Personer med namnet Widegren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Widegren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Widegren

Namn Född Död
Emanuel Widegren 1754 1818
Olof Widegren 1747 1810
Jakob Teodor Widegren 1815 1876
Emanuel Widegren 1669 1749
Katarina Margareta Widegren 1706 -
Kristina Widegren 1727 1805
Helena Widegren - 1789
Jonas Widegren - -
Magnus Widegren - -
Petter Widegren - -
Lars Widegren 1680 1735
Magdalena Widegren 1685 -
Anna Beata Widegren 1793 1863
Lovisa Vilhelmina Widegren 1893 -
Mathias Eberhard Vilhelm Widegren 1862 1924
Maria Elisabet Widegren 1695 -
Anders Widegren - -
Karl Fredrik Widegren 1735 1803
Alexander Magnus Widegren 1718 1797
Anna Katarina Widegren 1795 1868
Hulda Elisabet Widegren 1865 1924
Gustav Robert Widegren 1869 1891
Bror Rudolf Widegren 1872 -
Gustav Erik Olof Widegren 1898 -
Bror Axel Rikard Widegren 1901 -
Karl Rikard Widegren 1867 1958
Johan August Widegren 1840 1906

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Widegren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning