Personer med namnet von Hall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Hall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Hall

Namn Född Död
Emil Zaméo Hjalmarsson von Hall 1914 -
Hedvig Aina Elisabet von Hall 1912 -
Aina Hedvig Anna von Hall 1909 -
Tom Albert Herman von Hall 1869 1901
Siri Ida Louise von Hall 1868 1878
Hedvig Emma Charlotta von Hall 1866 1903
Birger Mörcke Folke Hjalmar von Hall 1865 -
Axel Birger Zaméo von Hall 1863 1897
Anna Karolina Johanna von Hall 1861 -
Elin Augusta Elisabet von Hall 1872 1945
Signe Emma Sofia von Hall 1864 1943
Eva Johanna Beata von Hall 1862 -
Evy Sigrid Beata von Hall 1895 -
Ida Marianne von Hall 1890 -
Signe Sofia Augusta von Hall 1889 -
Ida Lovisa Augusta von Hall 1865 1917
Gustav Albert Martin von Hall 1867 -
Sigrid Ebba Sofia von Hall 1865 1945
Bror Axel Hjalmar von Hall 1863 1905
Lars Birger Zaméo von Hall 1861 1927
Anna Margareta Johanna von Hall 1876 1876
Knut Krister Harald von Hall 1874 1907
Gustav Birger Adolf von Hall 1873 1887
Bror Gunnar Ivar von Hall 1871 1885
Georg Viktor Hjalmar von Hall 1870 1928
Ivar Alexis von Hall 1832 1892
Viktor Zaméo von Hall 1830 1869
Albert Ossian von Hall 1828 1891
Birger Hjalmar von Hall 1827 1907
Ida Hildegard von Hall 1825 1897
Emma Adeline von Hall 1823 1884
Birger von Hall 1788 1865

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Hall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning