Personer med namnet von Geijer

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Geijer som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Geijer

Namn Född Död
Hilda Oktavia von Geijer 1824 1858
Salomon Gottschalk von Geijer 1821 -
Lovisa Lolly von Geijer 1818 -
Karl Axel Gustav von Geijer 1817 1842
Maria von Geijer 1812 -
Sofia Lovisa von Geijer 1811 -
Karl Emanuel von Geijer 1777 1865
Bror Karl Axel von Geijer 1843 1844
Lolly Maria von Geijer 1862 1888
Ebba Fredrika Augusta von Geijer 1859 -
Sofia Fredrika von Geijer 1857 -
Maria Kristina von Geijer 1857 -
Bror Axel Salomon von Geijer 1855 -
Karl von Geijer 1853 -
Bror Bengt Gustav von Geijer 1816 1886
Brita von Geijer 1944 -
Ingrid von Geijer 1942 -
Gustav Fredrik von Geijer 1939 -
Knut Erik von Geijer 1937 -
Stina Knutsdotter von Geijer 1902 -
Gottskalk Knut Bror Fredrik von Geijer 1900 1981
Viveka Sigrid Stina Sofia von Geijer 1899 -
Lolly Ebba Vilhelmina Palemona von Geijer 1898 -
Knut Ebbe von Geijer 1864 1948
Margit Johanna Palaemona Cecilia von Geijer 1907 2002

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Geijer eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning