Personer med namnet Wickell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wickell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wickell

Namn Född Död
Per Fredrik Wickell 1800 -
Jöns Peter Wickell 1821 1855
Gunhild Karolina Leontina Wickell 1881 -
Knut Erik Wilhelm Wickell 1891 -
Axel Birger Fredrik Valentin Wickell 1880 -
Eva Fredrika Wickell 1889 -
Elsa Augusta Axelina Wickell 1885 -
Lennart Julius Martin Wickell 1916 -
Axel Rickard Leonard Wickell 1854 1925
Astrid Irene Margareta Wickell 1926 -
Birgitta Gunhild Viktoria Wickell 1925 -
Signe Elin Maria Wickell 1921 -
Martin Leonard Emanuel Wickell 1883 1965
Rut Signe Martina Wickell 1919 -
Anita Margareta Nilsson Wickell 1940 -
Lennart Birger Wickell 1938 -
Dan Andreas Wickell 1972 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wickell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning