Personer med namnet Wibom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wibom som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wibom

Namn Född Död
Wibom - -
Jonas Peter Wibom 1972 -
Anna Teresia Wibom 1969 -
Nils Peter Wibom 1942 -
Emma Linnea Wibom 1977 -
Augusta Apollonia Wibom 1832 1857
Anders Wibom 1700 1741
Emelie Sofia Wibom 1879 -
Kristina Wibom 1715 -
Peter Magnus Wibom - -
Samuel Wibom 1690 1765
Hedvig Sofia Wibom 1804 -
Samuel Fredrik Wibom 1798 -
Anna Rebecka Wibom 1796 1873
Filip Samuel Wibom 1792 1834
Abraham Reinhold Wibom 1789 -
Fredrika Charlotta Wibom 1802 -
Hans Magnus Wibom 1758 1805
Samuel Fredrik Wibom 1753 1826
Åke Wibom 1751 1812
Anna Hedvig Wibom 1764 1764
Samuel Reinhold Wibom 1722 1785

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wibom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning