Personer med namnet Wickström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wickström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wickström

Namn Född Död
Hedvig Kristina Wickström 1792 1832
Karl Johan Wickström 1859 -
Johan Kristian Wickström 1845 1926
Anna Helena Wickström - -
Magnus Wickström 1751 1823
Anders Lorenz Wickström 1793 1879
Olof Hugo Leonard Wickström 1867 1867
Nanny Ester Sophie Wickström 1862 -
Carl Algot Wickström 1859 1860
Olaus Wickström 1828 1867
John Olof Hugo Wickström 1882 1952
Jöns Lorentz Wickström 1878 -
John Reinhold Wickström 1854 1908
Erik Krister Leonard Wickström 1914 1995
Johan Reinhold Wickström 1909 1983
Per Gunnar Wickström 1904 1986
Erik Reinhold Leonard Wickström 1879 1951
Margit Eugenia Wickström 1912 1993

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wickström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning