Personer med namnet Widberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Widberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Widberg

Namn Född Död
Petrus Widberg 1713 -
Hans Olausson Widberg 1667 1740
Helena Brita Widberg 1711 1748
Sofia Widberg 1823 1859
Johannes Widberg 1776 -
Niklas Widberg 1786 -
Johan Widberg 1752 -
Birger Erik Widberg 1892 1893
Siri Amalia Widberg 1882 1888
Elin Maria Widberg 1884 -
Karl Yngve Widberg 1886 -
Johan Gunnar Widberg 1887 1888
Olga Amalia Widberg 1890 -
Gunborg Constance Widberg 1872 1896
Johan Lewton Widberg 1874 -
Gustav Sture Widberg 1875 -
Hillevi Sofie Widberg 1877 -
Tora Louise Widberg 1878 -
Ragnhild Elise Widberg 1880 -
Engel Nanny Eufrosyne Widberg 1848 1915
Johan Martin Widberg 1841 1917
Per Edvard Widberg 1843 -
Karl Peter Widberg 1817 1861

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Widberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning