Personer med namnet von Plomgren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Plomgren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Plomgren

Namn Född Död
Nils Erik Erland Erlandsson von Plomgren 1913 -
Pontus Gustaf Tomas von Plomgren 1911 -
Brita Margareta Erlandsdotter von Plomgren 1907 -
Johan Gustav Erland von Plomgren 1906 -
Anna Ebba Sofia von Plomgren 1902 -
Pontus Gustav Julius Erland von Plomgren 1869 -
Johan Peter Carl Pontusson von Plomgren 1865 -
Ebba Sofia Eleonora Elisabet von Plomgren 1861 1914
Gustava Fredrika Sofia Amelie von Plomgren 1858 1936
Pontus Axel Adolf von Plomgren 1827 1905
Karolina von Plomgren 1743 1766
Ulrika von Plomgren 1741 1764
Maria Charlotta von Plomgren 1735 1793
Hedvig Sofia von Plomgren 1734 1780
Johan von Plomgren 1731 1755
Elisabet von Plomgren 1728 1798
Anna Kristina von Plomgren 1727 1788
Anders von Plomgren 1730 1810
Karl Fredrik von Plomgren 1738 1829

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Plomgren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning