Personer med namnet von Schantz

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Schantz som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Schantz

Namn Född Död
Hans Otto von Schantz 1696 -
Ivar Gabriel von Schantz 1695 1743
Axel Magnus von Schantz 1693 1694
Albert Peter von Schantz 1692 -
Konrad Jakob von Schantz 1691 1691
Beata Maria von Schantz 1689 1750
Henrik Vilhelm von Schantz 1686 1688
Kristian Eberhard von Schantz 1685 1760
Anton Ludvig von Schantz 1684 1706
Fredrik von Schantz 1651 1697
Johan Fredrik von Schantz 1680 1743
Anna Fredrika von Schantz 1707 1761
Gustav Fredrik von Schantz 1786 1849
Gustav Gottfrid von Schantz 1692 1756
Hedvig Maria Lovisa von Schantz 1779 1825
Fredrik Adam Robert von Schantz 1728 1779
Robert von Schantz 1722 1780
Ulrik Eberhard von Schantz 1726 1793
Jakob Ludvig von Schantz 1723 1817
Eva Adriana von Schantz 1730 1806
Eva Maria Petre von Schantz 1703 1798
Fredrik Adam von Schantz 1728 1779
Karl Ludvig von Schantz 1681 1734
Karl Johan Axel von Schantz 1859 1921
Karl Gustav von Schantz 1683 1758
Sofia Eleonora Maria von Schantz 1778 1848
Krister August von Schantz 1846 -
Maria Sofia von Schantz 1842 1867
Johan Vilhelm von Schantz 1838 1913
Petronella Matilda von Schantz 1835 -
Adolf Ulrik von Schantz 1782 1869
Hedvig Aurora Maria von Schantz 1821 1894
Karl Peter Ulrik Otto von Schantz 1768 1833
Kristina Vilhelmina von Schantz 1787 1829
Magdalena Regina von Schantz 1687 1714
Adolf Vilhelm von Schantz 1748 1819
Adolf Vilhelm von Schantz 1808 1881
Karl Eberhard von Schantz 1765 -
Johan Fredrik von Schantz 1763 1813
Eva Charlotta von Schantz 1762 1819
Ulrika Kristina von Schantz 1767 1816
Johan Ludvig von Schantz 1729 1786
Vilhelm Fredrik von Schantz - -
Ulrika Eleonora von Schantz 1750 1826
Karl Vilhelm Tiodolf von Schantz 1846 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Schantz eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning