Personer med namnet Wallerius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wallerius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wallerius

Namn Född Död
Karin Wallerius - -
Anna-Greta Wallerius - -
Valter Gunnar Wallerius 1907 -
Lindor Emil Wallerius 1892 1940
Axel Vilhelm Wallerius 1887 1905
Vega Eugenia Wallerius 1903 -
Hildur Wallerius 1894 -
John Leonard Wallerius 1889 -
Rut Ingeborg Wallerius 1885 -
Ernst Ferdinand Wallerius 1809 -
Frans Emil Wallerius 1865 -
Elsa Maria Wallerius - -
Knut Wallerius 1898 1977
Elsa Maria Wallerius 1924 -
Johannes Wallerius 1592 1653
Erik Wallerius 1643 1654
Daniel Wallerius 1630 1689
Katarina Wallerius - -
Johan Wallerius 1623 1640
Kristina Wallerius 1636 1674
Erik Wallerius - -
Eva Maria Wallerius 1744 1775
Magnus Wallerius - -
Elisabet Wallerius 1681 1723
Anna Wallerius 1637 1661
Gunnur Wallerius 1644 1726
Helena Wallerius 1620 1695
Nicolaus Wallerius 1633 1697
Nils Wallerius 1668 1740
Laurentius Wallerius 1600 1662
Erik Larsson Wallerius 1567 1602
Elin Wallerius 1597 1647

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wallerius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning