Personer med namnet Widinghoff

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Widinghoff som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Widinghoff

Namn Född Död
Simon Widinghoff 1715 -
Simon Widinghoff 1689 -
Bengt Widinghoff 1684 -
Brita Widinghoff 1682 1768
Anna Maria Widinghoff 1736 1822
Anna Widinghoff 1734 -
Justinus Widinghoff 1732 1791
Sofia Charlotta Widinghoff 1727 1811
Margareta Brita Widinghoff 1724 1790
Magdalena Widinghoff 1720 -
Peter Widinghoff 1687 -
Katarina Beata Widinghoff 1756 -
Axel Ernst Widinghoff 1755 -
Axel Adam Widinghoff 1752 1753
Brita Maria Widinghoff 1751 1752
Adam Widinghoff 1748 1748
Johan Ernst Widinghoff 1723 1815
Frans Gustav Widinghoff 1824 1900
Lovisa Sofia Widinghoff 1821 -
Karl Erik Widinghoff 1818 1880
Johan Ernst Widinghoff 1816 -
Otto Gustav Adolf Widinghoff 1807 -
Vilhelm Widinghoff 1805 1806
Claes Widinghoff 1802 1860
Svante Widinghoff 1801 1801
Anna Charlotta Widinghoff 1798 1809
Maria Sofia Widinghoff 1796 1801
Axel Widinghoff 1793 1801
Ernst Erik Widinghoff 1790 1866
Claes Erik Johan Widinghoff 1754 1833
Lovisa Widinghoff 1809 1888
Margareta Widinghoff - -
Helena Sofia Widinghoff 1749 1810

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Widinghoff eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning