Personer med namnet Wettergren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wettergren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wettergren

Namn Född Död
Louise Wettergren 1846 1924
Martin Wettergren 1720 -
Katarina Dorotea Wettergren 1771 1809
Carl Månsson Wettergren 1768 -
Nikolaus Wettergren 1758 -
Anders Wettergren 1725 1770
Wettergren 1758 1758
Wettergren 1757 1757
Ulrika Sofia Wettergren 1751 1751
Nils Wettergren 1749 1750
Maria Katarina Wettergren 1748 1749
Maria Kristina Wettergren 1747 1747
Lars Wettergren 1722 1776
Maria Wettergren 1685 1717
Helena Wettergren 1770 -
Margareta Wettergren 1773 1817
Karl Wettergren 1777 1829
Helena Wettergren 1780 1868
Erik Wettergren 1782 1834
Gustav Wettergren 1785 1814
Brita Katarina Wettergren 1768 1855
Karl Wettergren 1744 1828
Maud Karin Ingrid Wettergren 1932 1987
Rune Valentin Wettergren 1903 -
Karl Fredrik Andersson Wettergren 1824 1896
Nils Wettergren 1775 -
Olof Wettergren 1777 -
Lars Wettergren 1779 -
Magnus Wettergren 1746 -
Anders Wettergren 1782 1842
Nils Wettergren - -
Maria Margareta Wettergren - -
Anna Sofia Wettergren 1789 1867

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wettergren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning