Personer med namnet Wretling

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wretling som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wretling

Namn Född Död
Haidie Margareta Wretling 1970 -
Ingrid Marylene Wretling 1966 -
Sture Toni Wretling 1964 -
Rolf Mikael Wretling 1972 -
Rolf Sture Wretling 1941 -
Anna Vilhelmina Wretling 1850 1850
Johan Leopold Wretling 1846 -
Otto Vilhelm Wretling 1845 -
Erik Ture Wretling 1843 -
Bror Karl Wretling 1840 -
Erika Karolina Wretling 1839 -
Erik Wretling 1881 1881
Amanda Serafia Wretling 1875 1879
Anna Paulina Wretling 1873 1873
Frans Wretling 1872 1872
Per Gabriel Wretling 1867 -
Fredrik Wretling 1869 -
Amanda Karolina Wretling 1865 -
Emma Karolina Wretling 1827 1901
Janus Leonard Wretling 1824 -
Teodor Lambert Wretling 1821 1822
Johan Mauritz Wretling 1818 -
Karl Gustav Wretling 1816 1839
Bror Erik Wretling 1814 1885
Kristina Charlotta Wretling 1811 -
Erik Wretling 1786 1848

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wretling eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.