Personer med namnet Wulff

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wulff som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wulff

Namn Född Död
Kristian Wulff 1695 -
Maria Eleonora Wulff 1729 1810
Sara Wulff 1790 -
Johanna Rosina Wulff 1735 -
Johan Georg Wulff 1750 1807
Otto Johan Ragnar Wulff 1874 -
Lovisa Vilhelmina Teresia Wulff 1872 1935
Karl Teodor Wulff 1870 1941
Otto Vilhelm Wulff 1840 1918
Kasper Wulff 1670 -
Johanna Charlotta Wulff 1701 1755
Nils Mickelsson Wulff 1845 1920
Gustav Wulff 1772 1846
Maria Wulff 1724 1795
Wulff - -
Anna Magdalena Wulff 1695 -
Fredrik Amadeus Wulff 1845 1930
Henrik Wulff 1780 -
Karl Johan Bondesson Wulff 1824 1904
Eva Kristina Wulff 1949 -
Claes Fredrik Wulff 1725 -
Emerentia Wulff 1723 -
Daniel Wulff - -
Anna Fredrika Wulff 1754 1754
Johanna Lovisa Wulff 1754 -
Sofia Ulrika Wulff 1752 1752
Johan Georg Wulff 1750 -
Elisabet Katarina Wulff 1747 1749
Ingrid Margareta Wulff 1746 -
Margareta Wulff 1735 1735
Johannes Wulff 1734 1734
Katarina Wulff 1732 -
Margareta Wulff 1730 1731
Lars Gudmundsson Wulff 1662 1721
Gudmund Gudmundsson Wulff 1615 1693
Johan Wulff 1698 1756
Johan Gudmundsson Wulff 1671 1720
Karl Wulff 1703 1762
Beata Katarina Wulff 1786 -
Didrik Wulff 1783 -
Gudmund Wulff 1777 1828
Adolf Wulff 1775 -
Gustav Wulff 1773 -
Lars Peter Wulff 1770 -
Johannes Wulff 1767 -
Karl Niklas Wulff 1765 -
Johan Wulff 1732 1801
Fredrik Wulff 1780 1837
Charlotta Wulff 1810 1850

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wulff eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.