Personer med namnet Wulfcrona

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wulfcrona som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wulfcrona

Namn Född Död
Axel Johan Wulfcrona 1763 1764
Karl Wulfcrona 1759 1823
Gustav Wulfcrona 1756 1790
Helena Katarina Wulfcrona 1751 1806
Axel Johan Wulfcrona 1700 1772
Otto Ivar Jakob Wulfcrona 1929 2016
Berta Marie-Louise Wulfcrona 1928 -
Ivar Axel Samuel Wulfcrona 1901 1981
Edla Maria Elisabet Wulfcrona 1888 -
Anna Laura Henriette Eufrosyne Wulfcrona 1886 1895
Arvid Spencer Wulfcrona 1931 1931
Åke Teodor Poltzo Wulfcrona 1894 -
Erik Alfred Daniel Wulfcrona 1887 -
Ingrid Laura Katarina Wulfcrona 1885 -
Gerda Maria Wulfcrona 1882 -
Elin Margareta Wulfcrona 1881 -
Axel Johan Wulfcrona 1878 -
Ebba Sofia Wulfcrona 1876 -
Agneta Matilda Wulfcrona 1874 -
Fredrik Daniel Wulfcrona 1816 1825
Daniel Wulfcrona 1753 1816
Ebba Eufrosyne Wulfcrona 1856 1897
Ivar Erik Wulfcrona 1850 1936
Arvid Daniel Wulfcrona 1848 1910
Johan Axel Vilhelm Wulfcrona 1840 1919
Axel Johan Wulfcrona 1813 1885
Edla Matilda Henrietta Wulfcrona 1842 1912
Katarina Wulfcrona 1734 1813
Johan Erik Wulfcrona 1732 1733
Anna Margareta Wulfcrona 1728 1804
Karl Emanuel Wulfcrona 1727 1727
Eleonora Regina Wulfcrona 1725 1768
Fredrik Wulfcrona 1723 1798
Beata Lovisa Wulfcrona 1721 -
Magdalena Sofia Wulfcrona 1720 1786
Anders Fredrik Poltzo Wulfcrona 1683 1764
Salomon Wulfcrona 1702 1737
Axel Johan Wulfcrona 1700 1772
Karl Ludvig Wulfcrona 1697 -
Gustav Wulfcrona 1693 1754
Daniel Wulfcrona 1692 1738
Helena Katarina Wulfcrona 1691 -
Anna Margareta Wulfcrona 1689 1728
Daniel Wulfcrona 1664 1730
Anna Charlotta Wulfcrona 1724 1785

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wulfcrona eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.