Personer med namnet Wiger

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wiger som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wiger

Namn Född Död
Elin Kristina Maria Wiger 1987 -
Karin Ingrid Maria Wiger 1989 -
Bo Lars-Gunnar Wiger 1956 -
Hans Jakob Wiger 1660 1717
Hans Jakob Wiger 1691 1768
Erik Gabriel Wiger 1773 -
Nils Petter Wiger 1767 1767
Susanna Wiger 1753 -
Karl Fredrik Wiger 1751 -
Maria Regina Wiger 1748 -
Hans Jakob Wiger 1745 -
Katarina. Elisabet Wiger 1743 -
Johan Jakob Wiger 1715 1792
Helena Wiger 1784 -
Maria Wiger 1784 -
Charlotta Aurora Wiger 1796 1796
Anna Lovisa Wiger 1796 -
Johan Karl Wiger 1794 -
Johan Kristoffer Wiger 1756 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wiger eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning