Personer med namnet von Stockenström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Stockenström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Stockenström

Namn Född Död
Lars Axel von Stockenström 1894 -
Christina Emerentia von Stockenström 1889 -
Bo Henrik von Stockenström 1887 -
Karl Henrik von Stockenström 1882 1882
Elisabet von Stockenström 1879 1933
Elisabet von Stockenström 1878 1878
Elisabet von Stockenström 1872 1873
Anna Fredrika von Stockenström 1871 1874
Anna Fredrika von Stockenström 1867 1867
Matilda Vilhelmina von Stockenström 1865 1937
Henrik Albrekt von Stockenström 1842 1914
Robert August von Stockenström 1836 1892
Fredrik Vilhelm von Stockenström 1827 1895
Christine Julie von Stockenström 1825 1860
Axel Salomon von Stockenström 1824 1894
Betty von Stockenström 1803 1819
Sofia von Stockenström 1801 1887
Kristina von Stockenström 1799 1824
Jeanna von Stockenström 1794 1868
Erik von Stockenström 1792 1869
Katarina Sofia von Stockenström 1791 1792
Salomon von Stockenström 1751 1811
Erik von Stockenström 1749 1788
Katarina von Stockenström 1712 1780
Lars von Stockenström 1694 1761
Gustav von Stockenström 1736 1798
Salomon von Stockenström 1790 1851
Erik von Stockenström 1788 1791
Erik von Stockenström 1785 1785
Lars von Stockenström 1748 1814
Erik von Stockenström 1703 1790
Anna Birgitta von Stockenström 1923 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Stockenström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning