Personer med namnet Wickberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wickberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wickberg

Namn Född Död
Inger Beatha Wickberg 1796 1796
Maria Teresia Wickberg 1814 1875
Dödfödd Flickebarn Wickberg 1942 -
Ingrid Wickberg 1756 1841
Johan Ivar Wickberg 1904 1973
Sven Hugo Wickberg 1903 -
Nils Harry Wickberg 1900 -
Hilda Charlotta Wickberg f Herrmansson 1876 -
Gustaf Werner Wickberg 1881 -
Selma Leontina Wickberg 1876 -
Anders Oskar Wickberg 1873 -
Gustaf Leopold Wickberg 1871 -
Maria Elionora Wickberg 1868 -
Carl David Wickberg 1869 -
Amanda Wickberg 1868 1958
Svante Wickberg 1873 1878
Jakob Wickberg 1794 1852
Johanna Christina Wickberg 1842 1842
Daniel Wickberg 1838 1916
Johan Viktor Gösta Wickberg 1898 1977
Cecelia Elisabeth Wickberg 1859 1916
Augusta Matilda Wickberg 1856 1940
Dödfött gossebarn Wickberg 1862 1862
Helena Wickberg 1834 1835
Helena Wickberg 1831 1833
Kristina Wickberg 1831 1834
Johannes Wickberg 1829 1851
Anders Wickberg 1755 1801
Viktor Wickberg 1864 1906
Elias Wickberg 1791 1869
Andreas Wickberg 1826 1896
Gustav Daniel Wickberg 1879 1905
Helena Wickberg 1836 1922
John Algot Wickberg 1911 1984
Rolf Kenneth Wickberg 1941 2010
Emma Charlotta Wickberg 1877 1961
Karl Thure Wickberg 1915 1988
Emma-Cecelia Margareta Wickberg Bielk 1965 -
Magdalena Wickberg 1785 1861
Erik Johan Wickberg 1855 1888

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wickberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning