Personer med namnet von Melen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Melen som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Melen

Namn Född Död
Anna Greta von Melen 1910 -
Ebba Ingegerd von Melen 1905 1998
Karl Evert von Melen 1904 -
Elis von Melen 1898 1949
Eskil von Melen 1895 1968
Edgar von Melen 1893 -
Einar von Melen 1892 -
Erik von Melen 1891 -
Greta von Melen 1889 -
Sigrid von Melen 1888 1889
Elsa von Melen 1887 1949
Torvald von Melen 1871 1876
Ebba Kristina von Melen 1867 1869
Nils August Kristian von Melen 1864 -
Axel Evert Leopold von Melen 1857 -
Karl Hugo Fabian von Melen 1854 -
Anna von Melen 1870 -
Karolina von Melen 1866 1891
Karl von Melen 1864 1914
Ebba von Melen 1861 -
Ernst von Melen 1859 1860
Hildur von Melen 1858 1943
Axel von Melen 1857 1883
Johan Alfred von Melen 1833 1834
Ebba Amalia Josefina von Melen 1830 -
Bernhard August Fabian von Melen 1828 1887
Karl Vilhelm Mauritz von Melen 1826 1876
von Melen 1825 1825
Karl Johan von Melen 1788 1870
Maria Lovisa von Melen - 1804
Helena Katarina von Melen 1763 1837
Anna Elisabet von Melen 1759 1830
Karl Johan von Melen 1754 1788
Johan Kristoffer von Melen 1712 1780

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Melen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning