Personer med namnet von Hökerstedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Hökerstedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Hökerstedt

Namn Född Död
Anna Sofia von Hökerstedt 1756 1826
Gustav von Hökerstedt 1755 1756
Karl Fredrik von Hökerstedt 1753 -
Johan Niklas von Hökerstedt 1751 -
Lovisa Fredrika von Hökerstedt 1749 1830
Mattias von Hökerstedt 1747 -
Adolf Jakob von Hökerstedt 1746 1759
Hedvig Eleonora von Hökerstedt 1744 1817
Sofia Amalia von Hökerstedt 1727 1762
Johan von Hökerstedt 1725 1742
Karl Gustav von Hökerstedt 1722 1788
Ulrika von Hökerstedt 1721 1734
Jakob von Hökerstedt 1719 1795
Nils Bleckert von Hökerstedt 1718 1776
Hedvig von Hökerstedt 1716 1737
Fredrika Eleonora von Hökerstedt 1715 1785
Susanna Margareta von Hökerstedt 1713 1791
Jakob von Hökerstedt 1685 1757
Johanna Margareta von Hökerstedt 1750 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Hökerstedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning