Personer med namnet Wistrand

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wistrand som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wistrand

Namn Född Död
Helmer Gregor Wistrand 1896 -
Rurik Helmer Wistrand 1892 -
Sonja Maria Wistrand 1885 -
Helmer Edvard Konstantin Wistrand 1849 -
Aina Wistrand 1883 1962
Britta Matilda Wistrand 1904 -
Samuel Wistrand 1739 1811
Olof Persson Wistrand 1804 1884
Per Otto Gabriel Wistrand 1839 1894
Emma Charlotta Wistrand 1839 1908
Lars Magnus Wistrand 1767 -
Nils Nilsson Wistrand 1747 -
Kerstin Wistrand - -
Anna Katarina Pettersdotter Wistrand 1748 1809
Sofia Wistrand 1802 -
Samuel Magnus Wistrand 1801 -
Nils Petter Wistrand 1760 1822
Magnus Wistrand 1733 -
Nils Wistrand 1736 -
Petter Wistrand 1708 1758
Nils Persson Wistrand 1683 1763
Margareta Kristina Wistrand 1758 1837
Lars Wistrand 1729 1772
Anna Margareta Wistrand 1755 1790
Maria Elisabet Wistrand 1744 1816

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wistrand eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning