Personer med namnet von Gardemein

Nedan hittar du en lista på personer med namnet von Gardemein som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet von Gardemein

Namn Född Död
Birger Leonard von Gardemein 1762 -
Hedvig Gustava von Gardemein 1755 1819
Gustava Johanna von Gardemein 1735 1809
Otto Kristian von Gardemein 1734 -
Karl Erik von Gardemein 1733 1743
Gustav von Gardemein 1730 -
Magdalena Katarina von Gardemein 1728 1729
Axel Kristoffer von Gardemein 1727 1785
Magnus Filip von Gardemein 1726 1791
Frans Johan von Gardemein 1724 1765
Anna Katarina von Gardemein 1704 1776
Frans Jakob von Gardemein 1702 1771
Börje von Gardemein 1700 1758
Frans Jakob von Gardemein 1660 1704
Börje Lennart von Gardemein 1753 -
Arvid Reinhold von Gardemein 1723 1779
Katarina Magdalena von Gardemein 1754 1783
Fredrika Katarina von Gardemein 1757 1809

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten von Gardemein eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.