Personer med namnet Warfvinge

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Warfvinge som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Warfvinge

Namn Född Död
Susanna Warfvinge 1840 -
Inga Maria Warfvinge 1822 -
Erik Gustaf Warfvinge 1819 -
Anna Kristin Warfvinge 1817 -
Lars Johan Warfvinge 1815 -
Sofia Beata Warfvinge 1844 1935
Isak Warfvinge 1805 1806
Juliana Warfvinge 1801 -
Fredrika Warfvinge 1808 1894
Johanna Margareta Warfvinge 1797 1867
Johan Fredrik Warfvinge 1792 1844
Johan Warfvinge 1759 1833
Brita Warfvinge 1826 1826
Johan Viktor Warfvinge 1825 1825
Maria Kristina Warfvinge 1822 -
Anna Sofia Warfvinge 1820 -
Erik August Warfvinge 1817 -
Johanna Margareta Warfvinge 1815 -
Claes Oskar Warfvinge 1837 -
Johan Otto Warfvinge 1828 1904
Lars Erik Warfvinge 1789 1858
Sigrid Valborg Warfvinge 1886 -
Erik Vilhelm Warfvinge 1884 -
Elin Ulrika Warfvinge 1890 -
Karl Hjalmar Warfvinge 1882 -
Alma Maria Warfvinge 1880 -
Frans Vilhelm Warfvinge 1834 1904
Otto Frans Oskar Warfvinge 1887 1931

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Warfvinge eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning