Personer med namnet von Schönfelt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Schönfelt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Schönfelt

Namn Född Död
Elsa Johanna von Schönfelt 1751 1798
Karl von Schönfelt 1746 1784
Kristina Maria von Schönfelt 1741 1741
Anna Maria von Schönfelt 1720 1721
Gabriel von Schönfelt 1716 1771
Sebastian von Schönfelt 1713 1783
Per Greger von Schönfelt 1705 -
Karl von Schönfelt 1703 1775
Anna Margareta von Schönfelt - -
von Schönfelt - 1710
von Schönfelt - 1710
Greger von Schönfelt 1699 -
Anna Kristina von Schönfelt 1667 1710
Katarina Elisabet von Schönfelt 1671 -
Kristian Georg von Schönfelt 1670 1710
Kristina Elisabet von Schönfelt 1667 1712
Karl Henrik von Schönfelt 1664 1738
Johan Fredrik von Schönfelt 1663 -
von Schönfelt 1662 1662
Greger Wallander von Schönfelt 1625 1675
Katarina Margareta von Schönfelt 1659 1692
Georg von Schönfelt - -
Anna Margareta von Schönfelt 1650 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Schönfelt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning