Personer med namnet von Scheven

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Scheven som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Scheven

Namn Född Död
Johan von Scheven 1590 1643
Kristoffer Fredrik von Scheven 1693 1740
Ernst Ludvig von Scheven 1690 1767
Johan von Scheven 1630 1698
Eleonora Vilhelmina von Scheven 1740 1768
Bernhardina Charlotta von Scheven 1738 1769
Anna Lovisa von Scheven 1737 1810
Karl Georg von Scheven 1736 1738
Eleonora Vilhelmina von Scheven 1733 -
Johanna Maria von Scheven 1727 -
Karl Vilhelm von Scheven 1687 1764
Georg Bernhard von Scheven 1663 1735
Gertrud Kristina von Scheven 1730 1805
Maria Agnes Teresia Lovisa von Scheven 1850 1924
Lovisa Dorotea von Scheven 1734 1803

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Scheven eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning