Personer med namnet Wetterskog

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wetterskog som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wetterskog

Namn Född Död
Lovisa Wetterskog 1866 1925
Bertil Oskar Wetterskog 1917 1937
Asta Elise Wetterskog 1915 -
Ester Josefina Wetterskog 1888 1890
Per Oskar Wetterskog 1857 1938
Sven Erik Wetterskog 1893 -
Ture Leander Wetterskog 1891 -
Karl Julius Wetterskog 1880 -
Arvid Reinhold Wetterskog 1882 1954
Johanna Ellida Viktoria Wetterskog 1878 -
Matilda Olivia Wetterskog 1885 -
Karl Arvid Wetterskog 1849 -
August Wetterskog 1863 -
Gustav Julius Wetterskog 1861 1862
Johan Mattias Wetterskog 1855 1857
Albertina Wetterskog 1852 1857
Elin Wetterskog 1860 1860
Karl Erik Wetterskog 1827 1899
Josefina Wetterskog 1864 -
Maria Karolina Wetterskog 1844 1917
Nanna Emilia Wetterskog 1907 1997
Herman Valdemar Wetterskog 1900 1975
Karin Ottilia Wetterskog 1909 1970
Helmer Leonard Wetterskog 1911 1971
Gustav Adolf Wetterskog 1876 1938
Johan Isak Wetterskog 1832 1907
Adolf Wetterskog 1869 -
Erik Wetterskog 1863 -
Klas Wetterskog 1880 -
Per Erik Wetterskog 1837 1921
Anna Katarina Wetterskog 1829 1891
Johan Olof Wetterskog 1840 1841
Gustav Wetterskog 1835 -
Klara Katarina Wetterskog 1842 -
Karl Wetterskog 1803 1887

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wetterskog eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning