Personer med namnet Widmark

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Widmark som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Widmark

Namn Född Död
Johanna Maria Widmark 1801 -
Per Erik Widmark 1803 -
Claes Fredrik Widmark 1805 -
Charlotta Margareta Widmark 1807 -
Karl Gustav Widmark 1812 -
Per Widmark 1774 -
Johanna Vilhelmina Widmark 1841 -
Otto Vilhelm Widmark 1845 -
Karolina Vilhelmina Widmark 1816 1862
Maria Elisabet Widmark 1889 -
Gustaf Simon Widmark 1880 -
Johan Leonard Jansson Widmark 1878 -
Karl Fredrik Widmark 1850 1899
Karolina Matilda Jansson Widmark 1851 1932
Signe Augusta Widmark 1887 1960
Nils Larsson Widmark 1832 1872
Harald Axelsson Widmark 1895 1960
Karl Göran Johannes Widmark 1910 1982
Jonas Widmark 1683 1734
Johan Widmark 1724 1794
Kristina Lovisa Widmark 1777 1825
Fredrika Konstantina Widmark 1763 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Widmark eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning