Personer med namnet von Hofsten

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Hofsten som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Hofsten

Namn Född Död
Nils Eberhard Hjalmar von Hofsten 1828 1912
Adolf Ludvig von Hofsten 1798 1867
Gert von Hofsten 1793 1793
Lovisa von Hofsten 1791 1855
Kristina von Hofsten 1788 1851
Bengt August von Hofsten 1785 1834
Bengt August von Hofsten 1784 1785
Johan Henrik von Hofsten 1782 1853
Erland von Hofsten 1780 1839
Maria Charlotta von Hofsten 1795 1874
Bengt Erland Eberhard von Hofsten 1850 1905
Elsa Märtha von Hofsten 1914 1997
Per Adolf Gunnar von Hofsten 1907 1970
Sten Erland Christofer von Hofsten 1904 1969
Louise Margit Isabella von Hofsten 1901 2002
Karl Adolf Erland von Hofsten 1870 1956
Viveka Louise Antoinette von Hofsten 1881 1966
Bengt Henrik von Hofsten 1941 -
Gerhard Adolf von Hofsten 1819 1889
Louise Margit Isabella von Hofsten 1901 -
Ulla Elisabeth Erlandsdotter von Hofsten 1942 -
Jan Erland von Hofsten 1956 -
Kristina von Hofsten 1723 1723
Henrik von Hofsten 1721 -
Bengt Erlandsson von Hofsten 1689 1752
Herman von Hofsten 1748 1749
Bengt von Hofsten 1747 1826
Agneta von Hofsten 1745 1762
Brita Maria von Hofsten 1744 1817
Erland von Hofsten 1719 1758
Juliana von Hofsten 1791 1849
Brita Lovisa von Hofsten 1788 1788
Agneta Johanna von Hofsten 1786 1849
Henrik von Hofsten 1785 -
Anna Elisabet von Hofsten 1784 1842
Brita Elisabet von Hofsten 1782 1783
Erland von Hofsten 1781 -
Kristina von Hofsten 1779 1856
Erland von Hofsten 1751 1793
Maria von Hofsten 1780 1843

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Hofsten eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning