Personer med namnet Wessén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wessén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wessén

Namn Född Död
Henrik Kristian Vilhelm Wessén 1815 1900
Henrietta Kristina Wessén 1815 1896
Karl Johan Wessén 1812 1843
Wessén 1812 1812
Johan Magnus Wessén 1778 1843
Gunnar Maurits Wessén 1913 1989
Brita Kristina Wessén 1739 -
Brita Katarina Wessén 1776 -
Peter Wessén 1728 -
Johan Wessén - 1813
Magnus Wessén 1694 1766
Anna Katarina Wessén 1732 1793
Lars Johan Reinhold Wessén 1852 -
Karl August Wessén 1849 -
Lars Magnus Wessén 1785 -
Hulda Maria Magdalena Wessén 1842 -
Augusta Katarina Erika Wessén 1841 -
Reinhold August Wessén 1816 1905
Karl Gustav Wessén 1846 1920
Katarina Kristina Wessén 1828 1898
Brita Wessén - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wessén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning