torp under Skallebol.
Eliseberg Lägenhet under Stora Yxhult.
Enebacken Torp under Kopparfall.
Enebacken Torp under Karstorp.
Eriksberg Torp under Kärr.
Ervestorp By.
Fagerhult Torp under Hultema.
Fagerhult Torp under Lund.
Fallet Torp under Labbetorp.
Fallsberg Torp under Karstorp.
Fredrikslund Torp under Kopparfall.
Fridensborg Lägenhet under Tjällmo Gästgivaregård.
Fridhem Lägenhet under Labbetorp.
Fräkneängen Torp under Trosby.
Fröjdeholmen Torp under Lund.
Granstad Gård.
Granstad soldattorp Torp under Granstad.
Grindstugan Torp under Skönnarbo.
Grindtorpet Torp under Stora Yxhult.
Grytebäck By.
Grytebäckstorpet Torp under Grytebäck.
Grytsfallet Torp under Lid.
Grönkullen Torp under Und.
Gärdhemsvägen Gata under Tjällmo.
Gärdstorp Torp under Ämta.
Göl Gård.
Gölstorp Torp under Hultema.
Haga Torp under Perstorp.
Hagalund Torp under Lilla Holma.
Hagen Torp under Iskallebol.
Hagen Torp under Dråsa.
Hagen Torp under Hult.
Hembygdsvägen Gata under Tjällmo.
Herrefallet Torp under Vilkhyttan.
Hindstorp By.
Hindstorp 1:1 Fastighet under Hindstorp nr 1 Västergården.
Hindstorp 1:2 Fastighet under Hindstorp nr 1 Västergården.
Hindstorp 1:3 Fastighet under Hindstorp nr 1 Västergården.
Hindstorp 1:4 Fastighet under Hindstorp nr 1 Västergården.
Hindstorp 1:5 Fastighet under Hindstorp nr 1 Västergården.
Hindstorp 1:6 Fagerås Fastighet under Hindstorp nr 1 Västergården.
Hindstorp 2:1 Fastighet under Hindstorp nr 2 Mellangården (Kronogården).
Hindstorp 2:2 Betania Fastighet under Hindstorp nr 2 Mellangården (Kronogården).
Hindstorp 2:3 Vänersborg 2 Fastighet under Hindstorp nr 2 Mellangården (Kronogården).
Hindstorp 2:4 Vänersborg 1 Fastighet under Hindstorp nr 2 Mellangården (Kronogården).
Hindstorp 2:5 Vänersborg 3 Fastighet under Hindstorp nr 2 Mellangården (Kronogården).
Hindstorp 3:1 Fastighet under Hindstorp nr 3 Sörgården (Frälsegården).
Hindstorp 3:2 Fastighet under Hindstorp nr 3 Sörgården (Frälsegården).
Hindstorp 3:3 Fastighet under Hindstorp nr 3 Sörgården (Frälsegården).
Hindstorp 3:4 Branten Fastighet under Hindstorp nr 3 Sörgården (Frälsegården).
Hindstorp nr 1 Västergården Gård i byn Hindstorp.
Hindstorp nr 2 Mellangården (Kronogården) Gård i byn Hindstorp.
Hindstorp nr 3 Sörgården (Frälsegården) Gård i byn Hindstorp.
Hjälmstorp Torp under Lilla Holma.
Holma By.
Hornstugan Torp under Markebo.
Hornstugevägen Gata under Tjällmo.
Hovetorp Gård.
Hult By.
Hultema Gård.
Hultet Torp under Trolleflod.
Hultorp Torp under Hult.
Hultängsvägen Gata under Tjällmo.
Hyttebacken Torp under Kvarnkärr.
Hyttefallet Torp under Labbetorp.
Hälla Gård.
Hälltiljan Torp under Hälla.
Hängestorp Gård.
Hättorp Gård.
Hättorps Mejeri Fastighet under Hättorp.
Hättorps bruk Järnbruk.
Hättorps kvarn Kvarn under Hättorp.
Hågra By.
Håltorp Gård.
Högalund Torp under Kvarnkärr.
Högsäter Backstuga under Dråsa Mellangård.
Iskallebol By.
Johanneslund Torp under Skönnarbo.
Johannisberg Herrgård.
Johannisbergs krog Gård i byn Johannisberg.
Johannislund Torp under Johannisberg.
Jonsberg Torp under Ubbetorp.
Järptorpet Torp under Perstorp.
Karlsborg Torp under Stora Yxhult.
Karlsdal Torp under Råcka.
Karshult Torp under Mickelsbo.
Karstorp Gård.
Kaxetorpet Torp under Hängestorp.
Klastorp Torp under Skönnarbo.
Klinten Torp under Hult.
Klockartorpet Torp under Kopparfall.
Klotorp Gård.
Klovstena By.
Klovstena Mellangård Gård i byn Klovstena.
Klovstena Norrgård Gård i byn Klovstena.
Klovstena Södergård Gård i byn Klovstena.
Klovstena Västergård Gård i byn Klovstena.
Knallen Torp under Trosby.
Komministergården Gård.
Kopparfall Gård.
Kopperorp Gård.
Koppön Torp under Mosstorp.
Korsvik Torp under Hågra.
Kristinefors bruk Järnbruk.
Kronfallet Torp under Mosstorp.
Kronängen Torp under Kårtorp.
Kulla Gård.
Kulltorp Torp under Kulla.
Kvarnkärr Gård.
Kvarntorpet Torp under Ubbetorp.
Kvarnängen Torp under Ubbetorp.
Kärr Gård.
Kårtorp Gård.
Kölershult Torp under Skönnarbo.
Labbetorp By.
Labbetorp 1:1 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:2 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:3 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:4 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:5 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:6 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:7 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:8 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:9 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:10 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:11 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:12 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:13 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:16 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:17 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:19 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:20 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:21 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:22 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:23 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:24 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:25 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:26 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:27 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:28 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:29 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:30 Fastighet under Labbetorp.
Labbetorp 1:31 Fastighet under Labbetorp.
Lakebacken Torp under Österby.
Lennartstorp Torp under Stora Yxhult.
Lid Gård.
Lilla Bygget Torp under Överkulla.
Lilla Bäckfallet Torp under Bohyttan.
Lilla Ervestorp Torp under Ervestorp.
Lilla Hagevik Lägenhet under Johannisberg.
Lilla Holma Gård i byn Holma.
Lilla Holma ägor Torp under Lilla Holma.
Lilla Klockartorpet Torp under Kopparfall.
Lilla Smedsbol Senare kallat .
Lilla Tittut Torp under Stora Yxhult.
Lilla Torp Torp under Torp.
Lilla Yxhult Gård i byn Yxhult.
Lindalen Torp under Johannisberg.
Lindbofallet Torp under Johannisberg.
Lindesnäsvägen Gata under Tjällmo.
Lindhult Torp under Tidingshyttan.
Ludderbygget Torp.
Lugnet Torp under Und.
Lund Gård.
Lunds Mejeri Fastighet under Lund.
Lämneå bruk Järnbruk.
Lövhaga Torp under Kärr.
Lövhyddan Lägenhet under Hindstorp nr 2 Mellangården (Kronogården).
Malmstorp Torp under Trolleflod.
Markebo By.
Markstorp Torp under Markebo.
Marlingshult Torp under Grytebäck.
Marlingstorp Gård.
Mickelsbo Gård.
Missunna Gård.
Modal Torp under Vilkhyttan.
Mon Torp under Bohyttan.
Mon Torp under Und.
Mossa Gård.
Mossatorpet Torp under Mossa.
Mossen Torp under Ubbetorp.
Mosstorp Gård.
Muntorp Torp under Labbetorp.
Nabben Torp under Dråsa.
Norra Markebo Del av by under Markebo.
Norra Mon Torp under Lilla Yxhult.
Nybrotorpet Torp under Trosby.
Nybygget Torp under Lilla Holma.
Nybygget Torp under Trosby.
Nykrogen Torp under Marlingstorp.
Nystugan Torp under Västermossa.
Nytorpet Torp under Stora Yxhult.
Näset Torp under Ansebo.
Olstorp Torp under Svalnäs.
Olsvägen Gata under Tjällmo.
Orgelvägen Gata under Tjällmo.
Oskarshamn Torp under Labbetorp.
Paris Torp under Klovstena.
Perstorp Gård.
Petersberg Torp under Iskallebol.
Pikhult Torp under Grytebäck.
Planberget Torp under Skönnarbo.
Pärltorpet Torp under Skönnarbo.
Ramboviken Torp under Johannisberg.
Risa By.
Risa 1:1 Fastighet under Risa.
Rom Torp under Iskallebol.
Romslyckan Torp under Iskallebol.
Rothult Torp under Sundsjö.
Råcka Gård.
Råckastigen Gata under Tjällmo.
Råckastigen 17B Gatuadress under Råckastigen.
Råckavägen Gata under Tjällmo.
Råckstorp Torp under Råcka.
Rödberget Torp under Håltorp.
Sandbacken Torp under Ubbetorp.
Sandbäcken Torp under Skallebol.
Sandfallet Torp under Labbetorp.
Sandstugan Torp under Mossa.
Sandstugan Torp under Vik.
Silas Torp under Lund.
Sisseryd Torp under Stora Yxhult.
Sjölund Torp under Hälla.
Sjöstugan Torp under Stensön.
Skallebol Gård.
Skansen Torp under Karstorp.
Skoga Torp under Mosstorp.
Skogaholm Torp under Mosstorp.
Skogartorp Senare kallat .
Skogen Torp under Johannisberg.
Skogstorp Torp under Dråsa Södergård.
Skolhuset Skolbyggnad under Kopparfall.
Skomakarstugan Senare kallat .
Skyttebygget Torp under Mickelsbo.
Skärforsen Torp under Mickelsbo.
Skönnarbo Gård.
Skönnarbo bruk Järnbruk.
Sliparhyttan Torp under Bohyttan.
Smedsbol By.
Smedstorp Torp under Stora Yxhult.
Småängen Torp under Johannisberg.
Snaran Torp under Dråsa Södergård.
Solbacken Torp under Und.
Solberga Torp under Å.
Solgårdsvägen Gata under Tjällmo.
Solhaga Torp.
Spiksborg Gård.
Stenkullen Torp under Smedsbol.
Stenkullen Torp under Labbetorp.
Stenkullen stuga Backstuga under Smedsbol.
Stenstorp Torp under Torp.
Stensätter Torp under Egelstorp.
Stensön Ö.
Stora Bygget Torp under Överkulla.
Stora Bäckfallet Torp under Bohyttan.
Stora Holma Gård i byn Holma.
Stora Tittut Torp under Stora Yxhult.
Stora Yxhult Gård i byn Yxhult.
Stubbetorpet Torp under Svalnäs.
Stubbhagen Torp under Egelstorp.
Stökebygget Torp under Hultema.
Sundsjö Gård.
Susendal Torp under Stora Yxhult.
Svalnäs Gård.
Svalstorp Torp under Svalnäs.
Sågen Torp under Vilkhyttan.
Såntorpet Torp under Trosby.
Sånviken Torp under Vik.
Södra Markebo Del av by under Markebo.
Tidingshyttan Gård.
Tjällmo Samhälle.
Tjällmo Gästgivaregård Gård.
Tjällmo fattighus Gård.
Toltorpet Torp under Ubbetorp.
Torp Gård.
Torp 1:1 Fastighet under Torp.
Torpön Torp under Lund.
Trolleflod Gård.
Trosby Gård.
Tryfallet Gård.
Trädgården Lägenhet under Hult.
Tyle Gård.
Tyle såg Sågverk under Tyle.
Tylehall Torp under Tyle.
Ubbetorp Gård.
Uddevalla Torp under Göl.
Ugglebol Gård.
Und Gård.
Undstorp Gård.
Uppsala Torp under Göl.
Vallåkravägen Gata under Tjällmo.
Vallåkravägen 5A Gatuadress under Vallåkravägen.
Vallåkravägen 8C Gatuadress under Vallåkravägen.
Vidensborg Torp under Kopparfall.
Vik By.
Vilkhyttan Gård.
Västerlund Torp under Lilla Holma.
Västermossa Gård.
Västra Lindbofallet Torp under Johannisberg.
Västra Lund Torp under Västermossa.
Yxhult By.
Yxhultsvägen Gata under Tjällmo.
Yxhultsvägen 11, Granliden Gatuadress under Yxhultsvägen.
Älkärret Torp under Markebo.
Ämta Gård.
Ämtatorpet Torp under Ämta.
Änga Gård.
Ängalund Backstuga under Labbetorp.
Ängsstugan Torp under Markebo.
Ängstugan Torp under Ubbetorp.
Å Gård.
Åbo Torp under Karstorp.
Ålderdomshemmet Gatuadress under Tjällmo.
Ånärva Gård.
Åsen Torp under Hindstorp.
Åsen Torp under Kopparfall.
Åstad Gård.
Åstadtorpet Torp under Åstad.
Åtorp Torp under Å.
Öbokvarn Kvarn.
Öna Gård.
Örbacken Backstuga under Överkulla.
Österby Gård.
Österby 1:1 Fastighet under Österby.
Österby 1:2 Fastighet under Österby.
Österby 1:3 Fastighet under Österby.
Österby 1:4 Fastighet under Österby.
Österby 1:5 Fastighet under Österby.
Österby 1:6 Fastighet under Österby.
Österby 1:7 Fastighet under Österby.
Österby 1:8 Fastighet under Österby.
Österlund Torp under Lilla Holma.
Östra Dammängen Torp under Håltorp.
Östra Lindbofallet Torp under Johannisberg.
Överkulla Gård.

Karta

Släkt i Tjällmo socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Tjällmo socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Tjällmo socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning