Personer med namnet Wallerstedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wallerstedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wallerstedt

Namn Född Död
Johannes Wallerstedt 1767 1802
Anna Brita Wallerstedt 1774 1847
Anna Kristina Wallerstedt 1748 -
Anna Margareta Wallerstedt 1743 1744
Nils Olofsson Wallerstedt 1745 1813
Kristina Wallerstedt 1720 1766
Malkina Wallerstedt 1716 1793
Katarina Elisabet Wallerstedt 1711 1776
Hans Wallerstedt 1708 1710
Katarina Wallerstedt 1705 1710
Abraham Wallerstedt 1704 1704
Kristina Wallerstedt 1703 1703
Olof Wallerstedt 1722 1748
Margareta Vendela Wallerstedt 1796 -
Olof Wallerstedt 1793 1878
Johannes Wallerstedt 1790 -
Daniel Wallerstedt 1787 -
Lars Ulrik Wallerstedt 1785 -
Brita Kristina Wallerstedt 1782 1846
Johannes Wallerstedt 1756 1821
Katarina Elisabet Wallerstedt 1754 -
Malkina Wallerstedt 1752 -
Anna Brita Wallerstedt 1750 1820
Olaus Wallerstedt 1746 1782
Andreas Wallerstedt 1743 1789
Lars Wallerstedt 1738 -
Petter Wallerstedt 1735 1771
Margareta Wallerstedt 1733 1810
Johan Peter Wallerstedt 1781 -
Karl Johan Wallerstedt 1817 1872
Matilda Kristina Wallerstedt 1843 1917
Peter Wallerstedt 1679 1729
Peter Wallerstedt 1713 1797
Kristina Persdotter Wallerstedt 1741 1821

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wallerstedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning