Personer med namnet von Utfall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Utfall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Utfall

Namn Född Död
Anna Margareta von Utfall 1897 -
Carl-Gustaf von Utfall 1895 1896
Johan Carl Jakob von Utfall 1908 -
Irma Maria Lovisa von Utfall 1907 -
Axel Konrad von Utfall 1872 1872
Marianne von Utfall 1869 -
Claes Hjalmar von Utfall 1867 1891
Karl Vilhelm von Utfall 1866 1937
Jakob Viktor von Utfall 1864 1882
Claes Robert Karl von Utfall 1838 1882
Jakob Gustav Emil von Utfall 1836 1910
Gustava Dorotea von Utfall 1812 1850
Kristina Sofia von Utfall 1810 -
Anna Charlotta von Utfall 1808 1814
Augusta Vilhelmina von Utfall 1808 1886
Gustav Vilhelm von Utfall 1806 1807
Karl Gustav von Utfall 1804 1888
Maria Lovisa von Utfall 1802 1889
Jakob Benjamin von Utfall 1800 1830
Jakob Gustav von Utfall 1766 1812
Karl Johan von Utfall 1764 1765
Ulrika Eleonora von Utfall 1729 1780
Gustav Vilhelm von Utfall 1727 -
Jakob Benjamin von Utfall 1724 1800
Kristina Charlotta von Utfall 1723 1763
Helena Maria von Utfall 1720 1745
Hedvig Charlotta von Utfall 1724 1725
Agneta Juliana von Utfall 1722 1759
Jakobina von Utfall 1720 1741
Anna Kristina von Utfall 1719 1780
Anna Charlotta von Utfall 1717 1717
Johan von Utfall 1714 1714
Jakob von Utfall 1712 1717
Herman Mattias von Utfall 1734 1754
Maria Dorotea von Utfall 1733 -
Jakob von Utfall 1732 1769
Karl von Utfall 1692 1769
Peter von Utfall 1686 1754
Jakob Vilhelm von Utfall 1720 1721
Jakob von Utfall 1717 1718
Hans Vilhelm von Utfall 1715 1717
Jakob von Utfall 1684 1769
Kristian von Utfall 1680 1752
Vilhelm von Utfall 1677 1753
Anna Lucretia von Utfall 1735 1771
Johan Herman von Utfall 1793 1868
Peter von Utfall 1711 1743
Johan von Utfall 1681 1749

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Utfall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning