Personer med namnet von Wulffschmidt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Wulffschmidt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Wulffschmidt

Namn Född Död
Beata Elisabet von Wulffschmidt 1738 -
Johan Henrik von Wulffschmidt 1704 -
Karl Filip von Wulffschmidt 1703 -
Karl von Wulffschmidt 1701 -
Karl Magnus von Wulffschmidt 1710 1751
Karl Magnus von Wulffschmidt 1836 1843
Peter Filip von Wulffschmidt 1783 1864
Anna Barbara von Wulffschmidt 1782 1810
Gustav Pontus von Wulffschmidt 1780 1823
Jakobina Lovisa von Wulffschmidt 1778 1831
Maria Elisabet von Wulffschmidt 1776 -
Elsa Katarina von Wulffschmidt 1779 1864
Anna Elisabet von Wulffschmidt 1770 1847
Märta Ulrika von Wulffschmidt 1769 -
Elsa Elisabet von Wulffschmidt 1767 1767
Maria Kristina von Wulffschmidt 1766 1795
Jakob Erik von Wulffschmidt 1764 -
Peter Göran von Wulffschmidt 1763 1764
Jean Magnus von Wulffschmidt 1738 1813
Anton von Wulffschmidt 1735 1736
Jakob Göran von Wulffschmidt 1732 1808
Karl von Wulffschmidt 1759 -
Maria Elisabet von Wulffschmidt 1757 1758
Kristina Ulrika von Wulffschmidt 1756 1838
Demina von Wulffschmidt 1774 1774
Katarina Margareta von Wulffschmidt 1773 1832
Henrik Johan von Wulffschmidt 1770 1774
Johanna von Wulffschmidt 1768 1853
Vilhelmina von Wulffschmidt 1767 -
Karolina Maria von Wulffschmidt 1765 1837
Henrietta Lovisa von Wulffschmidt 1763 1828
Märta Helena von Wulffschmidt 1760 1763
Karolina Maria von Wulffschmidt 1758 1763
Johan Henrik von Wulffschmidt 1753 -
Maria Margareta von Wulffschmidt 1751 1810
Anton von Wulffschmidt 1749 -
Karl Gert von Wulffschmidt 1747 1799
Lorentz Magnus von Wulffschmidt 1744 1807
Ulrika von Wulffschmidt 1743 -
Maria Helena von Wulffschmidt 1741 1810
Jakob Pontus von Wulffschmidt 1730 1789
Dorotea Emerentia von Wulffschmidt 1708 1789
Filip Gustav von Wulffschmidt 1700 1719
Karl Magnus von Wulffschmidt 1698 1741
Lovisa Ulrika von Wulffschmidt 1747 1830
Ulrika Eleonora von Wulffschmidt 1692 -
Benjamin von Wulffschmidt 1669 1745
Karl Magnus von Wulffschmidt 1662 1742
Jean Henrik von Wulffschmidt 1696 1751
Niliana Emerentia von Wulffschmidt 1709 1794
Brita Maria von Wulffschmidt 1707 -
Emerentia Dorotea von Wulffschmidt 1705 -
Agneta von Wulffschmidt 1703 1777
Jakob Pontus von Wulffschmidt 1702 1775
Frans Karl von Wulffschmidt 1700 1762
Katarina Sofia von Wulffschmidt 1696 -
Jakob Pontus von Wulffschmidt 1665 1725
Märta Maria von Wulffschmidt 1748 1800
Karl Filip von Wulffschmidt 1713 1763
Hedvig von Wulffschmidt 1774 -
Gustava Sofia Magdalena von Wulffschmidt 1771 1815
Mariana Elisabet von Wulffschmidt 1768 1769
Hedvig Beata von Wulffschmidt 1779 -
Jakob Göran von Wulffschmidt 1750 1808
Margareta Elisabet von Wulffschmidt 1809 -
Beata von Wulffschmidt 1815 -
Brita Maria von Wulffschmidt 1816 -
Erik von Wulffschmidt 1807 1807
Erik Gustav von Wulffschmidt 1780 -
Kristina Eriksdotter von Wulffschmidt 1805 1865
Märta Helena von Wulffschmidt 1734 1813
Maria Margareta von Wulffschmidt 1741 1782

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Wulffschmidt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning