Personer med namnet Wrede

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wrede som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wrede

Namn Född Död
Karl-August Wrede 1859 1943
Ebba Wrede 1700 1754
Konstantia Charlotta Ottiliana Wrede 1801 1855
Eva Christina Maria Wrede 1957 -
Henrik Jakob Wrede 1696 1758
Karl Henrik Wrede 1778 1837
Kasper Wrede 1768 1835
Gustav Ernst Wrede 1853 1912
Karl Henrik Wrede 1844 1899
Kasper August Wrede 1842 1880
Agata Helena Wrede 1841 1909
August Wrede 1886 1886
Axel Karl Wrede 1878 1929
Eva Agate Wrede 1876 1937
Fabian Kasper Fredrik Wrede 1874 1943
Fabian Gustav Wrede 1839 1888
Elsa Tomasine Wrede 1881 1950
Kasper Wrede 1808 1877
Sofia Elisabet Agata Wrede 1893 1936
Rabbe Gottlieb Wrede 1742 1828
Fabian Wrede 1694 1768
Agneta Wrede 1718 1800
Kasper Wrede 1688 1725
Karl Henrik Wrede 1600 1654
Otto Wrede 1850 1891
Gertrud Hedvig Selma Wrede 1887 1973
Ottiliana Agata Wrede 1816 1901

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wrede eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.