Personer med namnet Widén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Widén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Widén

Namn Född Död
Frida Sara Eugenia Widén 1877 1954
Karl Malkom Andersson Widén 1841 1935
Märta Ingegerd Widén 1924 1995
Oskar Cornelius Widén 1896 1899
Nils Johan Widén 1911 -
Oskar Einar Widén 1908 -
Alma Maria Widén 1903 1976
Karl Viktor Widén 1901 -
Axel Uno Widén 1899 -
Anna Amalia Elisabet Widén 1894 -
Ludvig Adolf Widén 1879 -
Karl Oskar Widén 1873 1929
Joel Emanuel Widén 1868 -
Frans Edvard Widén 1863 -
Lydia Maria Widén 1876 1881
Joel Andersson Widén 1843 1920
Helena Widén 1877 1960
Anette Elisabet Widén 1950 -
Björn Paul Widén 1946 -
Gun Monica Elisabet Widén 1940 -
Karl Paul Widén 1922 -
Judit Maria Ingeborg Widén 1900 1973
Joel Ragnar Widén 1879 -
Anna Natalia Widén 1877 1883
Johan August Widén 1845 1926
Gerda Maria Widén 1882 1966
Edit Valborg Widén 1904 -
Per Widén - -
Johanna Elisabet Widén 1771 1823
Karl Peter Widén 1824 1905
Ester Berta Kornelia Widén 1884 1967
Rebecka Widén - 1803

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Widén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning