Personer med namnet Willén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Willén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Willén

Namn Född Död
Ulla Birgitta Willén 1957 -
Anna Beatrice Willén 1957 -
Anders Tommy Valentin Willén 1954 -
Bengt Åke Willén 1951 -
Siv Ingegärd Willén 1930 -
Gunborg Marianne Willén 1923 1998
Åke Sigvard Ingemar Willén 1921 1995
Arne Robert Valentin Willén 1919 1987
Erik Gunnar Valentin Willén 1895 1967
Vilhelmina Elisabet Willén 1890 1980
Sigrid Maria Willén 1886 1971
Karl Henrik Willén 1860 1951
Birgit Viola Ingegerd Willén 1925 2013
Karl Toris Ingemar Willén 1924 1924
Karl Gustav Albin Willén 1892 1951
Margit Doris Elisabeth Willén 1922 2009
Nils Oskar Viktor Willén 1895 -
Viktor Emanuel Willén 1894 1895
Sigrid Kristina Willén 1889 -
Josef Teofilus Willén 1887 -
Karl Gerhard Willén 1886 -
Sven Ivar Julius Willén 1884 -
Hilda Maria Teofila Willén 1882 -
Alma Sofia Willén 1881 1891
Sven Peter Willén 1858 1943
Stig Lennart Willén 1947 -
Sven Olof Willén 1942 -
Martin Natanael Willén 1899 1990

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Willén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning