Personer med namnet Weidman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Weidman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Weidman

Namn Född Död
Lars Johan Weidman 1793 -
Johan Gottfrid Weidman 1791 -
Johanna Gottfrida Magdalena Weidman 1751 1751
Vilhelm Weidman 1749 -
Helena Filippa Weidman 1748 1749
Kristina Maria Weidman 1747 1748
Helena Filippa Weidman 1746 1748
Ture Weidman 1744 1828
Lars Johan Weidman 1743 1796
Per Gottfrid Weidman 1743 1821
Anna Magdalena Weidman 1739 1749
Sara Elisabet Weidman 1738 1821
Katarina Weidman 1725 1754
Maria Helena Weidman 1722 1764
Margareta Weidman - -
Johan Gottfrid Weidman 1710 1750
Lars Johansson Weidman 1686 1751
Karl Larsson Weidman 1664 -
Jesper Larsson Weidman 1659 -
Johan Larsson Weidman 1654 1694
Nils Larsson Weidman 1652 -
Johanna Kristina Weidman 1780 -
Johan Lorentz Weidman 1729 1812

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Weidman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning