Personer med namnet Wigius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wigius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wigius

Namn Född Död
Sara Wigius 1679 1756
Brita Wigius 1675 1735
Anna Wigius 1672 1748
Helena Wigius 1672 1746
Nils Wigius 1666 1726
Margareta Danielsdotter Wigius 1659 1732
Daniel Wigius 1622 1690
Anna Margareta Wigius 1718 1721
Maria Elisabet Wigius 1712 1749
Nils Wigius 1710 1772
Nils Wigius 1708 1709
Anna Katarina Wigius 1715 -
Anna Margareta Wigius 1704 -
Nicolaus Nicolai Wigius 1674 1733
Olof Wigius 1705 1783
Johan Wigius 1741 1793
Mektild Wigius 1684 1756
Ingrid Danielsdotter Wigius 1663 1754
Katarina Wigius 1682 1766
Kristina Wigius 1661 1732

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wigius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning