Personer med namnet Wieslander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wieslander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wieslander

Namn Född Död
Johan Aron Wieslander 1826 -
Frans Wieslander 1824 1831
Magnus Petrus Wieslander 1822 -
Maria Karolina Wieslander 1820 -
Lamek Wieslander 1817 -
Charlotta Wieslander 1814 1870
Nimrod Wieslander 1813 -
Susanna Wieslander 1812 -
Noak Wieslander 1810 -
Ulrika Wieslander 1807 -
Lennart Axel Torsten Wieslander 1933 -
Johannes Wieslander 1785 1840
Lars Wieslander 1777 -
Per Niklas Wieslander 1774 1833
Magnus Wieslander 1727 1820
Amanda Viveka Elisabet Wieslander 1829 1888
Svante Vitalis Wieslander 1823 1911
Karolina Antonia Laurentia Wieslander 1822 1882
Ulrika Johanna Wieslander 1813 -
John Ulrik Wieslander 1810 -
Magnus Peter Wieslander 1809 1850
Magnus Wieslander 1779 1850
Aurora Matilda Wieslander 1826 1912
Sofia Maria Kristina Wieslander 1812 1884
Nona Augusta Wieslander 1831 1901
Kristina Wieslander 1809 1862

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wieslander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning