Personer med namnet Wolff

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wolff som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wolff

Namn Född Död
Magdalena Wolff 1670 1729
Nils Wolff 1580 -
Peder Nilsson Wolff 1610 1688
Henriette Sofia Wolff 1777 -
Henrik Wolff 1680 1716
Evald Wolff 1610 -
Regina Wolff 1641 1691
Emil Wolff 1852 1931
Torsten Wolff 1894 1968
Carl Fredrik Johan Wolff 1972 -
Anna Carolina Sofia Wolff 1974 -
Karl Bertil Wolff 1943 -
Evald Wolff 1610 -
Olga Katarina Elisabet Wolff 1851 1925
Chajem Samuel Wolff 1898 -
Ester Lea Wolff 1891 -
Abram Wolff Wystrinetzky 1856 -
Frans Lennart Wolff 1935 -
Rhea Berta Wolff 1928 -
Abel Israel Wolff 1889 1981
Axel-Verner Herman Wolff 1926 1992
Jan Rikard Wolff 1958 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wolff eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning