Personer med namnet Wall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Wall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Wall

Namn Född Död
Eugen Hilding Valdemar Wall 1918 -
Gunilla Margareta Wall 1952 -
Oscar Julius Persson Wall 1877 -
Göran Wall 1766 -
Sven Gunnar Wall 1918 -
Per Johan Vilhelm Wall 1893 1973
Nils Georg Wall 1705 -
Stig Ingemar Wall 1907 1975
Margareta Kristina Wall 1904 1998
Rosa Wall 1877 1968
Elsa Marianne Wall 1931 -
Börje Egon Wall 1951 -
Åke Harry Wall 1948 -
Karl Ivar Harry Persson Wall 1923 2008
Vera Irene Andersson Wall 1930 -
Annette Wall 1877 -
Wall - -
Anders Jakobsson Wall 1829 1888
Stella Elizabeth Wall 1915 1987
Per Johansson Wall 1730 1806
Anna Persdotter Wall 1763 1825
Gun Katarina Wall 1957 -
Börje Wall 1650 1711
Karl Johan Adolf Wall 1815 1861
Augusta Lovisa Wall 1814 1892
Anna Margareta Wall 1925 -
Anders Arildsson Wall 1789 1841
Måns Andersson Wall 1682 1761
Olof Wall 1790 1856
Erik Wall 1699 1756
Gustav Adolf Wall 1784 -
Maria Elisabet Wall 1782 -
Anna Kristina Wall 1781 -
Beata Sofia Wall 1780 -
Andreas Wall 1778 -
Fredrik Magnus Wall 1777 -
Erik Wall 1747 1820
Jakob Wall - -
Matilda Juliana Wall - -
Erik Gustav Wall 1776 -
Sofia Maria Elisabet Wall 1803 1860
Lorentz Wall 1660 -
Anna Wall 1689 1758
Anders Wall 1679 1746
Elsa Margareta Wall 1730 -
Siri Augusta Wall 1859 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Wall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning